Program do CIT-u estońskiego

Wygodna ewidencja ryczałtu od dochodów spółek czyli tzw. CIT estoński

WYPRÓBUJ ZA DARMO

Gotowe schematy planu kont i bilansu dostosowane do ewidencji CIT estońskiego


KSIĄŻKA GRATISZakup Systim na rok i otrzymaj gratis książkę o pełnej księgowości!

W książkach przedstawiono na przykładach jak prowadzić w Systim księgowość małej firmy, od księgowania faktur sprzedażowych i kosztowych aż po bardziej zaawansowane operacje, naliczenie podatku i ZUS, wysłanie deklaracji, zamknięcie miesiąca i roku księgowego.

* Uwaga: oferta promocyjna, ważna do wyczerpania książek, dotyczy wyłącznie zakupu pakietów z księgowością i/lub płacami.


Kup Systim w abonamencie rocznym

Możliwość dostosowania schematów księgowych do własnych potrzeb.


Wprowadzanie dywidend i zaliczek na dywidendy i automatyczne ich księgowanie.


Automatyczne podliczanie zobowiązań podatkowych w CIT estońskim.


Generowanie PIT-8AR na podstawie dywidend i zaliczek.


Wprowadzanie i księgowanie ukrytych zysków zgodnie z zasadami ryczałtu od dochodów spółek.


Gotowe schematy księgowań ewidencji CIT estońskiego - dla kosztów, amortyzacji, pojazdów itd.


Wprowadzanie kosztów użytkowania pojazdów jako jedna z kategorii ukrytych zysków - koszty paliwa, serwisu itd.


Generowanie deklaracji CIT-8E.


Co umożliwia Systim w module Pełna Księgowość?

WPROWADZANIE WYCIĄGÓW BANKOWYCH

WPROWADZANIE RAPORTÓW KASOWYCH

SKŁADKI ZUS WŁAŚCICIELI

ŚRODKI TRWAŁE, AMORTYZACJA, WNiP

WYPOSAŻENIE

REJESTR POJAZDÓW

EWIDENCJA PRZEBIEGU POJAZDU

KSIĘGOWANIE RÓŻNIC KURSOWYCH

WPISY KSIĘGOWE WPROST DO KSIĄG

WPISY KSIĘGOWE WPROST DO REJESTRÓW VAT

EWIDENCJA VAT NALEŻNY

EWIDENCJA VAT NALICZONY

Zobacz wszystkie funkcje i wybierz pakiet dla siebie


WYPRÓBUJ ZA DARMO

Sprawozdania i deklaracje

JPK_SF

Możliwość sporządzenia sprawozdania finansowego w formie JPK_SF

Bezpośrednia wysyłka

Możliwość bezpośredniej wysyłki deklaracji do urzędu skarbowego czy ZUS

Dowolna autoryzacja

Możliwość wysyłki deklaracji podatkowych przez profil zaufany, podpis elektroniczny oraz dane autoryzujące

Zobacz wszystkie funkcje i wybierz pakiet dla siebie


WYPRÓBUJ ZA DARMO

Integracje, import i konta

Definiowanie i edycja

Możliwość zdefiniowania oraz edycji planu kont, Bilansu, Rachunku Zysków i Strat

Import z innych programów księgowych

Możliwość zaimportowania istniejących planów kont, układów bilansu i RZiS z innych popularnych programów księgowych

Import faktur

OCR faktur z zeskanowanych plików PDF, import faktur z zewnętrznych programów, import księgowań z programów do odczytu faktur (OCR)

XML

Eksport/import księgowań w formacie XML

API

Wprowadzanie dokumentów i księgowań przez API

Wyciągi bankowe

Import wyciągów bankowych

Zobacz wszystkie funkcje i wybierz pakiet dla siebie


WYPRÓBUJ ZA DARMO

Pełna dowolność!

Lata obrotowe i bilans otwarcia

Możliwość określenia/dodania lat obrotowych i bilansu otwarcia

Znaczniki dokumentów

Dowolne oznaczanie dokumentów znacznikami, aby łatwiej je odnaleźć

Edycja szablonów

Możliwość dowolnej edycji szablonów dokumentów księgowych

Zobacz wszystkie funkcje i wybierz pakiet dla siebie


WYPRÓBUJ ZA DARMO

Raporty i zestawienia

PODSUMOWANIE REJESTRU SPRZEDAŻY ZA ROK

PODSUMOWANIE REJESTRU ZAKUPU ZA ROK

REJESTR SPRZEDAŻY I ZAKUPU VAT

DZIENNIK KSIĘGOWAŃ

RAPORT „AMERYKANKA”

OPERACJE DLA KONTA

BILANS

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

POTWIERDZENIA SALD

RAPORT ROZRACHUNKÓW

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD

ZESTAWIENIE W CELU WYLICZENIA ZALICZKI

Zobacz wszystkie funkcje i wybierz pakiet dla siebie


WYPRÓBUJ ZA DARMO

Jak prowadzić księgowość w Systim?


Obejrzyj nasze filmy instruktażowe aby zapoznać się z zasadami prowadzenia księgowości w Systim i przekonaj się jakie to proste:

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest program do pełnej księgowości?

Program do pełnej księgowości pozwala na prowadzenie księgowości w formie Ksiąg handlowych dla spółki komandytowej, sp. z o.o., fundacji, stowarzyszeń i wszelkich innych jednostek.


Czy w programie do pełnej księgowości można automatycznie księgować?

Program do pełnej księgowości online pozwala na automatyczne księgowanie wprowadzanych do programu Systim.pl faktur, automatyczne księgowanie amortyzacji, dokumentów magazynowych, faktur cyklicznych i okresowych, rachunków do umów cywilnoprawnych czy list płac.


Czy da się wysyłać deklarację z programu do pełnej księgowości?

Na podstawie wprowadzonych i utworzonych w programie do pełnej księgowości online dokumentów księgowych można automatycznie wygenerować wszystkie deklaracje potrzebne do rozliczenia firmy. Po wygenerowaniu deklaracji można je wysłać bezpośrednio z Systim za pomocą podpisu elektronicznego, profilu zaufanego, lub za pomocą danych autoryzujących i rozliczyć się z Urzędem Skarbowym.


Jakie funkcje ma program do pełnej księgowości?

W programie do pełnej księgowości online Systim można między innymi:

  • Importować dane z zewnętrznych programów księgowanych
  • Wprowadzać wyciągi bankowe i raporty kasowe
  • Wprowadzać składki ZUS właścicieli
  • Dodawać środki trwałe i je amortyzować
  • Prowadzić rejestr i ewidencję przebiegu pojazdów
  • Księgować różnice kursowe
  • Wprowadzać pisy księgowe wprost do rejestrów VAT
  • I wiele więcej


Czy w programie do pełnej księgowości da się edytować plan kont i bilans?

Wszystkie dane w programie do pełnej księgowości są edytowalne. Istnieje możliwość określania lat obrotowych, wprowadzenie bilansu otwarcia, dowolna edycja planu kont oraz szablonów dokumentów księgowych. Dodatkowo, możliwe jest dowolne oznaczanie dokumentów znacznikami, aby łatwiej było je grupować i odnaleźć.