Program do faktur

Wystawianie faktur i paragonów fiskalnych a także rozliczanie płatności i korygowanie faktur. Proste wystawianie faktur walutowych i zaliczkowych. Pobieranie danych firm z rejestru REGON, tworzenie ofert i cenników.

Załóż Konto! arrow

Program do księgowości

Księgowanie w dowolnej formie - KPiR, Ryczałt, Księgi Handlowe. Automatyczne księgowanie faktur, umów, list płac czy amortyzacji. Wygodne podsumowanie podatków do zapłaty, wydruki KPiR, rejestrów VAT, wysyłanie e-deklaracji podatkowych.

Załóż Konto! arrow

Program do magazynu

W wygodny sposób prowadź gospodarkę magazynową i kontroluj stany magazynowe, wprowadzaj produkty i usługi. Dodawaj i wydawaj produkty z magazynu dokumentami PZ/WZ, wypożyczaj produkty w prosty sposób i przeprowadzaj inwentaryzację. Pełna obsługa czytników kodów kreskowych.

Załóż Konto! arrow

Program do sklepu internetowego

W zaledwie kilka kliknięć uruchom sklep internetowy, odbieraj od klientów zamówienia, ustalaj produkty do sprzedaży, ich ceny detaliczne i hurtowe.

Załóż Konto! arrow

Program do pełnej księgowości

Wygodny sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych a także rozliczania amortyzacji środków trwałych, księgowania wyposażenia. Automatyczne księgowania przyspieszają pracę. Prosta możliwość wydruku zestawień księgowych, podatkowych oraz deklaracji i e-deklaracji podatkowych.

Załóż Konto! arrow

Program do KPiR

Prowadź Książkę Przychodów i Rozchodów lub rozliczaj Ryczałtem w wygodny sposób. Automatycznie księguj faktury sprzedażowe, amortyzację środków trwałych, delegacje czy płace. Drukuj KPiR i rejestry sprzedaży i zakupu oraz deklaracje podatkowe.

Załóż Konto! arrow

Program do kadr i płac

Prosty w obsłudze moduł Kadry i Płace pozwoli zarówno rozliczać umowy zlecenie, o dzieło, jak i umowy o pracę, naliczać listy płac, delegacje, składać deklaracje ZUS i prowadzić kadry w firmie.

Załóż Konto! arrow

Czym jest Systim?

Systim to nowoczesny program do zarządzania firmą łączący zalety programów ERP - do obsługi sprzedaży, magazynu i księgowości - oraz systemów typu Intranet i CRM, przeznaczony dla mikro, małych i średnich firm.

check

Dostęp do danych firmy 24 godziny na dobę

check

Wszystkie dane firmy w jednym programie

check

Możliwość pracy wielu pracowników na raz

check

Systematyczne aktualizacje

check

Zgodność z obowiązującymi przepisami

check

Rozbudowana funkcjonalność

check

Wysoki poziom zabezpieczeń

check

Dowolnie modyfikowalne wydruki dokumentów

Możliwości Systim
Poradnik wideo Systim Poradnik Systim

Zapoznaj się z programem Systim przy pomocy kursu wideo przez Internet.

Prezentujemy wideo poradniki, które podpowiedzą, jak w pełni wykorzystać wszystkie funkcje w programie Systim. Krok po kroku wyjaśnią, jak w pełni używać Systim.

Dowiedz się więcej!


Zobacz poradnik
Co nowego w Systim? plany na przyszłość arrow
 • Usprawnienie obliczania remanentu w zestawieniu PIT oraz w deklaracji podatkowej
 • Dodanie kartoteki wynagrodzeń pracownika za dany okres
 • Rozbicie w raportach ''rejestr sprzedaży'' i ''rejestr zakupu'' na stawki VAT
 • Dodatkowa opcja w produktach - nie naliczaj rabatów dla tego produktu
 • Przy księgowaniu faktur rozliczanych kilometrówką automatycznie księgowany jest tylko VAT
 • Usprawnienie księgowania zakupów do ksiąg rachunkowych
 • Możliwość kojarzenia rozrachunków z bilansem otwarcia
 • Możliwość wyboru w sklepie internetowym różnych komunikatów końcowych dla różnych rodzajów płatności, oraz wybór czy w ostatnim kroku pojawi się opcja płatności przez PayU.
 • Przy przekroczeniu progu podatkowego program nie nalicza kwoty wolnej od podatku
 • Możliwość importu plików z płatnościami z banku BPS w formacie CSV
 • Usprawnienie elektronicznej wysyłki CIT-8
 • Załącznik CIT-8/O
 • Deklaracja SPR/MT
 • Usprawnienia w generowaniu deklaracji DRA
 • Eksport do Płatnika w formacie XML - usprawnienie
 • Aktualizacja deklaracji podatkowych
 • W zestawieniach produktów wydanych i przyjętych do magazynu, możliwość wyboru rodzaju dokumentu
 • Aktualizacja struktury bilansu i RZiS-u, w tym uwzględnienie zmian prawnych dotyczących strat i zysków nadzwyczajnych
 • Uwzględnienie w programie stawki CIT 15%.
 • Nowe zestawienie produktów w rezerwacji, w formie okienka oraz pobieranie do Excela.
 • Wybór sposobu rozliczania dla VAT EU.
 • Import kontrahentów z programu WF-MAG.
 • Informacja o zaliczce na PIT4, możliwość zapisywania informacji o zapłaconej zaliczce.
 • Import wyciągów bankowych z plików w księdze handlowej.
 • Usprawnienie listy dokumentów przypisanych do projektu.
 • Usprawnienie systemu pomocy Systim.
 • Możliwość obliczania wynagrodzenia chorobowego w umowach-zlecenie.
 • Rozliczanie umów na zastępstwo i czas próbny oraz dla członków zarządu (działalność świadczona osobiście).
 • Deklaracja VAT-27.
 • Aktualizacja formatu JPK.
 • Możliwość przenumerowania kolejno wpisów w Księgach Rachunkowych.
 • Automatyczne księgowania w Księgach Rachunkowych.
 • Nowe formaty importu płatności w Księdze Handlowej oraz w płatnościach.
 • Rozliczanie nadgodzin 50%/100%, przekroczenia czasu pracy dobowego i tygodniowego.
 • Ustalanie czasu pracy na podstawie harmonogramu lub czasu pracy pracownika.
 • Rozliczanie dodatku za godziny nocne.
 • Usprawnienie naliczania wynagrodzenia chorobowego i zasiłków chorobowych.
 • Możliwość wygenerowania raportu księgowań na kontach ''słownikowych''.
 • Możliwość pobrania listy operacji na koncie do Excela - w pełnej księgowości (KH).
 • Wyświetlanie salda w rapocie w operacjach na koncie.
 • Możliwość rozliczania członków zarządu zatrudnionych na podstawie powołania (działalność świadczona osobiście).
 • Usprawnienie opcji ''zestawienie urlopowe''.
 • Usprawnienie możliwości tworzenia i edycji składników płacowych i ich zastosowania w obliczaniu wynagrodzeń urlopów itd.
 • Możliwość aneksowania umów.
 • Możliwość wypowiadania umów.
 • Usprawnienie świadectw pracy (kolejne pola automatycznie obliczane).
 • Umożliwienie korekty faktur zaliczkowych ostatnich i ''końcowych''.
 • Nowa możliwość uzupełniania kalendarza pracowniczego - wprowadzanie do niego informacji dodatkowych, np. chorobowego, urlopów itd.
 • W module ''kadry i płace'' usprawniona została możliwość obliczania wynagrodzenia urlopowego.
 • Możliwość naliczania podatku w drugim progu (wg stawki 32%) na żądanie pracownika (w umowach i rachunkach do umów o dzieło/cywilnoprawnych).
 • Usprawniona została możliwość wprowadzania i obliczania potrąceń pracowniczych
 • W module ''kadry i płace'' usprawniona została możliwość przeliczania urlopów bezpłatnych.
 • W module ''kadry i płace'' usprawniony został kalkulator wynagrodzenia chorobowego.
 • W module ''kadry i płace'' usprawniona została także możliwość wprowadzenia harmonogramów czasu pracy.
 • W module ''kadry i płace'' usprawniona możliwość wprowadzania premii za dany okres.
 • Aktualizacja PIT-28, usprawnienie modułu Ryczałt.
 • Automatyczne obliczanie umów, rachunków i listy płac na podstawie ''kwoty brutto pracodawcy''.
 • Usprawnienia w sklepie internetowym Systim.
 • Przebudowa zakładki projekty, dodatkowa lista zadań w projektach.
 • Przypisywanie faktur sprzedażowych i zakupowych do projektów, uwzględnianie uprawnień, rozliczanie kosztów projektu.
 • Możliwość odrębnego naliczania FP i FGŚP.
 • Umożliwienie księgowania wszystkich parametrów do KPiR i KH z poziomu listy płac, rachunków, zestawienia rachunków.
 • Możliwość filtrowania dokumentów w pełnej księgowości po rodzaju dokumentu.
 • Możliwość tworzenia zaliczek dla pracowników w płatnościach i pobierania raportu zaliczek.
 • Usprawnienie cen walutowych - zmiana cen na fakturze w przypadku zmiany waluty. Wystawienie faktury walutowej z innego dokumentu powoduje naliczenie cen wg cen w walucie, jeśli są podane.
 • Możliwość wygenerowania raportu obrotów kont w podziale na konta ''słownikowe''.
 • Usprawnienie przeliczeń i wydruków rejestrów VAT.
 • Dodanie nazwy firmy, NIP i adresu w wydrukach Rejestrów sprzedaży i zakupu (generowanych w administracji na podstawie faktur).
 • Usprawnienia w raporcie faktur zaliczkowych.
 • Angielskie i niemieckie wersje faktur.
 • Dwa nowe wydruki w środkach trwałych - przyjęcie środka trwałego, likwidacja środka trwałego.
 • Dodanie pola Fundusz Emerytur Pomostowych w płacach.
 • Usprawnienia w tworzeniu bilansu otwarcia w księgach handlowych (w kontach analitycznych dla kontrahentów itd.).
 • Możliwość dodawania załączników w module ''Zamówienia do dostawców''.
 • Możliwość korygowania faktur końcowych.
Co nowego w Systim? plany na przyszłość arrow
kwiecień 2017
 • Usprawnienie obliczania remanentu w zestawieniu PIT oraz w deklaracji podatkowej
 • Dodanie kartoteki wynagrodzeń pracownika za dany okres
 • Rozbicie w raportach ''rejestr sprzedaży'' i ''rejestr zakupu'' na stawki VAT
 • Dodatkowa opcja w produktach - nie naliczaj rabatów dla tego produktu
 • Przy księgowaniu faktur rozliczanych kilometrówką automatycznie księgowany jest tylko VAT
 • Usprawnienie księgowania zakupów do ksiąg rachunkowych
 • Możliwość kojarzenia rozrachunków z bilansem otwarcia
 • Możliwość wyboru w sklepie internetowym różnych komunikatów końcowych dla różnych rodzajów płatności, oraz wybór czy w ostatnim kroku pojawi się opcja płatności przez PayU.
 • Przy przekroczeniu progu podatkowego program nie nalicza kwoty wolnej od podatku
 • Możliwość importu plików z płatnościami z banku BPS w formacie CSV
 • Usprawnienie elektronicznej wysyłki CIT-8
 • Załącznik CIT-8/O
 • Deklaracja SPR/MT
 • Usprawnienia w generowaniu deklaracji DRA
 • Eksport do Płatnika w formacie XML - usprawnienie
 • Aktualizacja deklaracji podatkowych
 • W zestawieniach produktów wydanych i przyjętych do magazynu, możliwość wyboru rodzaju dokumentu
 • Aktualizacja struktury bilansu i RZiS-u, w tym uwzględnienie zmian prawnych dotyczących strat i zysków nadzwyczajnych
marzec 2017
 • Uwzględnienie w programie stawki CIT 15%.
 • Nowe zestawienie produktów w rezerwacji, w formie okienka oraz pobieranie do Excela.
 • Wybór sposobu rozliczania dla VAT EU.
 • Import kontrahentów z programu WF-MAG.
 • Informacja o zaliczce na PIT4, możliwość zapisywania informacji o zapłaconej zaliczce.
 • Import wyciągów bankowych z plików w księdze handlowej.
 • Usprawnienie listy dokumentów przypisanych do projektu.
 • Usprawnienie systemu pomocy Systim.
 • Możliwość obliczania wynagrodzenia chorobowego w umowach-zlecenie.
 • Rozliczanie umów na zastępstwo i czas próbny oraz dla członków zarządu (działalność świadczona osobiście).
 • Deklaracja VAT-27.
 • Aktualizacja formatu JPK.
 • Możliwość przenumerowania kolejno wpisów w Księgach Rachunkowych.
 • Automatyczne księgowania w Księgach Rachunkowych.
 • Nowe formaty importu płatności w Księdze Handlowej oraz w płatnościach.
 • Rozliczanie nadgodzin 50%/100%, przekroczenia czasu pracy dobowego i tygodniowego.
 • Ustalanie czasu pracy na podstawie harmonogramu lub czasu pracy pracownika.
 • Rozliczanie dodatku za godziny nocne.
 • Usprawnienie naliczania wynagrodzenia chorobowego i zasiłków chorobowych.
luty 2017
 • Możliwość wygenerowania raportu księgowań na kontach ''słownikowych''.
 • Możliwość pobrania listy operacji na koncie do Excela - w pełnej księgowości (KH).
 • Wyświetlanie salda w rapocie w operacjach na koncie.
 • Możliwość rozliczania członków zarządu zatrudnionych na podstawie powołania (działalność świadczona osobiście).
 • Usprawnienie opcji ''zestawienie urlopowe''.
 • Usprawnienie możliwości tworzenia i edycji składników płacowych i ich zastosowania w obliczaniu wynagrodzeń urlopów itd.
 • Możliwość aneksowania umów.
 • Możliwość wypowiadania umów.
 • Usprawnienie świadectw pracy (kolejne pola automatycznie obliczane).
 • Umożliwienie korekty faktur zaliczkowych ostatnich i ''końcowych''.
 • Nowa możliwość uzupełniania kalendarza pracowniczego - wprowadzanie do niego informacji dodatkowych, np. chorobowego, urlopów itd.
 • W module ''kadry i płace'' usprawniona została możliwość obliczania wynagrodzenia urlopowego.
 • Możliwość naliczania podatku w drugim progu (wg stawki 32%) na żądanie pracownika (w umowach i rachunkach do umów o dzieło/cywilnoprawnych).
 • Usprawniona została możliwość wprowadzania i obliczania potrąceń pracowniczych
 • W module ''kadry i płace'' usprawniona została możliwość przeliczania urlopów bezpłatnych.
 • W module ''kadry i płace'' usprawniony został kalkulator wynagrodzenia chorobowego.
 • W module ''kadry i płace'' usprawniona została także możliwość wprowadzenia harmonogramów czasu pracy.
 • W module ''kadry i płace'' usprawniona możliwość wprowadzania premii za dany okres.
styczeń 2017
 • Aktualizacja PIT-28, usprawnienie modułu Ryczałt.
 • Automatyczne obliczanie umów, rachunków i listy płac na podstawie ''kwoty brutto pracodawcy''.
 • Usprawnienia w sklepie internetowym Systim.
 • Przebudowa zakładki projekty, dodatkowa lista zadań w projektach.
 • Przypisywanie faktur sprzedażowych i zakupowych do projektów, uwzględnianie uprawnień, rozliczanie kosztów projektu.
 • Możliwość odrębnego naliczania FP i FGŚP.
 • Umożliwienie księgowania wszystkich parametrów do KPiR i KH z poziomu listy płac, rachunków, zestawienia rachunków.
 • Możliwość filtrowania dokumentów w pełnej księgowości po rodzaju dokumentu.
 • Możliwość tworzenia zaliczek dla pracowników w płatnościach i pobierania raportu zaliczek.
 • Usprawnienie cen walutowych - zmiana cen na fakturze w przypadku zmiany waluty. Wystawienie faktury walutowej z innego dokumentu powoduje naliczenie cen wg cen w walucie, jeśli są podane.
 • Możliwość wygenerowania raportu obrotów kont w podziale na konta ''słownikowe''.
 • Usprawnienie przeliczeń i wydruków rejestrów VAT.
 • Dodanie nazwy firmy, NIP i adresu w wydrukach Rejestrów sprzedaży i zakupu (generowanych w administracji na podstawie faktur).
 • Usprawnienia w raporcie faktur zaliczkowych.
 • Angielskie i niemieckie wersje faktur.
 • Dwa nowe wydruki w środkach trwałych - przyjęcie środka trwałego, likwidacja środka trwałego.
 • Dodanie pola Fundusz Emerytur Pomostowych w płacach.
 • Usprawnienia w tworzeniu bilansu otwarcia w księgach handlowych (w kontach analitycznych dla kontrahentów itd.).
 • Możliwość dodawania załączników w module ''Zamówienia do dostawców''.
 • Możliwość korygowania faktur końcowych.
Pierwszy w Polsce
Pierwszy kompletny program do zarządzania firmą przez internet w Polsce
ze zintegrowanym w jednym programie fakturowaniem, magazynem, obsługą drukarek fiskalnych, księgowością KPiR i KH, sklepem internetowym i obsługą zamówień, CRM oraz API... i dużo więcej!
Wykorzystujemy pliki "cookies" aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Możesz zablokować możliwość wykorzystywania tych plików poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej. ok