Systim API - Zarządzanie kontrahentami

Strona główna API

addCompany

Dodanie nowego kontrahenta

Wymagane parametry

token, nazwa, miejscowosc, kod, ulica

Opcjonalne parametry

nip, nazwa_skrot, id_wojewodztwa, panstwo,
miejscowosc_dostawy, nazwa_dostawy, kod_dostawy, id_wojewodztwa_dostawy, panstwo_dostawy,
regon,uwagi,email,www,telefon,fax,id_ratingu,symbol_kontrahenta

id_grupy_cenowej - domyślnie 1

nipeu - jeśli jest to firma o ID = 1 (czyli właściciel programu) to pole to przyjmuje wartość będącą numerem NIP EU. Jeśli jest to inna firma (kontrahent) to w tym polu podajemy numer państwa EU w którym siedzibę ma dany kontrahent.

termin_platnosci (int) - domyślny termin płatności (w dniach) na fakturach dla tego kontrahenta (termin_platnosci = 0 - zapłacono)

zaplanowany_kontakt - data w formacie YYYY-MM-DD

id_handlowca - id użytkownika przypisanego do danego kontrahenta. Jeśli nie podano to id użytkownika logującego się do API konto_kontrahenta,bank_kontrahenta - pola dotyczą wyłącznie kontrahentów

Wartości zwracane

Zwracane wartości w przypadku powodzenia:
$dane['result'] - zawiera zmienną id dodanego parametru
W przypadku niepowodzenia:
$dane['error']['code']>0

Uwagi

Aby został dodany adres dostawy należy wypełnić co najmniej jedno z pól:
miejscowosc_dostawy, nazwa_dostawy, ulica_dostawy, kod_dostawy

Przykład wywołania w PHP


					 $c = curl_init();
					 curl_setopt($c, CURLOPT_URL, 'https://abcd.systim.pl/jsonAPI.php');
					 curl_setopt($c, CURLOPT_POST, true); //sposób przesyłania - (true metoda POST)
					 curl_setopt($c, CURLOPT_POSTFIELDS, 'act=addCompany'.
								'&token=6aed003dc54951c043f8d1ad4b4804a2a8a40f' .
								'&nazwa=Enadis'.
								'&miejscowosc=Gdynia'.
								'&ulica=al. Zwycięstwa 96/98'.
								'&kod=81-451'.
								'&nip=5862120928'.
								'&termin_platnosci=14'.
								'&zaplanowany_kontakt=2013-06-21'.
								'&email=kontakt@enadis.pl'); 
					 curl_setopt($c, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
					 $wynik = curl_exec($c);
					 curl_close($c);
					 $dane = json_decode($wynik,true); // wartości w postaci tablicy asocjacyjnej
					 
					 if($dane['error']['code']>0) die($dane['error']['message']); //sprawdzamy czy wystąpił jakiś błąd, 
																				//jeśli tak, wyświetlamy go
					 echo 'Id nowego kontrahenta: ' . $dane['result'];
					delCompany

Usunięcie istniejącego kontrahenta

Wymagane parametry

token, id

Opcjonalne parametry

brak

Wartości zwracane

Zwracane wartości w przypadku powodzenia:
$dane['result'] - zawiera zmienną id usuniętego kontrahenta
W przypadku niepowodzenia:
$dane['error']['code']>0

Przykład wywołania w PHP


					 $c = curl_init();
					 curl_setopt($c, CURLOPT_URL, 'https://abcd.systim.pl/jsonAPI.php');
					 curl_setopt($c, CURLOPT_POST, true); //sposób przesyłania - (true metoda POST)
					 curl_setopt($c, CURLOPT_POSTFIELDS, 'act=delCompany'.
								'&token=6aed003dc54951c043f8d1ad4b4804a2a8a40f' .
								'&id=17'); 
					 curl_setopt($c, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
					 $wynik = curl_exec($c);
					 curl_close($c);
					 $dane = json_decode($wynik,true); // wartości w postaci tablicy asocjacyjnej
					 
					 if($dane['error']['code']>0) die($dane['error']['message']); //sprawdzamy czy wystąpił jakiś błąd, 
																				//jeśli tak, wyświetlamy go
					 echo 'Id usuniętego kontrahenta: ' . $dane['result'];
					updCompany

Edycja istniejącego kontrahenta

Wymagane parametry

token, id, nazwa, miejscowosc, kod, ulica

Opcjonalne parametry

nip, nazwa_skrot, id_wojewodztwa, panstwo, miejscowosc_dostawy, nazwa_dostawy, kod_dostawy, id_wojewodztwa_dostawy, panstwo_dostawy, regon, uwagi, email, www, telefon, fax, id_ratingu, symbol_kontrahenta

id_grupy_cenowej - domyślnie 1

nipeu - jeśli jest to firma o ID = 1 (czyli właściciel programu) to pole to przyjmuje wartość będącą numerem NIP EU. Jeśli jest to inna firma (kontrahent) to w tym polu podajemy numer państwa EU w którym siedzibę ma dany kontrahent.

termin_platnosci (int) - domyślny termin płatności (w dniach) na fakturach dla tego kontrahenta (termin_platnosci = 0 - zapłacono)

zaplanowany_kontakt - data w formacie YYYY-MM-DD

id_handlowca - id użytkownika przypisanego do danego kontrahenta. Jeśli nie podano to id użytkownika logującego się do API konto_kontrahenta,bank_kontrahenta - pola dotyczą wyłącznie kontrahentów

Wartości zwracane

Zwracane wartości w przypadku powodzenia:
$dane['result'] - zawiera zmienną id edytowanego kontrahenta
W przypadku niepowodzenia:
$dane['error']['code']>0

Uwagi

Uwagi: Aby został dodany adres dostawy należy wypełnić co najmniej jedno z pól:
miejscowosc_dostawy, nazwa_dostawy, ulica_dostawy, kod_dostawy
Jeśli żadne z tych pól nie zostanie podane to adres dostawy jest usuwany!!

Przykład wywołania w PHP


					 $c = curl_init();
					 curl_setopt($c, CURLOPT_URL, 'https://abcd.systim.pl/jsonAPI.php');
					 curl_setopt($c, CURLOPT_POST, true); //sposób przesyłania - (true metoda POST)
					 curl_setopt($c, CURLOPT_POSTFIELDS, 'act=updCompany'.
								'&token=6aed003dc54951c043f8d1ad4b4804a2a8a40f' .
								'&id=18'.
								'&nazwa=Enadis'.
								'&miejscowosc=Gdynia'.
								'&ulica=al. Zwycięstwa 96/98'.
								'&kod=81-451'.
								'&nip=5862120928'.
								'&termin_platnosci=14'.
								'&zaplanowany_kontakt=2013-06-21'.
								'&email=kontakt@enadis.pl'); 
					 curl_setopt($c, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
					 $wynik = curl_exec($c);
					 curl_close($c);
					 $dane = json_decode($wynik,true); // wartości w postaci tablicy asocjacyjnej
					 
					 if($dane['error']['code']>0) die($dane['error']['message']); //sprawdzamy czy wystąpił jakiś błąd, 
																				//jeśli tak, wyświetlamy go
					 echo 'Id edytowanego kontrahenta: ' . $dane['result'];
					getCompany

Pobranie informacji o kontrahencie

Wymagane parametry

token,
id - id kontrahenta

Opcjonalne parametry

brak

Wartości zwracane

Zwracane wartości w przypadku powodzenia:
$dane['result'] - jest tablicą asocjacyjną zawierającą:
nazwa, id, nip, nazwa_skrot, nipeu, id_grupy_cenowej, regon, uwagi, email, www, telefon, fax, id_ratingu, naliczanie_odsetek, termin_platnosci , zaplanowany_kontakt, id_handlowca, konto_kontrahenta, bank_kontrahenta, symbol_kontrahenta, miejscowosc, ulica, id_wojewodztwa, kod, panstwo, nazwa_dostawy, miejscowosc_dostawy, ulica_dostawy, id_wojewodztwa_dostawy, kod_dostawy, panstwo_dostawy danego kontrahenta
W przypadku niepowodzenia:
$dane['error']['code']>0

Przykład wywołania w PHP


					 $c = curl_init();
					 curl_setopt($c, CURLOPT_URL, 'https://abcd.systim.pl/jsonAPI.php');
					 curl_setopt($c, CURLOPT_POST, true); //sposób przesyłania - (true metoda POST)
					 curl_setopt($c, CURLOPT_POSTFIELDS, 'act=getCompany'.
								'&token=6aed003dc54951c043f8d1ad4b4804a2a8a40f' .
								'&id=4'); 
					 curl_setopt($c, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
					 $wynik = curl_exec($c);
					 curl_close($c);
					 $dane = json_decode($wynik,true); // wartości w postaci tablicy asocjacyjnej
					 
					 if($dane['error']['code']>0) die($dane['error']['message']); //sprawdzamy czy wystąpił jakiś błąd, 
																				//jeśli tak, wyświetlamy go
																				
					 echo 'Id kontrahenta: ' . $dane['result']['id'] . ' Nazwa: ' . $dane['result']['nazwa'] . 
						  ' Miejscowość: ' . $dane['result']['miejscowosc'] . ' Ulica: ' . $dane['result']['ulica'] .
						  ' Kod: ' . $dane['result']['kod'] . ' Nip: ' . $dane['result']['nip'];
					listCompanies

Lista wszystkich kontrahentów

Wymagane parametry

token

Opcjonalne parametry

ids - zmienna zawierająca ID do wyświetlenia w postaci stringu, gdzie separatorem jest "," np. (1,2,4,12,23,45)
name – zmienna zawierająca nazwę kontrahenta. Możemy również użyć maski (nieznane znaki) znaku '*' jeśli chcemy znaleźć wszystkich kontrahentów o podobnej nazwie np. &name=*an-Kowalsk*
nip – zmienna zawierająca numer nip kontrahenta. Możemy również użyć maski (nieznane znaki) znaku '*' jeśli chcemy znaleźć wszystkich kontrahentów o podobnym nipie np. *3456789*

Wartości zwracane

Zwracane wartości w przypadku powodzenia:
$dane['result'] - jest tablicą asocjacyjną zawierającą, nazwa, id, nip, nazwa_skrot, nipeu, id_grupy_cenowej, email, miejscowosc, ulica, id_wojewodztwa, kod, panstwo, nazwa_dostawy, miejscowosc_dostawy, ulica_dostawy, id_wojewodztwa_dostawy , kod_dostawy, panstwo_dostawy
W przypadku niepowodzenia:
$dane['error']['code']>0

Przykład wywołania w PHP


					 $c = curl_init();
					 curl_setopt($c, CURLOPT_URL, 'https://abcd.systim.pl/jsonAPI.php');
					 curl_setopt($c, CURLOPT_POST, true); //sposób przesyłania - (true metoda POST)
					 curl_setopt($c, CURLOPT_POSTFIELDS, 'act=listCompanies'.
								'&token=6aed003dc54951c043f8d1ad4b4804a2a8a40f' .
								'&ids=3,5); 
					 curl_setopt($c, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
					 $wynik = curl_exec($c);
					 curl_close($c);
					 $dane = json_decode($wynik,true); // wartości w postaci tablicy asocjacyjnej
					 if($dane['error']['code']>0) die($dane['error']['message']); //sprawdzamy czy wystąpił jakiś błąd, 
																				//jeśli tak, wyświetlamy go
					 foreach($dane['result'] as $id=>$dane)
					 {
						 echo 'Id: ' . $id . ' Nip: ' . $dane['nip'] . ' Nazwa: ' . $dane['nazwa'] . 
							  ' Miejscowość: ' . $dane['miejscowosc'] . ' Ulica: ' . $dane['ulica'] .
							  ' Kod: ' . $dane['kod'] . '
'; }
Wersja DEMO - przetestuj za darmo! Załóż konto Systim w 15 sekund!


Wykorzystujemy pliki "cookies" aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Możesz zablokować możliwość wykorzystywania tych plików poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej. ok