Ubiór służbowy – opis zagadnienia

Opublikowano: 12.10.2021

Na pracodawcy jako na osobie zatrudniającej ciąży wiele różnych zobowiązań. Jednym z nich jest zagwarantowanie pracownikom odpowiedniego ubioru służbowego, a także obuwia roboczego. To zobowiązanie dotyczy oczywiście nie wszystkich branż, ale jedynie wybranych. Wszystkie kwestie z tym związane są uregulowane w odpowiednich dokumentach firmowych, w tym przede wszystkim regulaminach wewnętrznych oraz statutach pracy. Warto dowiedzieć się, do których branż odnosi się wspomniane zobowiązanie oraz jakie wymogi powinien spełniać ubiór służbowy w określonych okolicznościach. Wszystkie te kwestie zostaną szczegółowo omówione w niniejszym artykule.

Obowiązek zapewnienia ubioru roboczego przez pracodawcę

Co do zasady, pracodawca musi zadbać o zagwarantowanie pracownikom nieograniczonego dostępu do ubioru i obuwia roboczego wówczas, gdy własne ubranie tych osób w trakcie wykonywania zleconych obowiązków służbowych mogłoby ulec zabrudzeniu bądź znacznemu zniszczeniu. Tak samo należy postąpić, jeśli na taką konieczność wskazują obowiązujące przepisy prawa pracy oraz normy bezpieczeństwa i higieny pracy – czy to technologiczne, czy też sanitarne.

O tym, jaki rodzaj obuwia i odzieży roboczej będzie obowiązywać w danym zakładzie pracy, decyduje pracodawca. Także przełożony może zdecydować, ile można użytkować dany ubiór w określonych warunkach wykonywania pracy oraz czy w ogóle jest on niezbędny w danej sytuacji. Powinien on przy tym zamieścić stosowne informacje na ten temat w obowiązujących w przedsiębiorstwie statutach i regulaminach, do których wgląd mają wszyscy pracownicy.

Branże, w których pracownicy powinni mieć ubiór roboczy

Są takie sektory, w których odpowiedni ubiór ma ogromne znaczenie zarówno dla jakości przebiegu procesu produkcyjnego, jak i ogólnego postrzegania przedsiębiorstwa przez obecnych i potencjalnych klientów, jak również kontrahentów. Dotyczy to przede wszystkim pracowników fizycznych zatrudnionych przy taśmach produkcyjnych, a także pracowników sektora gastronomicznego. W tym drugim przypadku bowiem przepisy prawne wskazują jednoznacznie na konieczność spełnienia restrykcyjnych reguł systemu zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności (HACCP). Konieczność posiadania stosownego stroju przez kucharzy, ich pomocników i kelnerów jest jednym z warunków decydujących o wysokiej jakości przygotowanych posiłków oraz higienie ich przyrządzenia.

Strój służbowy – obowiązek noszenia w pracy

Pracowniczy dress code uzależniony jest od różnorodnych czynników, przede wszystkim od charakteru wykonywanej pracy, a także indywidualnej woli pracodawcy wyrażonej w formalny sposób w różnych firmowych dokumentach, a także w umowie o pracę. Warto mieć świadomość, że pracownik jest zobowiązany do przestrzegania reguł obowiązujących w miejscu pracy, a także do poleceń pracodawcy. Jeśli zatem wymaga on od swoich podwładnych noszenia odpowiednio dobranego stroju roboczego w godzinach pracy, należy zrobić absolutnie wszystko, aby spełnić jego żądanie.

Warto mieć jednak świadomość, że prawo pracodawcy we tym względzie nie jest jednak bynajmniej nieograniczone. Jeśli zatem dany pracownik nie ma bezpośredniego kontaktu z klientami czy kontrahentami współpracującymi z przedsiębiorstwem, a dodatkowo przepisy BHP nie wymuszają na pracownikach użytkowania strojów roboczych, zwykle nie ma konieczności nakazywać pracownikom ubierania się w odpowiedni sposób. W ten sposób można bowiem naruszyć ich prawo do samodzielnego kształtowania własnego wizerunku.

Obowiązek noszenia stroju służbowego a kary za jego nieprzestrzeganie

Jeśli dany pracownik nie chce nosić stroju służbowego, choć pracodawca w uzasadniony sposób nałożył na niego taki obowiązek, w takim przypadku podwładny musi liczyć się z określonymi konsekwencjami swojej niesubordynacji. Zazwyczaj w takiej sytuacji zwierzchnik sięga po karę nagany bądź upomnienia, w skrajnym przypadku może także  dojść do zwolnienia dyscyplinarnego danej osoby bez zachowania okresu wypowiedzenia. Oczywiście, ta ostatnia sytuacja może nastąpić tylko w określonych okolicznościach, np. wówczas gdy pod wpływem nieodpowiedniego stroju i zachowania pracownika doszło do zerwania ważnej umowy z kontrahentem albo przerwania negocjacji w sprawach większej wagi, często mających ogromny wpływ na dalszą przyszłość firmy.

Zakup dress code a przychód pracowniczy

Jeśli używanie konkretnego rodzaju ubioru jest wymagane w danym przedsiębiorstwie, jego otrzymanie od pracodawcy nie rodzi żadnych skutków podatkowych związanych z podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dotyczy to jednak tylko wybranych rodzajów odzieży roboczej. Zasadniczo z konieczności opłacenia podatku dochodowego w takiej sytuacji zwolnieni są pracownicy, którzy pracują w jakichś służbach porządkowych i militarnych, np. policji, wojsku. Dotyczy to odzieży, którą można wykorzystywać jedynie w celach służbowych (jest to np. mundur albo odzież robocza charakterystyczna dla danego przedsiębiorstwa (np. opatrzona jego logotypem). Natomiast zakup odzieży, która może być noszona również poza godzinami pracy, rodzi określone zobowiązania podatkowe.

 

Autor: Łukasz Stachurski

Źródła:

Wersja DEMO - przetestuj za darmo! Załóż konto Systim w 15 sekund!


Wykorzystujemy pliki "cookies" aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Możesz zablokować możliwość wykorzystywania tych plików poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej. ok