Program do faktur online

Wystawianie faktur i paragonów fiskalnych a także rozliczanie płatności i korygowanie faktur. Proste wystawianie faktur walutowych i zaliczkowych. Pobieranie danych firm z rejestru REGON, tworzenie ofert i cenników.

Załóż Konto! arrow

Program księgowy

Księgowanie w dowolnej formie - KPiR, Ryczałt, Księgi Handlowe. Automatyczne księgowanie faktur, umów, list płac czy amortyzacji. Wygodne podsumowanie podatków do zapłaty, wydruki KPiR, rejestrów VAT, wysyłanie e-deklaracji podatkowych.

Załóż Konto! arrow

Program do magazynu

W wygodny sposób prowadź gospodarkę magazynową i kontroluj stany magazynowe, wprowadzaj produkty i usługi. Dodawaj i wydawaj produkty z magazynu dokumentami PZ/WZ, wypożyczaj produkty w prosty sposób i przeprowadzaj inwentaryzację. Pełna obsługa czytników kodów kreskowych.

Załóż Konto! arrow

Program do sklepu internetowego

W zaledwie kilka kliknięć uruchom sklep internetowy, odbieraj od klientów zamówienia, ustalaj produkty do sprzedaży, ich ceny detaliczne i hurtowe.

Załóż Konto! arrow

Księgi handlowe

Wygodny sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych a także rozliczania amortyzacji środków trwałych, księgowania wyposażenia. Automatyczne księgowania przyspieszają pracę. Prosta możliwość wydruku zestawień księgowych, podatkowych oraz deklaracji i e-deklaracji podatkowych.

Załóż Konto! arrow

Księgowość uproszczona

Prowadź Książkę Przychodów i Rozchodów lub rozliczaj Ryczałtem w wygodny sposób. Automatycznie księguj faktury sprzedażowe, amortyzację środków trwałych, delegacje czy płace. Drukuj KPiR i rejestry sprzedaży i zakupu oraz deklaracje podatkowe.

Załóż Konto! arrow

Kadry i Płace

Prosty w obsłudze moduł Kadry i Płace pozwoli zarówno rozliczać umowy zlecenie, o dzieło, jak i umowy o pracę, naliczać listy płac, delegacje, składać deklaracje ZUS i prowadzić kadry w firmie.

Załóż Konto! arrow

Czym jest Systim?

Systim to nowoczesny program do zarządzania firmą łączący zalety programów ERP - do obsługi sprzedaży, magazynu i księgowości - oraz systemów typu Intranet i CRM, przeznaczony dla mikro, małych i średnich firm.

check

Dostęp do danych firmy 24 godziny na dobę

check

Wszystkie dane firmy w jednym programie

check

Możliwość pracy wielu pracowników na raz

check

Systematyczne aktualizacje

check

Automatyczne księgowanie faktur i kosztów

check

Zgodność z obowiązującymi przepisami

check

Wysoki poziom zabezpieczeń

check

Dowolnie modyfikowalne wydruki dokumentów

Możliwości Systim
Poradnik wideo Systim Poradnik Systim

Zapoznaj się z programem Systim przy pomocy kursu wideo przez Internet.

Prezentujemy wideo poradniki, które podpowiedzą, jak w pełni wykorzystać wszystkie funkcje w programie Systim. Krok po kroku wyjaśnią, jak w pełni używać Systim.

Dowiedz się więcej!


Zobacz poradnik
Co nowego w Systim? plany na przyszłość arrow
 • Zmiany i usprawnienia w raporcie wynagrodzeń.
 • Przebudowany raport ''Dziennik księgowań'' i ''Obrotów i sald''.
 • Zmiany w zakładce ''Składki ZUS właścicieli'', dodatkowe kody działalności.
 • Naliczanie składek ZUS właścicieli od dowolnej podstawy.
 • Możliwość tworzenia korekt list płac, automatycznie ich księgowanie.
 • Możliwość korygowania składek ZUS za dany miesiąc.
 • Przebudowa faktur zaliczkowych do obowiązującego formatu i dodatkowe usprawnienia.
 • Możliwość eksportu każdej głównej listy w danej zakładce do Excela i CSV.
 • Wprowadzenie domyślnego Bilansu i RZiS dla jednostek mikro.
 • Możliwość wyboru planu kont przy tworzeniu nowego roku księgowego.
 • Możliwość wybrania powiązań pomiędzy starym RZiS i nowym, w przypadku zmiany RZiS na inny w nowym roku księgowym.
 • Wprowadzenie planu kont na kontach 5, zmiany w Bilansie oraz wprowadzenie RZiS w wariancie kalkulacyjnym.
 • Usprawnione rozliczanie wartości niematerialnych i prawnych oraz księgowanie ich automatycznie.
 • Usprawnione wprowadzanie kosztów.
 • Uprawnienia w rozliczaniu podatku VAT.
 • Uproszczenie planu kont dla jednostek mikro i małych do wymagalnej formy.
 • Możliwość zablokowania sprzedaży towaru - jeśli nie ma go na magazynie.
 • Dodanie ostrzeżenia przy dodawaniu faktury zakupowej - jeśli istnieje już dokument o takim numerze.
 • Usprawnienia w polach ''Kwota do zapłaty'' dla faktur zaliczkowych (końcowych).
 • Dodanie numeru dokumentu księgowego w dzienniku księgowań KH.
 • Możliwość utworzenia wielu list płac za dany miesiąc.
 • Podłączenie nowego API Allegro - znaczne przyspieszenie szybkości ładowania danych o aukcjach.
 • Możliwość masowego usuwania pobranych aukcji z Allegro (zakupów na aukcjach), aby umożliwić ich ponowne pobranie.
 • Aktualizacja deklaracji CIT-8 - w związku z podziałem na przychody/koszty kapitałowe i zwykłe.
 • Usprawnienia w dzienniku księgowań, w wyciągach bankowych i raportach kasowych.
 • Usprawnienia w ZUS DRA, w tym dla działalności gospodarczych niezatrudniających pracowników.
 • Powiązanie RZiS między kolejnymi latami księgowymi - do wyświetlenia na JPK_SF i w RZiS.
 • Możliwość podania w umowie o pracę urlopu wykorzystanego przed zawarciem umowy - dla poprawnego obliczenia urlopu należnego za dany rok.
 • Integracja z systemem Scanye do odczytywania faktur przez OCR.
 • Na liście faktur zakupowych możliwość pokazania kwoty ''brutto w walucie'' oraz walutę - jak w sprzedaży.
 • Dodawanie pojazdów w fakturach zakupowych.
 • Usprawnienia w generowaniu duplikatu faktury.
 • Możliwość ustawienia domyślnej płatności na fakturach np. ''gotówka'', oraz ustawienie domyślnych terminów płatności dla form.
 • Możliwość pobrania dowolnej tabeli w programie w formacie XLS lub CSV.
 • W zestawieniu ''stan magazynowy na dzień'' dodanie cen netto netto, vat, brutto sprzedaży.
 • Księgowanie do VAT - wybieranie tylko jednego rejestru zamiast dwóch (VAT naliczony i należny) po dwóch stronach.
 • Dodanie ostrzeżenia przy wystawianiu faktury do WZ, jeśli do tej WZ już jest faktura.
 • W zakładce zakupy data nowego dokumentu ustawiana automatycznie na datę wybraną w filtrze dokumentów zakupowych.
 • Możliwość łączenia i dzielenia zamówień do dostawców.
 • Wystawienie zamówienia do dostawcy z zamówienia od klienta.
 • Dodanie opcji wyboru, czy jeśli wystawiamy fakturę (sprzedaż/zakup) z kilku PZ/WZ, albo odwrotnie, to czy program ma dublować pozycje, czy skompensować je do jednego wiersza, jeśli są takie same, i zsumować.
 • Dodanie numeru konta i nazwy banku na Fakturach Korygujących.
 • Wprowadzenie JPK_SF - JPK dla sprawozdań finansowych.
 • Zmiana podglądu deklaracji przy wypełnianiu na standardowe formularze deklaracji.
 • Księgowanie składek ZUS właścicieli do KH i do KPiR.
 • Aktualizacja deklaracji ZUS DRA.
 • Możliwość wygenerowania pliku JPK_VAT tylko z faktr zakupowych, bądź tylko z faktur sprzedażowych, dla potrzeb eksportu doinnych programów.
 • Możliwość filtrowania/sortowania kontrahentów wg przypisanego handlowca w zakładce kontrahenci.
 • Opcja w raporcie Obroty kont ''pokaż tylko konta na których są obroty''.
 • Pełniejsza obsługa księgowań do rejestru VAT wyksięgowanych po 150 dniach, oraz ich ponownego zaksięgowania.
 • Możliwość tworzenia dokumentu zakupu na podstawie dokumentu zamówienia do dostawcy.
 • Możliwość zamieszczania kodu kreskowego również w usługach.
 • Możliwość umieszczenia dwucyfrowego roku w numeracji dokumentów.
 • Możliwość filtrowania faktur zakupu i sprzedaży po projekcie.
 • Usprawnienia w dodawaniu urzędów.
 • Uwzględnianie ostatniego wybranego rodzaju VAT podczas dodawania kolejnego wiersza w fakturach zakupowych, w przypadkupodawania podsumowania stawek.
 • Wybór w opcjach w jakiej kolejności program ma szukać domyślnej ceny produkty, przy wystawianiu faktur zakupowych, zamówieńdo dostawców, dokumentów magazynowych przyjęcia.
 • Usprawnienia w przeliczaniu cen na walutowe w edycji produktu.
 • Filtrowanie w fakturach sprzedażowych zakupowych po dokumentach zaksięgowanych bądź nie.
 • Możliwość wyboru w opcjach czy umożliwić czy też zablokować dostęp do programu obsłudze technicznej.
 • Drobne zmiany i usprawnienia w księgowaniu faktur zakupowych.
 • W przypadku nie skonfigurowania księgowości przy pierwszym uruchomieniu programu, kreator ustawień uruchomi się ponownie po wejściu w moduł ''księgowość''.
 • Zmiany w polach wymaganych w zakładce pojazdy.
 • Usprawnienia w przeliczaniu zestawienia VAT, deklaracji, rejestrów VAT, tak aby wykluczyć powstawanie różnic z powoduróżnych sposobów zaokrąglania.
 • Automatyczne przeliczanie deklaracji przy tworzeniu i edycji.
 • Zmiany w powiązywaniu pojazdu i środka trwałego podczas dodawania nowego pojazdu przez fakturę zakupową.
 • Wyłączenie pól ''opakowanie zwrotne'' i ''stany minimalny/maksymalny'' w usługach.
 • W zakładce kontrahenci możliwość wyszukania klienta po miejscowości, adresie, email.
 • Wystawianie faktur na podstawie Pro Form w zakładce zakupy.
Co nowego w Systim? plany na przyszłość arrow
Styczeń 2019
 • Zmiany i usprawnienia w raporcie wynagrodzeń.
 • Przebudowany raport ''Dziennik księgowań'' i ''Obrotów i sald''.
 • Zmiany w zakładce ''Składki ZUS właścicieli'', dodatkowe kody działalności.
 • Naliczanie składek ZUS właścicieli od dowolnej podstawy.
 • Możliwość tworzenia korekt list płac, automatycznie ich księgowanie.
 • Możliwość korygowania składek ZUS za dany miesiąc.
 • Przebudowa faktur zaliczkowych do obowiązującego formatu i dodatkowe usprawnienia.
 • Możliwość eksportu każdej głównej listy w danej zakładce do Excela i CSV.
 • Wprowadzenie domyślnego Bilansu i RZiS dla jednostek mikro.
 • Możliwość wyboru planu kont przy tworzeniu nowego roku księgowego.
 • Możliwość wybrania powiązań pomiędzy starym RZiS i nowym, w przypadku zmiany RZiS na inny w nowym roku księgowym.
 • Wprowadzenie planu kont na kontach 5, zmiany w Bilansie oraz wprowadzenie RZiS w wariancie kalkulacyjnym.
 • Usprawnione rozliczanie wartości niematerialnych i prawnych oraz księgowanie ich automatycznie.
 • Usprawnione wprowadzanie kosztów.
 • Uprawnienia w rozliczaniu podatku VAT.
 • Uproszczenie planu kont dla jednostek mikro i małych do wymagalnej formy.
Grudzień 2018
 • Możliwość zablokowania sprzedaży towaru - jeśli nie ma go na magazynie.
 • Dodanie ostrzeżenia przy dodawaniu faktury zakupowej - jeśli istnieje już dokument o takim numerze.
 • Usprawnienia w polach ''Kwota do zapłaty'' dla faktur zaliczkowych (końcowych).
 • Dodanie numeru dokumentu księgowego w dzienniku księgowań KH.
 • Możliwość utworzenia wielu list płac za dany miesiąc.
 • Podłączenie nowego API Allegro - znaczne przyspieszenie szybkości ładowania danych o aukcjach.
 • Możliwość masowego usuwania pobranych aukcji z Allegro (zakupów na aukcjach), aby umożliwić ich ponowne pobranie.
 • Aktualizacja deklaracji CIT-8 - w związku z podziałem na przychody/koszty kapitałowe i zwykłe.
 • Usprawnienia w dzienniku księgowań, w wyciągach bankowych i raportach kasowych.
 • Usprawnienia w ZUS DRA, w tym dla działalności gospodarczych niezatrudniających pracowników.
 • Powiązanie RZiS między kolejnymi latami księgowymi - do wyświetlenia na JPK_SF i w RZiS.
 • Możliwość podania w umowie o pracę urlopu wykorzystanego przed zawarciem umowy - dla poprawnego obliczenia urlopu należnego za dany rok.
 • Integracja z systemem Scanye do odczytywania faktur przez OCR.
Listopad 2018
 • Na liście faktur zakupowych możliwość pokazania kwoty ''brutto w walucie'' oraz walutę - jak w sprzedaży.
 • Dodawanie pojazdów w fakturach zakupowych.
 • Usprawnienia w generowaniu duplikatu faktury.
 • Możliwość ustawienia domyślnej płatności na fakturach np. ''gotówka'', oraz ustawienie domyślnych terminów płatności dla form.
 • Możliwość pobrania dowolnej tabeli w programie w formacie XLS lub CSV.
 • W zestawieniu ''stan magazynowy na dzień'' dodanie cen netto netto, vat, brutto sprzedaży.
 • Księgowanie do VAT - wybieranie tylko jednego rejestru zamiast dwóch (VAT naliczony i należny) po dwóch stronach.
 • Dodanie ostrzeżenia przy wystawianiu faktury do WZ, jeśli do tej WZ już jest faktura.
 • W zakładce zakupy data nowego dokumentu ustawiana automatycznie na datę wybraną w filtrze dokumentów zakupowych.
 • Możliwość łączenia i dzielenia zamówień do dostawców.
 • Wystawienie zamówienia do dostawcy z zamówienia od klienta.
 • Dodanie opcji wyboru, czy jeśli wystawiamy fakturę (sprzedaż/zakup) z kilku PZ/WZ, albo odwrotnie, to czy program ma dublować pozycje, czy skompensować je do jednego wiersza, jeśli są takie same, i zsumować.
 • Dodanie numeru konta i nazwy banku na Fakturach Korygujących.
Październik 2018
 • Wprowadzenie JPK_SF - JPK dla sprawozdań finansowych.
 • Zmiana podglądu deklaracji przy wypełnianiu na standardowe formularze deklaracji.
 • Księgowanie składek ZUS właścicieli do KH i do KPiR.
 • Aktualizacja deklaracji ZUS DRA.
 • Możliwość wygenerowania pliku JPK_VAT tylko z faktr zakupowych, bądź tylko z faktur sprzedażowych, dla potrzeb eksportu doinnych programów.
 • Możliwość filtrowania/sortowania kontrahentów wg przypisanego handlowca w zakładce kontrahenci.
 • Opcja w raporcie Obroty kont ''pokaż tylko konta na których są obroty''.
 • Pełniejsza obsługa księgowań do rejestru VAT wyksięgowanych po 150 dniach, oraz ich ponownego zaksięgowania.
 • Możliwość tworzenia dokumentu zakupu na podstawie dokumentu zamówienia do dostawcy.
 • Możliwość zamieszczania kodu kreskowego również w usługach.
 • Możliwość umieszczenia dwucyfrowego roku w numeracji dokumentów.
 • Możliwość filtrowania faktur zakupu i sprzedaży po projekcie.
 • Usprawnienia w dodawaniu urzędów.
 • Uwzględnianie ostatniego wybranego rodzaju VAT podczas dodawania kolejnego wiersza w fakturach zakupowych, w przypadkupodawania podsumowania stawek.
 • Wybór w opcjach w jakiej kolejności program ma szukać domyślnej ceny produkty, przy wystawianiu faktur zakupowych, zamówieńdo dostawców, dokumentów magazynowych przyjęcia.
 • Usprawnienia w przeliczaniu cen na walutowe w edycji produktu.
 • Filtrowanie w fakturach sprzedażowych zakupowych po dokumentach zaksięgowanych bądź nie.
 • Możliwość wyboru w opcjach czy umożliwić czy też zablokować dostęp do programu obsłudze technicznej.
 • Drobne zmiany i usprawnienia w księgowaniu faktur zakupowych.
 • W przypadku nie skonfigurowania księgowości przy pierwszym uruchomieniu programu, kreator ustawień uruchomi się ponownie po wejściu w moduł ''księgowość''.
 • Zmiany w polach wymaganych w zakładce pojazdy.
 • Usprawnienia w przeliczaniu zestawienia VAT, deklaracji, rejestrów VAT, tak aby wykluczyć powstawanie różnic z powoduróżnych sposobów zaokrąglania.
 • Automatyczne przeliczanie deklaracji przy tworzeniu i edycji.
 • Zmiany w powiązywaniu pojazdu i środka trwałego podczas dodawania nowego pojazdu przez fakturę zakupową.
 • Wyłączenie pól ''opakowanie zwrotne'' i ''stany minimalny/maksymalny'' w usługach.
 • W zakładce kontrahenci możliwość wyszukania klienta po miejscowości, adresie, email.
 • Wystawianie faktur na podstawie Pro Form w zakładce zakupy.
Pierwszy w Polsce
Pierwszy kompletny program do zarządzania firmą przez internet w Polsce
ze zintegrowanym w jednym programie fakturowaniem, magazynem, obsługą drukarek fiskalnych, księgowością KPiR i KH, sklepem internetowym i obsługą zamówień, CRM oraz API... i dużo więcej!
Wykorzystujemy pliki "cookies" aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Możesz zablokować możliwość wykorzystywania tych plików poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej. ok