Systim API - Zarządzanie kategoriami

Strona główna API

addCategory

Dodanie nowej kategorii

Wymagane parametry

token, nazwa

Opcjonalne parametry

id_nadrzednej - id nadrzędnej kategorii,
kolejnosc - kolejność kategorii

Wartości zwracane

Zwracane wartości w przypadku powodzenia:
$dane['result'] - zawiera zmienną id dodanej kategorii
W przypadku niepowodzenia:
$dane['error']['code']>0

Przykład wywołania w PHP


					 $c = curl_init();
					 curl_setopt($c, CURLOPT_URL, 'https://abcd.systim.pl/jsonAPI.php');
					 curl_setopt($c, CURLOPT_POST, true); //sposób przesyłania - (true metoda POST)
					 curl_setopt($c, CURLOPT_POSTFIELDS, 'act=addCategory'.
								'&token=6aed003dc54951c043f8d1ad4b4804a2a8a40f' .
								'&nazwa=Nabiał'.
								'&id_nadrzednej=2'.
								'&kolejnosc=3'); 
					 curl_setopt($c, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
					 $wynik = curl_exec($c);
					 curl_close($c);
					 $dane = json_decode($wynik,true); // wartości w postaci tablicy asocjacyjnej
					 
					 if($dane['error']['code']>0) die($dane['error']['message']); //sprawdzamy czy wystąpił jakiś błąd, 
																				//jeśli tak, wyświetlamy go
					 echo 'Id nowej kategorii: ' . $dane['result'];
					delCategory

Usunięcie istniejącej kategorii

Wymagane parametry

token,
id - id kategorii

Opcjonalne parametry

brak

Wartości zwracane

Zwracane wartości w przypadku powodzenia:
$dane['result'] - zawiera zmienną id usuniętej kategorii
W przypadku niepowodzenia:
$dane['error']['code']>0

Przykład wywołania w PHP


					 $c = curl_init();
					 curl_setopt($c, CURLOPT_URL, 'https://abcd.systim.pl/jsonAPI.php');
					 curl_setopt($c, CURLOPT_POST, true); //sposób przesyłania - (true metoda POST)
					 curl_setopt($c, CURLOPT_POSTFIELDS, 'act=delCategory'.
								'&token=6aed003dc54951c043f8d1ad4b4804a2a8a40f' .
								'&id=4'); 
					 curl_setopt($c, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
					 $wynik = curl_exec($c);
					 curl_close($c);
					 $dane = json_decode($wynik,true); // wartości w postaci tablicy asocjacyjnej
					 
					 if($dane['error']['code']>0) die($dane['error']['message']); //sprawdzamy czy wystąpił jakiś błąd, 
																				//jeśli tak, wyświetlamy go
					 echo 'Id usuniętej kategorii: ' . $dane['result'];
					updCategory

Edycja istniejącej kategorii

Wymagane parametry

token,
id - id kategorii,
nazwa - nowa nazwa kategorii

Opcjonalne parametry

id_nadrzednej, kolejnosc

Wartości zwracane

Zwracane wartości w przypadku powodzenia:
$dane['result'] - zawiera zmienną id edytowanej kategorii
W przypadku niepowodzenia:
$dane['error']['code']>0

Przykład wywołania w PHP


					 $c = curl_init();
					 curl_setopt($c, CURLOPT_URL, 'https://abcd.systim.pl/jsonAPI.php');
					 curl_setopt($c, CURLOPT_POST, true); //sposób przesyłania - (true metoda POST)
					 curl_setopt($c, CURLOPT_POSTFIELDS, 'act=updCategory'.
								'&token=6aed003dc54951c043f8d1ad4b4804a2a8a40f' .
								'&id=4'.
								'&nazwa=Napoje'); 
					 curl_setopt($c, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
					 $wynik = curl_exec($c);
					 curl_close($c);
					 $dane = json_decode($wynik,true); // wartości w postaci tablicy asocjacyjnej
					 
					 if($dane['error']['code']>0) die($dane['error']['message']); //sprawdzamy czy wystąpił jakiś błąd, 
																				//jeśli tak, wyświetlamy go
					 echo 'Id edytowanej kategorii: ' . $dane['result'];
					getCategory

Edycja istniejącej kategorii

Wymagane parametry

token, id - id kategorii

Opcjonalne parametry

brak

Wartości zwracane

Zwracane wartości w przypadku powodzenia:
$dane['result'] - jest tablicą asocjacyjną zawierającą id_nadrzednej, nazwa, kolejnosc danej kategorii
W przypadku niepowodzenia:
$dane['error']['code']>0

Przykład wywołania w PHP


					 $c = curl_init();
					 curl_setopt($c, CURLOPT_URL, 'https://abcd.systim.pl/jsonAPI.php');
					 curl_setopt($c, CURLOPT_POST, true); //sposób przesyłania - (true metoda POST)
					 curl_setopt($c, CURLOPT_POSTFIELDS, 'act=getCategory'.
								'&token=6aed003dc54951c043f8d1ad4b4804a2a8a40f' .
								'&id=4'); 
					 curl_setopt($c, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
					 $wynik = curl_exec($c);
					 curl_close($c);
					 $dane = json_decode($wynik,true); // wartości w postaci tablicy asocjacyjnej
					 
					 if($dane['error']['code']>0) die($dane['error']['message']); //sprawdzamy czy wystąpił jakiś błąd, 
																				//jeśli tak, wyświetlamy go
					 echo 'Id nadrzędnej: ' . $dane['result']['id_nadrzednej'] . ' Nazwa: ' . $dane['result']['nazwa'] . 
						  ' Kolejność: ' . $dane['result']['kolejnosc'];
					listCategories

Lista wszystkich kategorii

Wymagane parametry

token

Opcjonalne parametry

brak

Wartości zwracane

Zwracane wartości w przypadku powodzenia:
$dane['result'] - jest tablicą asocjacyjną zawierającą id,id_nadrzednej,nazwa,kolejnosc danej kategorii
W przypadku niepowodzenia:
$dane['error']['code']>0

Przykład wywołania w PHP


					 $c = curl_init();
					 curl_setopt($c, CURLOPT_URL, 'https://abcd.systim.pl/jsonAPI.php');
					 curl_setopt($c, CURLOPT_POST, true); //sposób przesyłania - (true metoda POST)
					 curl_setopt($c, CURLOPT_POSTFIELDS, 'act=listCategories'.
								'&token=6aed003dc54951c043f8d1ad4b4804a2a8a40f'); 
					 curl_setopt($c, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
					 $wynik = curl_exec($c);
					 curl_close($c);
					 $dane = json_decode($wynik,true); // wartości w postaci tablicy asocjacyjnej
					 if($dane['error']['code']>0) die($dane['error']['message']); //sprawdzamy czy wystąpił jakiś błąd, 
																				//jeśli tak, wyświetlamy go
					 foreach($dane['result'] as $id=>$dane)
					 {
						 echo 'Id: ' . $id . 'Id nadrzędnej: ' . $dane['id_nadrzednej'] . ' Nazwa: ' . $dane['nazwa'] . 
							  'Kolejność: ' . $dane['kolejnosc'];
					 } 
					
Wersja DEMO - przetestuj za darmo! Załóż konto Systim w 15 sekund!


Wykorzystujemy pliki "cookies" aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Możesz zablokować możliwość wykorzystywania tych plików poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej. ok