Jak wypełnić plik JPK - V7M/V7K ?

Plik JPK V7M/V7K obowiązuje od 1 października 2020 roku. Schemat nowego pliku JPK V7M/V7K zawiera w sobie jednocześnie JPK_VAT oraz deklarację VAT-7/7K. Jedną ze zmian, jakie zostały wprowadzone w nowym pliku JPK są obowiązkowe kody GTU, które mają pomóc ustawodawcy odnaleźć w raportowanych danych niektóre transakcje gospodarcze.

Tak jak pozostałe deklaracje w Systim, nowy plik JPK generuje się automatycznie, na podstawie wprowadzonych do programu faktur/księgowań.
Dodając fakturę bądź zapis księgowy, należy przejść do nowej zakładki w formularzu nowego dokumentu - „JPK” gdzie można oznaczyć rodzaj transakcji (jest to wymagane w nowym schemacie), m.in. rodzaj dostawy, transakcji trójstronnej oraz rodzaj transakcji związanych z bonem.

Określenie kodów towarów GTU konieczne jest tylko dla faktur sprzedażowych (faktur VAT, dowodu wewnętrznego, raportu z kasy fiskalnej oraz faktur do paragonu) i odpowiadają one konkretnemu rodzajowi transakcji.

Kody w strukturze JPK dotyczące grup towarowych oznaczone są symbolem GTU i dotyczą takich dostaw jak: napoi alkoholowych, paliwa, olei opałowych, wyrobów tytoniowych, odpadów, urządzeń elektrycznych oraz części i materiałów, pojazdów i części samochodowych, metali szlachetnych oraz nieszlachetnych, leków i wyrobów medycznych, budynków, budowli i gruntów, świadczenia usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, usług o charakterze niematerialnym, oraz świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej.

Transakcja trójstronna występuje wówczas, gdy sprzedaż towaru odbywa się pomiędzy trzema podmiotami z trzech różnych krajów członkowskich UE, a towar rzeczywiście przekazywany jest od pierwszego do ostatniego z nich. Jeżeli mamy do czynienia z transakcją trójstronną należy wypełnić odpowiednie pole i wskazać, czy operacja dotyczy wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, czy dostawy towarów poza terytorium kraju.

Ostatnia pozycja, która wymaga dodatkowego zaznaczenia to rodzaj transakcji związanej z bonem. Mianem bonu określamy taki instrument finansowy, który będzie stanowił część wynagrodzenia za przekazywany towar lub wykonywaną usługę. Do najpopularniejszych bonów należą wszelkiego rodzaju karty prezentowe, za które następnie można nabyć określone dobro, płacąc za nie w całości lub w części.


Na fakturach kosztowych konieczne jest oznaczenie rodzaju transakcji jednym z następujących kodów:

1. VAT_RR – faktura VAT RR, czyli dokument zakupu produktów rolnych oraz niektórych usług od rolników ryczałtowych,
2. WEW – dokument wewnętrzny, np. w przypadku samodzielnego przewozu towarów z terytorium UE na terytorium Polski,
3. MK – faktury wystawionej przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń.

Jak uzupełnić JPK - V7M/V7K w programie Systim ?

Wprowadzając fakturę, bądź inny dokument sprzedaży należy wypełnić zakładkę „JPK” zaznaczając odpowiednie pola, związane z daną transakcją, a następnie zapisać zmiany. Po zapisaniu takiego dokumentu automatycznie zostanie utworzone księgowanie, które zakwalifikuje go do odpowiedniego pola nowej struktury JPK - V7M/V7K.

Aby utworzyć JPK V7M/V7K trzeba wejść w zakładkę „Księgowość” → „Deklaracje” → „Plik JPK V7M/ V7K za miesiąc”. Po utworzeniu pliku będzie można go pobrać w formacie .xml, oraz wysłać bezpośrednio z programu do urzędu skarbowego.

W programie została wdrożona również możliwość ustawienia kodów GTU dla produktów. Wystarczy wejść w edycję danego produktu i przyporządkować mu jeden z kodów GTU. Podczas tworzenia faktury kod GTU zostanie automatycznie pobrany z produktu i ustawiony w danej fakturze, a następnie w księgowaniu na podstawie tej faktury.

Podsumowując, aby kod GTU (oraz dane w zakładce „JPK" w formularzu nowego dokumentu sprzedażowego) uzupełniał się automatycznie, należy dodać kod GTU dla każdego wprowadzanego produktu w edycji danego produktu w zakładce „Dane główne".

powrót do pytań

Skomentuj
Wersja DEMO - przetestuj za darmo! Załóż konto Systim w 15 sekund!


Wykorzystujemy pliki "cookies" aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Możesz zablokować możliwość wykorzystywania tych plików poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej. ok