Faktury online

Wystawianie faktur i paragonów fiskalnych a także rozliczanie płatności i korygowanie faktur. Proste wystawianie faktur walutowych i zaliczkowych. Pobieranie danych firm z rejestru REGON, tworzenie ofert i cenników.

Załóż Konto! arrow

Program do księgowości

Księgowanie w dowolnej formie - KPiR, Ryczałt, Księgi Handlowe. Automatyczne księgowanie faktur, umów, list płac czy amortyzacji. Wygodne podsumowanie podatków do zapłaty, wydruki KPiR, rejestrów VAT, wysyłanie e-deklaracji podatkowych.

Załóż Konto! arrow

Program do magazynu

W wygodny sposób prowadź gospodarkę magazynową i kontroluj stany magazynowe, wprowadzaj produkty i usługi. Dodawaj i wydawaj produkty z magazynu dokumentami PZ/WZ, wypożyczaj produkty w prosty sposób i przeprowadzaj inwentaryzację. Pełna obsługa czytników kodów kreskowych.

Załóż Konto! arrow

Program do sklepu internetowego

W zaledwie kilka kliknięć uruchom sklep internetowy, odbieraj od klientów zamówienia, ustalaj produkty do sprzedaży, ich ceny detaliczne i hurtowe.

Załóż Konto! arrow

Pełna księgowość

Wygodny sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych a także rozliczania amortyzacji środków trwałych, księgowania wyposażenia. Automatyczne księgowania przyspieszają pracę. Prosta możliwość wydruku zestawień księgowych, podatkowych oraz deklaracji i e-deklaracji podatkowych.

Załóż Konto! arrow

Program do KPiR

Prowadź Książkę Przychodów i Rozchodów lub rozliczaj Ryczałtem w wygodny sposób. Automatycznie księguj faktury sprzedażowe, amortyzację środków trwałych, delegacje czy płace. Drukuj KPiR i rejestry sprzedaży i zakupu oraz deklaracje podatkowe.

Załóż Konto! arrow

Kadry i Płace

Prosty w obsłudze moduł Kadry i Płace pozwoli zarówno rozliczać umowy zlecenie, o dzieło, jak i umowy o pracę, naliczać listy płac, delegacje, składać deklaracje ZUS i prowadzić kadry w firmie.

Załóż Konto! arrow

Czym jest Systim?

Systim to nowoczesny program do zarządzania firmą łączący zalety programów ERP - do obsługi sprzedaży, magazynu i księgowości - oraz systemów typu Intranet i CRM, przeznaczony dla mikro, małych i średnich firm.

check

Dostęp do danych firmy 24 godziny na dobę

check

Wszystkie dane firmy w jednym programie

check

Możliwość pracy wielu pracowników na raz

check

Systematyczne aktualizacje

check

Zgodność z obowiązującymi przepisami

check

Rozbudowana funkcjonalność

check

Wysoki poziom zabezpieczeń

check

Dowolnie modyfikowalne wydruki dokumentów

Możliwości Systim
Poradnik wideo Systim Poradnik Systim

Zapoznaj się z programem Systim przy pomocy kursu wideo przez Internet.

Prezentujemy wideo poradniki, które podpowiedzą, jak w pełni wykorzystać wszystkie funkcje w programie Systim. Krok po kroku wyjaśnią, jak w pełni używać Systim.

Dowiedz się więcej!


Zobacz poradnik
Co nowego w Systim? plany na przyszłość arrow
 • Na liście faktur zakupowych możliwość pokazania kwoty ''brutto w walucie'' oraz walutę - jak w sprzedaży.
 • Dodawanie pojazdów w fakturach zakupowych.
 • Usprawnienia w generowaniu duplikatu faktury.
 • Możliwość ustawienia domyślnej płatności na fakturach np. ''gotówka'', oraz ustawienie domyślnych terminów płatności dla form.
 • Możliwość pobrania dowolnej tabeli w programie w formacie XLS lub CSV.
 • W zestawieniu ''stan magazynowy na dzień'' dodanie cen netto netto, vat, brutto sprzedaży.
 • Księgowanie do VAT - wybieranie tylko jednego rejestru zamiast dwóch (VAT naliczony i należny) po dwóch stronach.
 • Dodanie ostrzeżenia przy wystawianiu faktury do WZ, jeśli do tej WZ już jest faktura.
 • W zakładce zakupy data nowego dokumentu ustawiana automatycznie na datę wybraną w filtrze dokumentów zakupowych.
 • Możliwość łączenia i dzielenia zamówień do dostawców.
 • Wystawienie zamówienia do dostawcy z zamówienia od klienta.
 • Dodanie opcji wyboru, czy jeśli wystawiamy fakturę (sprzedaż/zakup) z kilku PZ/WZ, albo odwrotnie, to czy program ma dublować pozycje, czy skompensować je do jednego wiersza, jeśli są takie same, i zsumować.
 • Dodanie numeru konta i nazwy banku na Fakturach Korygujących.
 • Wprowadzenie JPK_SF - JPK dla sprawozdań finansowych.
 • Zmiana podglądu deklaracji przy wypełnianiu na standardowe formularze deklaracji.
 • Księgowanie składek ZUS właścicieli do KH i do KPiR.
 • Aktualizacja deklaracji ZUS DRA.
 • Możliwość wygenerowania pliku JPK_VAT tylko z faktr zakupowych, bądź tylko z faktur sprzedażowych, dla potrzeb eksportu doinnych programów.
 • Możliwość filtrowania/sortowania kontrahentów wg przypisanego handlowca w zakładce kontrahenci.
 • Opcja w raporcie Obroty kont ''pokaż tylko konta na których są obroty''.
 • Pełniejsza obsługa księgowań do rejestru VAT wyksięgowanych po 150 dniach, oraz ich ponownego zaksięgowania.
 • Możliwość tworzenia dokumentu zakupu na podstawie dokumentu zamówienia do dostawcy.
 • Możliwość zamieszczania kodu kreskowego również w usługach.
 • Możliwość umieszczenia dwucyfrowego roku w numeracji dokumentów.
 • Możliwość filtrowania faktur zakupu i sprzedaży po projekcie.
 • Usprawnienia w dodawaniu urzędów.
 • Uwzględnianie ostatniego wybranego rodzaju VAT podczas dodawania kolejnego wiersza w fakturach zakupowych, w przypadkupodawania podsumowania stawek.
 • Wybór w opcjach w jakiej kolejności program ma szukać domyślnej ceny produkty, przy wystawianiu faktur zakupowych, zamówieńdo dostawców, dokumentów magazynowych przyjęcia.
 • Usprawnienia w przeliczaniu cen na walutowe w edycji produktu.
 • Filtrowanie w fakturach sprzedażowych zakupowych po dokumentach zaksięgowanych bądź nie.
 • Możliwość wyboru w opcjach czy umożliwić czy też zablokować dostęp do programu obsłudze technicznej.
 • Drobne zmiany i usprawnienia w księgowaniu faktur zakupowych.
 • W przypadku nie skonfigurowania księgowości przy pierwszym uruchomieniu programu, kreator ustawień uruchomi się ponownie po wejściu w moduł ''księgowość''.
 • Zmiany w polach wymaganych w zakładce pojazdy.
 • Usprawnienia w przeliczaniu zestawienia VAT, deklaracji, rejestrów VAT, tak aby wykluczyć powstawanie różnic z powoduróżnych sposobów zaokrąglania.
 • Automatyczne przeliczanie deklaracji przy tworzeniu i edycji.
 • Zmiany w powiązywaniu pojazdu i środka trwałego podczas dodawania nowego pojazdu przez fakturę zakupową.
 • Wyłączenie pól ''opakowanie zwrotne'' i ''stany minimalny/maksymalny'' w usługach.
 • W zakładce kontrahenci możliwość wyszukania klienta po miejscowości, adresie, email.
 • Wystawianie faktur na podstawie Pro Form w zakładce zakupy.
 • Umożliwienie importu faktur z Excela z pozycjami, które nie znajdują się w kartotece produktów.
 • Usprawnienia w wystawaniu dokumentów magazynowych z faktur zaliczkowych.
 • Możliwość dodawania zaliczek i ich zwrotów do delegacji.
 • Możliwość zaznaczania faktur jako transakcje trójstronne dla potrzeb generowania JPK_FA.
 • Obsługa wielu umów z jednym pracownikiem, niezależnie od ich formy (umowa o pracę, zlecenie, dzieło itd.).
 • Możliwość edycji szablonu wydruku kompensat.
 • Przy imporcie kartoteki towarowej z niektórych programów możliwość wyboru czy importowany jest produkt, czy towar.
 • Wprowadzenie składników płacowych ozusowanych bądź nie, oraz opodatkowanych bądź nie.
 • W płatnościach okresowych możliwość wybrania szablonu i numeracji dokumentu.
 • Możliwość dodawania produktu do zamówienia w edycji.
 • Usprawnienia w delegacjach krajowych.
 • Usprawnienia graficzne i funkcjonalne w programie.
 • Definiowanie kwot dla różnych typów zakupu (produktów, materiałów, usług), w fakturze zakupowej dla wykonania odpowiednich księgowań automatycznych w pełnej księgowości.
 • Możliwość zmiany danych do faktur wystawianych przez Systim, oraz danych kontaktowych, bezpośrednio na koncie Systim.
 • Powiązanie urzędów skarbowych z pracownikiem i naszą firmą dla potrzeb wystawiania deklaracji.
 • Usprawnienia w formularzu świadectwa pracy.
 • Przeliczanie jednym kliknięciem stanu początkowego kasy w dokumencie księgowania.
 • Rozliczenie pojazdu - usprawnienia przeliczeń i funkcjonalności.
 • Możliwość wydruku druków kompensat.
 • Możliwość drukowania deklaracji ZUS dla celów archiwalnych.
 • Usprawnienia we wprowadzaniu sald kont stron WN i MA do bilansu.
 • Dodanie możliwości importu faktur do ksiegowości KPiR, ryczałtu i ksiąg handlowych z popularnych programów do wystawiania faktur.
 • Księgowanie automatyczne dokumentów do ryczałtu.
 • Możliwość opcjonalnego ręcznego księgowania składek ZUS społecznych z zakładki ''Składki ZUS właścicieli i osób współpracujących''.
 • Przy imporcie płatności do ksiąg handlowych, możliwość ustawienia domyślnej operacji, bądź pobrania poprzedniej dla danego konta.
 • Możliwość ręcznego wprowadzania dokumentu korekty wartości magazynu i uwzględnienia jego wartości w rapocie stanu magazynowego.
 • Możliwość poprawienia szablonu księgowego na fakturach, które zostały już skorygowane i w związku z tym nie mogą być edytowane.
 • Pokazywanie w kalendarzu zaplanowanych spotkań z kontrahentami i informacji z modułu CRM, przypomnienia o zaplanowanych spotkaniach.
 • Usprawnienia w generowaniu raportów.
 • Możliwość sortowania deklaracji na liście.
 • Pobieranie danych firm z europejskich rejestrów VAT.
 • Możliwość sprawdzenia statusu NIP kontrahenta.
 • Usprawnienia w automatycznym przeliczaniu ceny produktów na ceny w walucie przy dodawaniu produktu na faktury sprzedażowe i zakupowe.
 • Podgląd księgowania w edycji zaksięgowanego dokumentu (np. w fakturze).
 • Drobne usprawnienia w opcjach ręcznego księgowania dokumentów kosztowych.
 • Możliwość skonfigurowania programu do obsługi tzw. Split Payment w pełnej księgowości.
Co nowego w Systim? plany na przyszłość arrow
Listopad 2018
 • Na liście faktur zakupowych możliwość pokazania kwoty ''brutto w walucie'' oraz walutę - jak w sprzedaży.
 • Dodawanie pojazdów w fakturach zakupowych.
 • Usprawnienia w generowaniu duplikatu faktury.
 • Możliwość ustawienia domyślnej płatności na fakturach np. ''gotówka'', oraz ustawienie domyślnych terminów płatności dla form.
 • Możliwość pobrania dowolnej tabeli w programie w formacie XLS lub CSV.
 • W zestawieniu ''stan magazynowy na dzień'' dodanie cen netto netto, vat, brutto sprzedaży.
 • Księgowanie do VAT - wybieranie tylko jednego rejestru zamiast dwóch (VAT naliczony i należny) po dwóch stronach.
 • Dodanie ostrzeżenia przy wystawianiu faktury do WZ, jeśli do tej WZ już jest faktura.
 • W zakładce zakupy data nowego dokumentu ustawiana automatycznie na datę wybraną w filtrze dokumentów zakupowych.
 • Możliwość łączenia i dzielenia zamówień do dostawców.
 • Wystawienie zamówienia do dostawcy z zamówienia od klienta.
 • Dodanie opcji wyboru, czy jeśli wystawiamy fakturę (sprzedaż/zakup) z kilku PZ/WZ, albo odwrotnie, to czy program ma dublować pozycje, czy skompensować je do jednego wiersza, jeśli są takie same, i zsumować.
 • Dodanie numeru konta i nazwy banku na Fakturach Korygujących.
Październik 2018
 • Wprowadzenie JPK_SF - JPK dla sprawozdań finansowych.
 • Zmiana podglądu deklaracji przy wypełnianiu na standardowe formularze deklaracji.
 • Księgowanie składek ZUS właścicieli do KH i do KPiR.
 • Aktualizacja deklaracji ZUS DRA.
 • Możliwość wygenerowania pliku JPK_VAT tylko z faktr zakupowych, bądź tylko z faktur sprzedażowych, dla potrzeb eksportu doinnych programów.
 • Możliwość filtrowania/sortowania kontrahentów wg przypisanego handlowca w zakładce kontrahenci.
 • Opcja w raporcie Obroty kont ''pokaż tylko konta na których są obroty''.
 • Pełniejsza obsługa księgowań do rejestru VAT wyksięgowanych po 150 dniach, oraz ich ponownego zaksięgowania.
 • Możliwość tworzenia dokumentu zakupu na podstawie dokumentu zamówienia do dostawcy.
 • Możliwość zamieszczania kodu kreskowego również w usługach.
 • Możliwość umieszczenia dwucyfrowego roku w numeracji dokumentów.
 • Możliwość filtrowania faktur zakupu i sprzedaży po projekcie.
 • Usprawnienia w dodawaniu urzędów.
 • Uwzględnianie ostatniego wybranego rodzaju VAT podczas dodawania kolejnego wiersza w fakturach zakupowych, w przypadkupodawania podsumowania stawek.
 • Wybór w opcjach w jakiej kolejności program ma szukać domyślnej ceny produkty, przy wystawianiu faktur zakupowych, zamówieńdo dostawców, dokumentów magazynowych przyjęcia.
 • Usprawnienia w przeliczaniu cen na walutowe w edycji produktu.
 • Filtrowanie w fakturach sprzedażowych zakupowych po dokumentach zaksięgowanych bądź nie.
 • Możliwość wyboru w opcjach czy umożliwić czy też zablokować dostęp do programu obsłudze technicznej.
 • Drobne zmiany i usprawnienia w księgowaniu faktur zakupowych.
 • W przypadku nie skonfigurowania księgowości przy pierwszym uruchomieniu programu, kreator ustawień uruchomi się ponownie po wejściu w moduł ''księgowość''.
 • Zmiany w polach wymaganych w zakładce pojazdy.
 • Usprawnienia w przeliczaniu zestawienia VAT, deklaracji, rejestrów VAT, tak aby wykluczyć powstawanie różnic z powoduróżnych sposobów zaokrąglania.
 • Automatyczne przeliczanie deklaracji przy tworzeniu i edycji.
 • Zmiany w powiązywaniu pojazdu i środka trwałego podczas dodawania nowego pojazdu przez fakturę zakupową.
 • Wyłączenie pól ''opakowanie zwrotne'' i ''stany minimalny/maksymalny'' w usługach.
 • W zakładce kontrahenci możliwość wyszukania klienta po miejscowości, adresie, email.
 • Wystawianie faktur na podstawie Pro Form w zakładce zakupy.
Wrzesień 2018
 • Umożliwienie importu faktur z Excela z pozycjami, które nie znajdują się w kartotece produktów.
 • Usprawnienia w wystawaniu dokumentów magazynowych z faktur zaliczkowych.
 • Możliwość dodawania zaliczek i ich zwrotów do delegacji.
 • Możliwość zaznaczania faktur jako transakcje trójstronne dla potrzeb generowania JPK_FA.
 • Obsługa wielu umów z jednym pracownikiem, niezależnie od ich formy (umowa o pracę, zlecenie, dzieło itd.).
 • Możliwość edycji szablonu wydruku kompensat.
 • Przy imporcie kartoteki towarowej z niektórych programów możliwość wyboru czy importowany jest produkt, czy towar.
 • Wprowadzenie składników płacowych ozusowanych bądź nie, oraz opodatkowanych bądź nie.
 • W płatnościach okresowych możliwość wybrania szablonu i numeracji dokumentu.
 • Możliwość dodawania produktu do zamówienia w edycji.
 • Usprawnienia w delegacjach krajowych.
 • Usprawnienia graficzne i funkcjonalne w programie.
 • Definiowanie kwot dla różnych typów zakupu (produktów, materiałów, usług), w fakturze zakupowej dla wykonania odpowiednich księgowań automatycznych w pełnej księgowości.
 • Możliwość zmiany danych do faktur wystawianych przez Systim, oraz danych kontaktowych, bezpośrednio na koncie Systim.
 • Powiązanie urzędów skarbowych z pracownikiem i naszą firmą dla potrzeb wystawiania deklaracji.
 • Usprawnienia w formularzu świadectwa pracy.
 • Przeliczanie jednym kliknięciem stanu początkowego kasy w dokumencie księgowania.
 • Rozliczenie pojazdu - usprawnienia przeliczeń i funkcjonalności.
Sierpień 2018
 • Możliwość wydruku druków kompensat.
 • Możliwość drukowania deklaracji ZUS dla celów archiwalnych.
 • Usprawnienia we wprowadzaniu sald kont stron WN i MA do bilansu.
 • Dodanie możliwości importu faktur do ksiegowości KPiR, ryczałtu i ksiąg handlowych z popularnych programów do wystawiania faktur.
 • Księgowanie automatyczne dokumentów do ryczałtu.
 • Możliwość opcjonalnego ręcznego księgowania składek ZUS społecznych z zakładki ''Składki ZUS właścicieli i osób współpracujących''.
 • Przy imporcie płatności do ksiąg handlowych, możliwość ustawienia domyślnej operacji, bądź pobrania poprzedniej dla danego konta.
 • Możliwość ręcznego wprowadzania dokumentu korekty wartości magazynu i uwzględnienia jego wartości w rapocie stanu magazynowego.
 • Możliwość poprawienia szablonu księgowego na fakturach, które zostały już skorygowane i w związku z tym nie mogą być edytowane.
 • Pokazywanie w kalendarzu zaplanowanych spotkań z kontrahentami i informacji z modułu CRM, przypomnienia o zaplanowanych spotkaniach.
 • Usprawnienia w generowaniu raportów.
 • Możliwość sortowania deklaracji na liście.
 • Pobieranie danych firm z europejskich rejestrów VAT.
 • Możliwość sprawdzenia statusu NIP kontrahenta.
 • Usprawnienia w automatycznym przeliczaniu ceny produktów na ceny w walucie przy dodawaniu produktu na faktury sprzedażowe i zakupowe.
 • Podgląd księgowania w edycji zaksięgowanego dokumentu (np. w fakturze).
 • Drobne usprawnienia w opcjach ręcznego księgowania dokumentów kosztowych.
 • Możliwość skonfigurowania programu do obsługi tzw. Split Payment w pełnej księgowości.
Pierwszy w Polsce
Pierwszy kompletny program do zarządzania firmą przez internet w Polsce
ze zintegrowanym w jednym programie fakturowaniem, magazynem, obsługą drukarek fiskalnych, księgowością KPiR i KH, sklepem internetowym i obsługą zamówień, CRM oraz API... i dużo więcej!
Wykorzystujemy pliki "cookies" aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Możesz zablokować możliwość wykorzystywania tych plików poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej. ok