Delegacje krajowe i zagraniczne pracowników

Delegacje krajowe i zagraniczne pracowników oraz podróże służbowe

Poniżej wyjaśnimy pojęcie podróży służbowej i oddelegowania pracownika, a więc delegacji - krajowych i zagranicznych.

Podróż służbowa to polecenie od pracodawcy na odbycie podróży pracownika poza miejscowość, w której znajduje się siedziba firmy lub stałe miejsce pracy danego pracownika.

Oddelegowanie pracownika to wysłanie pracownika do wykonywania pracy na określony czas do miejscowości innej niż wskazana w umowie o pracę. Przy okazji wiąże się, to z wystawieniem aneksu do umowy, w celu zmiany warunków pracy na umowie - wskazanego tam miejsca wykonywania pracy.

Należności i zwroty kosztów z tytułu podróży

Każdemu pracownikowi odbywającemu podróż służbową przysługują pewne należności na pokrycie kosztów związanych z delegacją - według Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

Z tytułu podróży krajowej oraz zagranicznej odbywanej w terminie i miejscu określonych przez pracodawcę, pracownikowi przysługuje:

W kwestii podróży służbowej - delegacji krajowej, ważne kwestie to: diety, nocleg, koszty transportu, należności za inne wydatki, zaliczka na przewidywane koszty podróży służbowej, zwrot kosztów z tytułu podróży stanowiąca przychód ze stosunku pracy, koszty podatkowe dla pracodawców.

Dla przykładu: obecnie wysokość pełnej diety krajowej wynosi 30 zł. Nalicza się ją za czas trwania podróży, począwszy od rozpoczęcia, czyli wyjazdu do zakończenia, czyli powrotu z podróży służbowej. Jeżeli podróż krajowa trwa nie dłużej niż dobę i wynosi: od 8 do 12 godzin – przysługuje połowa diety krajowej, a ponad 12 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości. Jeżeli podróż krajowa trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę: do 8 godzin – przysługuje połowa diety krajowej, a ponad 8 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości. Co ważne obowiązujące rozporządzenie uwzględnia możliwość pomniejszenia diety, jeśli pracownik będzie miał zapewnione częściowe wyżywienie, i tak: śniadanie – pracodawca obniża dietę o 25%; obiad – pracodawca obniża dietę o 50%; a kolacja – pracodawca obniża dietę o 25%.

Rozliczanie podróży

Wszelkie informacje na temat zasad rozliczania podróży służbowej znajdują się w Kodeksie pracy oraz określa je minister właściwy do spraw pracy, w drodze rozporządzenia.
Więcej szczegółów na:

Wykorzystujemy pliki "cookies" aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Możesz zablokować możliwość wykorzystywania tych plików poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej. ok