Program do faktur

Wystawianie faktur i paragonów fiskalnych a także rozliczanie płatności i korygowanie faktur. Proste wystawianie faktur walutowych i zaliczkowych. Pobieranie danych firm z rejestru REGON, tworzenie ofert i cenników.

Załóż Konto! arrow

Program do księgowości

Księgowanie w dowolnej formie - KPiR, Ryczałt, Księgi Handlowe. Automatyczne księgowanie faktur, umów, list płac czy amortyzacji. Wygodne podsumowanie podatków do zapłaty, wydruki KPiR, rejestrów VAT, wysyłanie e-deklaracji podatkowych.

Załóż Konto! arrow

Program do magazynu

W wygodny sposób prowadź gospodarkę magazynową i kontroluj stany magazynowe, wprowadzaj produkty i usługi. Dodawaj i wydawaj produkty z magazynu dokumentami PZ/WZ, wypożyczaj produkty w prosty sposób i przeprowadzaj inwentaryzację. Pełna obsługa czytników kodów kreskowych.

Załóż Konto! arrow

Program do sklepu internetowego

W zaledwie kilka kliknięć uruchom sklep internetowy, odbieraj od klientów zamówienia, ustalaj produkty do sprzedaży, ich ceny detaliczne i hurtowe.

Załóż Konto! arrow

Program do pełnej księgowości

Wygodny sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych a także rozliczania amortyzacji środków trwałych, księgowania wyposażenia. Automatyczne księgowania przyspieszają pracę. Prosta możliwość wydruku zestawień księgowych, podatkowych oraz deklaracji i e-deklaracji podatkowych.

Załóż Konto! arrow

Program do KPiR

Prowadź Książkę Przychodów i Rozchodów lub rozliczaj Ryczałtem w wygodny sposób. Automatycznie księguj faktury sprzedażowe, amortyzację środków trwałych, delegacje czy płace. Drukuj KPiR i rejestry sprzedaży i zakupu oraz deklaracje podatkowe.

Załóż Konto! arrow

Program do kadr i płac

Prosty w obsłudze moduł Kadry i Płace pozwoli zarówno rozliczać umowy zlecenie, o dzieło, jak i umowy o pracę, naliczać listy płac, delegacje, składać deklaracje ZUS i prowadzić kadry w firmie.

Załóż Konto! arrow

Czym jest Systim?

Systim to nowoczesny program do zarządzania firmą łączący zalety programów ERP - do obsługi sprzedaży, magazynu i księgowości - oraz systemów typu Intranet i CRM, przeznaczony dla mikro, małych i średnich firm.

check

Dostęp do danych firmy 24 godziny na dobę

check

Wszystkie dane firmy w jednym programie

check

Możliwość pracy wielu pracowników na raz

check

Systematyczne aktualizacje

check

Zgodność z obowiązującymi przepisami

check

Rozbudowana funkcjonalność

check

Wysoki poziom zabezpieczeń

check

Dowolnie modyfikowalne wydruki dokumentów

Możliwości Systim
Poradnik wideo Systim Poradnik Systim

Zapoznaj się z programem Systim przy pomocy kursu wideo przez Internet.

Prezentujemy wideo poradniki, które podpowiedzą, jak w pełni wykorzystać wszystkie funkcje w programie Systim. Krok po kroku wyjaśnią, jak w pełni używać Systim.

Dowiedz się więcej!


Zobacz poradnik
Co nowego w Systim? plany na przyszłość arrow
 • Przeniesienie niektórych pól z zakładki umowy/kadry do konkretnych deklaracji ZUS.
 • Zmiany w zakładkach umowy/kadry/rachunki/listy płac.
 • W ''kadrach'' dodana opcja ''rodzina''.
 • Oznaczenie pól, które są wymagane do poprawnego przesłania deklaracji ZUS (zielona gwiazdka).
 • Możliwość tworzenia dowolnych pól dodatkowych w zakładkach kontrahenci, faktury itd. W pakiecie ''Księgowość i Magazyn'' i wyższych.
 • Możliwość zamykania miesięcy księgowych.
 • Dodatkowy przycisk przy dokumentach typu faktura, wypożyczenie itd. - przelicz.
 • Dodanie opcjonalnego wniosku o zwrot podatku do deklaracji VAT 7 (VAT-ZZ).
 • Tworzenie zamówienia do dostawców na podstawie innego zamówienia.
 • Weryfikacja poprawności szablonów wydruków przed ich wczytaniem.
 • Automatyczne obliczanie proporcji z ubiegłego roku.
 • Historia zmian danych pracownika i płatnika dla potrzeb deklaracji ZUS.
 • Możliwość generowania deklaracji ZUS ZIPA, ZPA, ZFA, IWA, RSA.
 • Lista księgowań, w których upłynął termin płatności (dla potrzeb skorygowania VAT).
 • Usprawnienia w zamykaniu lat i miesięcy w pełnej księgowości.
 • Możliwość wysłania wielu powiadomień o zaległych płatnościach jednocześnie z listy faktur.
 • Możliwość automatycznego wypełnienia wszystkich składek ZUS w zakładce ''składki ZUS właścicieli'' wg miesiąca za który jest składka należna.
 • Otwieranie danego elementu na liście (np. faktur, pracowników) poprzez podwójne kliknięcie.
 • Usprawnienie rozliczania spółek bez osobowości prawnej w programie, usprawnienie generowania PIT36/36L dla właścicieli spółek, wyświetlanie kwot zaliczek na PIT do zapłaty w rozbiciu na właścicieli.
 • Wyświetlanie składek ZUS do zapłaty za dany miesiąc na bocznym pasku w Kadrach.
 • Usprawnienie możliwości eksportu faktur wystawionych do paragonu do JPK.
 • Znaczne zmiany i usprawnienie automatycznych księgowań do KPiR.
 • Rozliczanie pracowników zagranicznych (nierezydentów) w Kadrach.
 • Usunięcie konieczności wprowadzania kodu webapi przy imporcie danych z Allegro.
 • Usprawnienie księgowania faktur marża, możliwość podania ceny zakupu sprzedawanego towaru.
 • Dodanie możliwości wypełnienia PIT 36 oraz PIT 36L w ksiegach handlowych.
 • Nowe deklaracje ZUS i usprawnienie deklaracji ZUS: ZFA, ZPA, ZIPA, ZAA, ZIUA, ZCNA, ZWPA, ZBA.
 • Zmiana sposobu wprowadzania danych ZUS w programie - niektóre dane wprowadzane do umowy zamiast do danych pracownika, aby dać możliwość zawarcia wielu umów z jednym pracownikiem.
 • Możliwość użycia w rachunkach i umowach zmiennej SKLADNIK_{ID} - wskazującej na kwotę danego składnika z rachunków/umów.
 • Zmiany i usprawnienia w KPiR.
 • Możliwość zakładania nowych kont/firm bezpośrednio z Systim i łatwiejsze przełączanie się pomiędzy kontami (poprzez kliknięcie numeru konta na górze po prawej stronie).
 • Modyfikacje okienka dodawania produktów z poziomu wprowadzania faktur, dokumentów magazynowych, zamówień itd. - dostępny komplet danych o produkcie do wprowadzenia.
 • Modyfikacje okna wprowadzania produktów z poziomu zakładki produkty.
 • Import płatności z zakładki ''płatności''' ze sprzedaży, do pełnej księgowości. Do wyboru do wyciągu bankowego albo do raportu kasowego.
 • Całkowita przebudowa zakładki ''płatności okresowe'', umożliwienie wystawiania w niej automatycznie faktur z wieloma pozycjami, wyborem szablonu i numeracji itd.
 • Możliwość wyboru rodzaju środka trwałego i stawki z listy Klasyfikacji Środków Trwałych w formie wygodnej wyszukiwarki.
 • W wydruku delegacji dodanie liczby przejechanych kilometrów.
 • Możliwość wprowadzania wielu e-maili w polach e-mail, oraz wysyłania e-maili w ten sposób na większą ilość adresów e-mail niż 1 (rozdzielając e-maile średnikiem).
 • Możliwość wysyłania kopii każdego e-maila z systemu na dodatkowy adres dla celów archiwizacyjnych (do ustawienia w opcjach).
 • Domyślne szablony księgowań w księgach handlowych dla sprzedaży usług i zakupu usług na nowych kontach.
 • Usprawnienie możliwości eksportu deklaracji ZUS do e-Płatnika przez dokumenty XML.
 • Usprawnienia w przeliczaniu proporcji VAT, wydruk informacji o proporcjach na rejestrze zakupów.
 • Numery dokumentów (sprzedaży, zakupów) na potwierdzeniach sald w pełnej rachunkowości.
 • Dodatkowe filtry w zakładce rozrachunki w KH.
 • Dodatkowa pomoc w szablonach księgowania dotycząca możliwych do zastosowania tam zmiennych.
 • Wybór przy pierwszym uruchomieniu księgowości na nowych kontach, czy prowadzimy księgowość Ryczałt, KPiR czy KH, oraz możliwość wyboru rodzaju sprawozdania - sprawozdania uproszczone dla spółek mikro, czy standardowe.
 • Usprawnienie naliczania deklaracji DRA dla właścicieli firmy.
 • Wyświetlanie numeru referencyjnego na wysłanej przez e-deklarację deklaracji.
 • Usprawnienia i większa automatyzacja przy księgowaniu kosztów pojazdów.
 • Możliwość powiązania środka trwałego z fakturą zakupu.
 • Możliwość zapisywania na umowach, rachunkach i listach płac składników płacowych nieuwzględnianych do ZUS.
 • Wypełnianie w księgach handlowych sekcji ''księgowanie'' na podstawie sekcji ''rejestr VAT'' i na podstawie użytego szablonu (tylko przy księgowaniu z szablonu).
 • Wyświetlanie dodatkowego komunikatu o błędnie wprowadzonym numerze NIP oraz o istniejącym już u innego kontrahenta numerze NIP przy wprowadzaniu kontrahentów.
 • Eksport faktur sprzedażowych i zakupowych do księgowości w popularnych programach m.in. do Rachmistrza, Symfonii, Optimy.
 • Przy dodawaniu urzędu okienko z wyszukiwarką urzędów skarbowych i ich kodów.
Co nowego w Systim? plany na przyszłość arrow
wrzesień 2017
 • Przeniesienie niektórych pól z zakładki umowy/kadry do konkretnych deklaracji ZUS.
 • Zmiany w zakładkach umowy/kadry/rachunki/listy płac.
 • W ''kadrach'' dodana opcja ''rodzina''.
 • Oznaczenie pól, które są wymagane do poprawnego przesłania deklaracji ZUS (zielona gwiazdka).
 • Możliwość tworzenia dowolnych pól dodatkowych w zakładkach kontrahenci, faktury itd. W pakiecie ''Księgowość i Magazyn'' i wyższych.
 • Możliwość zamykania miesięcy księgowych.
 • Dodatkowy przycisk przy dokumentach typu faktura, wypożyczenie itd. - przelicz.
 • Dodanie opcjonalnego wniosku o zwrot podatku do deklaracji VAT 7 (VAT-ZZ).
 • Tworzenie zamówienia do dostawców na podstawie innego zamówienia.
 • Weryfikacja poprawności szablonów wydruków przed ich wczytaniem.
 • Automatyczne obliczanie proporcji z ubiegłego roku.
 • Historia zmian danych pracownika i płatnika dla potrzeb deklaracji ZUS.
 • Możliwość generowania deklaracji ZUS ZIPA, ZPA, ZFA, IWA, RSA.
 • Lista księgowań, w których upłynął termin płatności (dla potrzeb skorygowania VAT).
 • Usprawnienia w zamykaniu lat i miesięcy w pełnej księgowości.
sierpień 2017
 • Możliwość wysłania wielu powiadomień o zaległych płatnościach jednocześnie z listy faktur.
 • Możliwość automatycznego wypełnienia wszystkich składek ZUS w zakładce ''składki ZUS właścicieli'' wg miesiąca za który jest składka należna.
 • Otwieranie danego elementu na liście (np. faktur, pracowników) poprzez podwójne kliknięcie.
 • Usprawnienie rozliczania spółek bez osobowości prawnej w programie, usprawnienie generowania PIT36/36L dla właścicieli spółek, wyświetlanie kwot zaliczek na PIT do zapłaty w rozbiciu na właścicieli.
 • Wyświetlanie składek ZUS do zapłaty za dany miesiąc na bocznym pasku w Kadrach.
 • Usprawnienie możliwości eksportu faktur wystawionych do paragonu do JPK.
 • Znaczne zmiany i usprawnienie automatycznych księgowań do KPiR.
 • Rozliczanie pracowników zagranicznych (nierezydentów) w Kadrach.
 • Usunięcie konieczności wprowadzania kodu webapi przy imporcie danych z Allegro.
 • Usprawnienie księgowania faktur marża, możliwość podania ceny zakupu sprzedawanego towaru.
 • Dodanie możliwości wypełnienia PIT 36 oraz PIT 36L w ksiegach handlowych.
 • Nowe deklaracje ZUS i usprawnienie deklaracji ZUS: ZFA, ZPA, ZIPA, ZAA, ZIUA, ZCNA, ZWPA, ZBA.
 • Zmiana sposobu wprowadzania danych ZUS w programie - niektóre dane wprowadzane do umowy zamiast do danych pracownika, aby dać możliwość zawarcia wielu umów z jednym pracownikiem.
lipiec 2017
 • Możliwość użycia w rachunkach i umowach zmiennej SKLADNIK_{ID} - wskazującej na kwotę danego składnika z rachunków/umów.
 • Zmiany i usprawnienia w KPiR.
 • Możliwość zakładania nowych kont/firm bezpośrednio z Systim i łatwiejsze przełączanie się pomiędzy kontami (poprzez kliknięcie numeru konta na górze po prawej stronie).
 • Modyfikacje okienka dodawania produktów z poziomu wprowadzania faktur, dokumentów magazynowych, zamówień itd. - dostępny komplet danych o produkcie do wprowadzenia.
 • Modyfikacje okna wprowadzania produktów z poziomu zakładki produkty.
 • Import płatności z zakładki ''płatności''' ze sprzedaży, do pełnej księgowości. Do wyboru do wyciągu bankowego albo do raportu kasowego.
 • Całkowita przebudowa zakładki ''płatności okresowe'', umożliwienie wystawiania w niej automatycznie faktur z wieloma pozycjami, wyborem szablonu i numeracji itd.
 • Możliwość wyboru rodzaju środka trwałego i stawki z listy Klasyfikacji Środków Trwałych w formie wygodnej wyszukiwarki.
 • W wydruku delegacji dodanie liczby przejechanych kilometrów.
czerwiec 2017
 • Możliwość wprowadzania wielu e-maili w polach e-mail, oraz wysyłania e-maili w ten sposób na większą ilość adresów e-mail niż 1 (rozdzielając e-maile średnikiem).
 • Możliwość wysyłania kopii każdego e-maila z systemu na dodatkowy adres dla celów archiwizacyjnych (do ustawienia w opcjach).
 • Domyślne szablony księgowań w księgach handlowych dla sprzedaży usług i zakupu usług na nowych kontach.
 • Usprawnienie możliwości eksportu deklaracji ZUS do e-Płatnika przez dokumenty XML.
 • Usprawnienia w przeliczaniu proporcji VAT, wydruk informacji o proporcjach na rejestrze zakupów.
 • Numery dokumentów (sprzedaży, zakupów) na potwierdzeniach sald w pełnej rachunkowości.
 • Dodatkowe filtry w zakładce rozrachunki w KH.
 • Dodatkowa pomoc w szablonach księgowania dotycząca możliwych do zastosowania tam zmiennych.
 • Wybór przy pierwszym uruchomieniu księgowości na nowych kontach, czy prowadzimy księgowość Ryczałt, KPiR czy KH, oraz możliwość wyboru rodzaju sprawozdania - sprawozdania uproszczone dla spółek mikro, czy standardowe.
 • Usprawnienie naliczania deklaracji DRA dla właścicieli firmy.
 • Wyświetlanie numeru referencyjnego na wysłanej przez e-deklarację deklaracji.
 • Usprawnienia i większa automatyzacja przy księgowaniu kosztów pojazdów.
 • Możliwość powiązania środka trwałego z fakturą zakupu.
 • Możliwość zapisywania na umowach, rachunkach i listach płac składników płacowych nieuwzględnianych do ZUS.
 • Wypełnianie w księgach handlowych sekcji ''księgowanie'' na podstawie sekcji ''rejestr VAT'' i na podstawie użytego szablonu (tylko przy księgowaniu z szablonu).
 • Wyświetlanie dodatkowego komunikatu o błędnie wprowadzonym numerze NIP oraz o istniejącym już u innego kontrahenta numerze NIP przy wprowadzaniu kontrahentów.
 • Eksport faktur sprzedażowych i zakupowych do księgowości w popularnych programach m.in. do Rachmistrza, Symfonii, Optimy.
 • Przy dodawaniu urzędu okienko z wyszukiwarką urzędów skarbowych i ich kodów.
Pierwszy w Polsce
Pierwszy kompletny program do zarządzania firmą przez internet w Polsce
ze zintegrowanym w jednym programie fakturowaniem, magazynem, obsługą drukarek fiskalnych, księgowością KPiR i KH, sklepem internetowym i obsługą zamówień, CRM oraz API... i dużo więcej!
Wykorzystujemy pliki "cookies" aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Możesz zablokować możliwość wykorzystywania tych plików poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej. ok