Systim API - Zarządzanie księgowością

Strona główna API

listAccountingYears

Lista lat księgowych - metoda jest dostępna tylko dla kont korzystających z pełnej księgowości

Wymagane parametry

token

Opcjonalne parametry

brak

Wartości zwracane

Zwracane wartości w przypadku powodzenia:
$dane['result'] - zawiera dwuwymiarową tablicę asocjacyjną zawierającą id, datę rozpoczęcia roku oraz datę zakończenia roku
W przypadku niepowodzenia:
$dane['error']['code']>0

Przykład wywołania w PHP

					$c = curl_init();
					curl_setopt($c, CURLOPT_URL, 'https://abcd.systim.pl/jsonAPI.php');
					curl_setopt($c, CURLOPT_POST, true); //sposób przesyłania - (true metoda POST)
					curl_setopt($c, CURLOPT_POSTFIELDS, 'act=listAccountingYears'.
								'&token=6aed003dc54951c043f8d1ad4b4804a2a8a40f'); //dane do wysłania
					curl_setopt($c, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
					$wynik = curl_exec($c);
					curl_close($c);
					$dane = json_decode($wynik,true); // wartości w postaci tablicy asocjacyjnej
					
					if($dane['error']['code']>0) die($dane['error']['message']); //sprawdzamy czy wystąpił jakiś błąd, 
																				//jeśli tak, wyświetlamy go
					
					foreach($dane['result'] as $id=>$rok_ksiegowy)
					{
						echo "Id: " . $id . ", Data rozpoczęcia roku księgowego: " . $rok_ksiegowy['data_rozpoczecia'] .
							", Data zakończenia roku księgowego: " . $rok_ksiegowy['data_zakonczenia'] . "
"; }generateTaxInformation

Wygenerowanie zestawienia podatkowego w postaci pliku XML

Wymagane parametry

token, id_roku_ksiegowego - w przypadku podatku CIT w pełnej księgowości

Opcjonalne parametry

rok

Wartości zwracane

Zwracane wartości w przypadku powodzenia:
$dane['result'] - zawiera tablicę asocjacyjną zawierającą file oraz name
W przypadku niepowodzenia:
$dane['error']['code']>0

Przykład wywołania w PHP

					$c = curl_init();
					curl_setopt($c, CURLOPT_URL, 'https://abcd.systim.pl/jsonAPI.php');
					curl_setopt($c, CURLOPT_POST, true); //sposób przesyłania - (true metoda POST)
					curl_setopt($c, CURLOPT_POSTFIELDS, 'act=generateTaxInformation'.
								'&token=6aed003dc54951c043f8d1ad4b4804a2a8a40f' .
								'&id_roku_ksiegowego=1'); //dane do wysłania
					curl_setopt($c, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
					$wynik = curl_exec($c);
					curl_close($c);
					$dane = json_decode($wynik,true); // wartości w postaci tablicy asocjacyjnej
					
					if($dane['error']['code']>0) die($dane['error']['message']); //sprawdzamy czy wystąpił jakiś błąd, 
																				//jeśli tak, wyświetlamy go
					
					// dekodujemy i wstawiamy zawartość pliku XML do zmiennej by potem ją zapisać lub umożliwić pobranie 
					$zestawienieXML = base64_decode($dane['result']['file']);	
					// nazwa pliku XML
					$nazwaXML = $dane['result']['name'];
					generateBalanceSheet

Wygenerowanie bilansu - metoda jest dostępna tylko dla kont korzystających z pełnej księgowości

Wymagane parametry

token, id_roku_ksiegowego

Opcjonalne parametry

brak

Wartości zwracane

Zwracane wartości w przypadku powodzenia:
$dane['result'] - zawiera tablicę asocjacyjną zawierającą file oraz name
W przypadku niepowodzenia:
$dane['error']['code']>0

Przykład wywołania w PHP

					$c = curl_init();
					curl_setopt($c, CURLOPT_URL, 'https://abcd.systim.pl/jsonAPI.php');
					curl_setopt($c, CURLOPT_POST, true); //sposób przesyłania - (true metoda POST)
					curl_setopt($c, CURLOPT_POSTFIELDS, 'act=generateBalanceSheet'.
								'&token=6aed003dc54951c043f8d1ad4b4804a2a8a40f' .
								'&id_roku_ksiegowego=1'); //dane do wysłania
					curl_setopt($c, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
					$wynik = curl_exec($c);
					curl_close($c);
					$dane = json_decode($wynik,true); // wartości w postaci tablicy asocjacyjnej
					
					if($dane['error']['code']>0) die($dane['error']['message']); //sprawdzamy czy wystąpił jakiś błąd, 
																				//jeśli tak, wyświetlamy go
					
					// dekodujemy i wstawiamy zawartość pliku XML do zmiennej by potem ją zapisać lub umożliwić pobranie 
					$bilansXML = base64_decode($dane['result']['file']);	
					// nazwa pliku XML
					$nazwaXML = $dane['result']['name'];
					addKPiR

Dodanie nowego księgowania

Wymagane parametry

token,id_kontrahenta,data_wystawienia,rodzaj,numer_dowodu,data_dowodu,data_zaplaty,termin_platnosci,opis,numer_wpisu,numer_roczny,numer_miesieczny, data_wpisu,rejestry_count-ilość wierszy rejestrów VAT,data_zaliczenia,act

Opcjonalne parametry

znacznik,id_dokumentu_zrodlowego,rodzaj_zrodlowego,notatka,opisDBR, rodzaj_vat,id_klasyfikacji_vat,idStawkiVAT,kwotaNetto,kwotaVAT,kwotaBrutto,vatEU,trojstronna,kpir

Wartości zwracane

Zwracane wartości w przypadku powodzenia:
$dane['result'] - zawiera komunikat w wyniku działania
W przypadku niepowodzenia:
$dane['error']['code']>0

Przykład wywołania w PHP

					$dane='{"act":"addKPiR","token":"6aed003dc54951c043f8d1ad4b4804a2a8a40f","id_dokumentu_zrodlowego":"","rodzaj_zrodlowego":"","rodzaj":"0","numer_dowodu":"12334xxxx777","data_wystawienia":"2019-12-30","data_dowodu":"2019-12-30","data_zaplaty":"","termin_platnosci":"","id_kontrahenta":"565","nip":"PL5321332518","ulica":"MARSZAŁKOWSKA+33+M7+05-402+OTWOCK","nazwa":"MACIEJ+WRÓBEL","miejscowosc":"Otwock","nazwa_skrot":"","kod":"05-402","id_wojewodztwa":"","panstwo":"Polska","znacznik":"","opis":"jjkjk","notatka":"","numer_wpisu":"134879/12/34","numer_roczny":"134879","numer_miesieczny":"134","data_wpisu":"2019-12-30","kpir[10]":"","kpir[11]":"","kpir[12]":"333","kpir[13]":"","kpir[15]":"","kpir[16]":"","opisDBR":"","rejestry_count":"1","data_zaliczenia":"2019-12-30","rodzaj_vat[]":"1","id_klasyfikacji_vat[]":"1","idStawkiVAT[]":"1","kwotaNetto[]":"14000,00","kwotaVAT[]":"3220,00","kwotaBrutto[]":"17220,00","vatEU[]":"0","trojstronna[]":"0"}';
					$dane=json_decode($dane,true);
					$c = curl_init();
					curl_setopt($c, CURLOPT_URL, 'https://abcd.systim.pl/jsonAPI.php');
					curl_setopt($c, CURLOPT_POST, true); //sposób przesyłania - (true metoda POST)
					curl_setopt($c, CURLOPT_POSTFIELDS, $dane); //dane do wysłania
					curl_setopt($c, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
					$wynik = curl_exec($c);
					curl_close($c);
					$dane = json_decode($wynik,true); // wartości w postaci tablicy asocjacyjnej
					
					if($dane['error']['code']>0) die($dane['error']['message']); //sprawdzamy czy wystąpił jakiś błąd, 
																				//jeśli tak, wyświetlamy go					
					updKPiR

Aktualizacja księgowania

Wymagane parametry

token,id_kontrahenta,data_wystawienia,rodzaj,numer_dowodu,data_dowodu,data_zaplaty,termin_platnosci,opis,numer_wpisu,numer_roczny,numer_miesieczny, data_wpisu,rejestry_count-ilość wierszy rejestrów VAT,data_zaliczenia,id,act

Opcjonalne parametry

znacznik,id_dokumentu_zrodlowego,rodzaj_zrodlowego,notatka,opisDBR, rodzaj_vat,id_klasyfikacji_vat,idStawkiVAT,kwotaNetto,kwotaVAT,kwotaBrutto,vatEU,trojstronna,kpir

Wartości zwracane

Zwracane wartości w przypadku powodzenia:
$dane['result'] - zawiera komunikat w wyniku działania
W przypadku niepowodzenia:
$dane['error']['code']>0

Przykład wywołania w PHP

					$dane='{"act":"updKPiR","token":"6aed003dc54951c043f8d1ad4b4804a2a8a40f","id":"1","id_dokumentu_zrodlowego":"","rodzaj_zrodlowego":"","rodzaj":"0","numer_dowodu":"12334xxxx777","data_wystawienia":"2019-12-30","data_dowodu":"2019-12-30","data_zaplaty":"","termin_platnosci":"","id_kontrahenta":"565","nip":"PL5321332518","ulica":"MARSZAŁKOWSKA+33+M7+05-402+OTWOCK","nazwa":"MACIEJ+WRÓBEL","miejscowosc":"Otwock","nazwa_skrot":"","kod":"05-402","id_wojewodztwa":"","panstwo":"Polska","znacznik":"","opis":"jjkjk","notatka":"","numer_wpisu":"134879/12/34","numer_roczny":"134879","numer_miesieczny":"134","data_wpisu":"2019-12-30","kpir[10]":"","kpir[11]":"","kpir[12]":"333","kpir[13]":"","kpir[15]":"","kpir[16]":"","opisDBR":"","rejestry_count":"1","data_zaliczenia":"2019-12-30","rodzaj_vat[]":"1","id_klasyfikacji_vat[]":"1","idStawkiVAT[]":"1","kwotaNetto[]":"14000,00","kwotaVAT[]":"3220,00","kwotaBrutto[]":"17220,00","vatEU[]":"0","trojstronna[]":"0"}';
					$dane=json_decode($dane,true);
					$c = curl_init();
					curl_setopt($c, CURLOPT_URL, 'https://abcd.systim.pl/jsonAPI.php');
					curl_setopt($c, CURLOPT_POST, true); //sposób przesyłania - (true metoda POST)
					curl_setopt($c, CURLOPT_POSTFIELDS, $dane); //dane do wysłania
					curl_setopt($c, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
					$wynik = curl_exec($c);
					curl_close($c);
					$dane = json_decode($wynik,true); // wartości w postaci tablicy asocjacyjnej
					
					if($dane['error']['code']>0) die($dane['error']['message']); //sprawdzamy czy wystąpił jakiś błąd, 
																				//jeśli tak, wyświetlamy go					
					delKPiR

Usunięcie księgowania

Wymagane parametry

token,id,act

Wartości zwracane

Zwracane wartości w przypadku powodzenia:
$dane['result'] - zawiera komunikat w wyniku działania
W przypadku niepowodzenia:
$dane['error']['code']>0

Przykład wywołania w PHP

					$dane='{"act":"delKPiR","token":"6aed003dc54951c043f8d1ad4b4804a2a8a40f","id":"1"}';
					$dane=json_decode($dane,true);
					$c = curl_init();
					curl_setopt($c, CURLOPT_URL, 'https://abcd.systim.pl/jsonAPI.php');
					curl_setopt($c, CURLOPT_POST, true); //sposób przesyłania - (true metoda POST)
					curl_setopt($c, CURLOPT_POSTFIELDS, $dane); //dane do wysłania
					curl_setopt($c, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
					$wynik = curl_exec($c);
					curl_close($c);
					$dane = json_decode($wynik,true); // wartości w postaci tablicy asocjacyjnej
					
					if($dane['error']['code']>0) die($dane['error']['message']); //sprawdzamy czy wystąpił jakiś błąd, 
																				//jeśli tak, wyświetlamy go					
					listKPiR

Lista księgowań w danym okresie

Wymagane parametry

token,act

Opcjonalne parametry

_flt_ks_rok - rok z którego pobrać księgowania,
_flt_ks_fak - numer faktury którą wyszukać,
_flt_ks_com - firma którą wyszukać,
data_od - format YYYY-MM-DD,
data_do - format YYYY-MM-DD

Wartości zwracane

Zwracane wartości w przypadku powodzenia:
$dane['result'] - zawiera komunikat w wyniku działania
W przypadku niepowodzenia:
$dane['error']['code']>0

Przykład wywołania w PHP

					$dane='{"act":"listKPiR","token":"6aed003dc54951c043f8d1ad4b4804a2a8a40f"}';
					$dane=json_decode($dane,true);
					$c = curl_init();
					curl_setopt($c, CURLOPT_URL, 'https://abcd.systim.pl/jsonAPI.php');
					curl_setopt($c, CURLOPT_POST, true); //sposób przesyłania - (true metoda POST)
					curl_setopt($c, CURLOPT_POSTFIELDS, $dane); //dane do wysłania
					curl_setopt($c, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
					$wynik = curl_exec($c);
					curl_close($c);
					$dane = json_decode($wynik,true); // wartości w postaci tablicy asocjacyjnej
					
					if($dane['error']['code']>0) die($dane['error']['message']); //sprawdzamy czy wystąpił jakiś błąd, 
																				//jeśli tak, wyświetlamy go					
					getKPiR

Pobranie księgowania

Wymagane parametry

token,id,act

Wartości zwracane

Zwracane wartości w przypadku powodzenia:
$dane['result'] - zawiera komunikat w wyniku działania
W przypadku niepowodzenia:
$dane['error']['code']>0

Przykład wywołania w PHP

					$dane='{"act":"getKPiR","token":"6aed003dc54951c043f8d1ad4b4804a2a8a40f","id":"1"}';
					$dane=json_decode($dane,true);
					$c = curl_init();
					curl_setopt($c, CURLOPT_URL, 'https://abcd.systim.pl/jsonAPI.php');
					curl_setopt($c, CURLOPT_POST, true); //sposób przesyłania - (true metoda POST)
					curl_setopt($c, CURLOPT_POSTFIELDS, $dane); //dane do wysłania
					curl_setopt($c, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
					$wynik = curl_exec($c);
					curl_close($c);
					$dane = json_decode($wynik,true); // wartości w postaci tablicy asocjacyjnej
					
					if($dane['error']['code']>0) die($dane['error']['message']); //sprawdzamy czy wystąpił jakiś błąd, 
																				//jeśli tak, wyświetlamy go					
					addRyczalt

Dodanie nowego księgowania

Wymagane parametry

token,id_kontrahenta,data_wystawienia,rodzaj,numer_dowodu,data_dowodu,data_zaplaty,termin_platnosci,opis,numer_wpisu,numer_roczny,numer_miesieczny, data_wpisu, data_zaliczenia, act, rodzaj_dzialalnosci_ryczalt, kwoty
rejestry_count-ilość wierszy rejestrów VAT

Parametr rodzaj_dzialalnosci_ryczalt powinien zawierać jedną z wartości:

 • 1 - dla działalności prowadzonej na własne nazwisko
 • 2 - dla działalności prowadzonej w formie spółki(spółek) osób fizycznych, w której(ych) podatnik jest wspólnikiem
 • 3 - dla najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze
 • 4 - dla sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych
 • 5 - dla Określone przez organ podatkowy na podstawie art. 17. ustawy

Parametr kwoty jest typu array.
Jako klucz powinien zawierac ID stawki podatkowej, natomiast wartość to kwota.
Poniżej podane są obsługiwane stawki wraz z ID.

 • 112 - 2%
 • 111 - 3%
 • 110 - 5.5%
 • 109 - 8.5%
 • 113 - 10%
 • 116 - 12%
 • 114 - 12.5%
 • 117 - 14%
 • 115 - 15%
 • 108 - 17%
 • 107 - 20%

Opcjonalne parametry

znacznik,id_dokumentu_zrodlowego,rodzaj_zrodlowego,notatka,opisDBR, rodzaj_vat,id_klasyfikacji_vat,idStawkiVAT,kwotaNetto,kwotaVAT,kwotaBrutto,vatEU,trojstronna,kpir

Wartości zwracane

Zwracane wartości w przypadku powodzenia:
$dane['result'] - zawiera komunikat w wyniku działania
W przypadku niepowodzenia:
$dane['error']['code']>0

Przykład wywołania w PHP

					$dane='{"act":"addRyczalt","token":"6aed003dc54951c043f8d1ad4b4804a2a8a40f","id_dokumentu_zrodlowego":"","rodzaj_zrodlowego":"","rodzaj":"0","numer_dowodu":"12334xxxx777","data_wystawienia":"2019-12-30","data_dowodu":"2019-12-30","data_zaplaty":"","termin_platnosci":"","id_kontrahenta":"565","nip":"PL5321332518","ulica":"MARSZAŁKOWSKA+33+M7+05-402+OTWOCK","nazwa":"MACIEJ+WRÓBEL","miejscowosc":"Otwock","nazwa_skrot":"","kod":"05-402","id_wojewodztwa":"","panstwo":"Polska","znacznik":"","opis":"jjkjk","notatka":"","numer_wpisu":"134879/12/34","numer_roczny":"134879","numer_miesieczny":"134","data_wpisu":"2019-12-30","kpir[10]":"","kpir[11]":"","kpir[12]":"333","kpir[13]":"","kpir[15]":"","kpir[16]":"","opisDBR":"","rejestry_count":"1","data_zaliczenia":"2019-12-30","rodzaj_vat[]":"1","id_klasyfikacji_vat[]":"1","idStawkiVAT[]":"1","kwotaNetto[]":"14000,00","kwotaVAT[]":"3220,00","kwotaBrutto[]":"17220,00","vatEU[]":"0","trojstronna[]":"0"}';
					$dane=json_decode($dane,true);
					$c = curl_init();
					curl_setopt($c, CURLOPT_URL, 'https://abcd.systim.pl/jsonAPI.php');
					curl_setopt($c, CURLOPT_POST, true); //sposób przesyłania - (true metoda POST)
					curl_setopt($c, CURLOPT_POSTFIELDS, $dane); //dane do wysłania
					curl_setopt($c, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
					$wynik = curl_exec($c);
					curl_close($c);
					$dane = json_decode($wynik,true); // wartości w postaci tablicy asocjacyjnej
					
					if($dane['error']['code']>0) die($dane['error']['message']); //sprawdzamy czy wystąpił jakiś błąd, 
																				//jeśli tak, wyświetlamy go					
					updRyczalt

Aktualizacja księgowania

Wymagane parametry

token,id_kontrahenta,data_wystawienia,rodzaj,numer_dowodu,data_dowodu,data_zaplaty,termin_platnosci,opis,numer_wpisu,numer_roczny,numer_miesieczny, data_wpisu,,data_zaliczenia,id,act,
rejestry_count-ilość wierszy rejestrów VAT

Opcjonalne parametry

znacznik,id_dokumentu_zrodlowego,rodzaj_zrodlowego,notatka,opisDBR, rodzaj_vat,id_klasyfikacji_vat,idStawkiVAT,kwotaNetto,kwotaVAT,kwotaBrutto,vatEU,trojstronna,kpir

Wartości zwracane

Zwracane wartości w przypadku powodzenia:
$dane['result'] - zawiera komunikat w wyniku działania
W przypadku niepowodzenia:
$dane['error']['code']>0

Przykład wywołania w PHP

					$dane='{"act":"updRyczalt","token":"6aed003dc54951c043f8d1ad4b4804a2a8a40f","id":"1","id_dokumentu_zrodlowego":"","rodzaj_zrodlowego":"","rodzaj":"0","numer_dowodu":"12334xxxx777","data_wystawienia":"2019-12-30","data_dowodu":"2019-12-30","data_zaplaty":"","termin_platnosci":"","id_kontrahenta":"565","nip":"PL5321332518","ulica":"MARSZAŁKOWSKA+33+M7+05-402+OTWOCK","nazwa":"MACIEJ+WRÓBEL","miejscowosc":"Otwock","nazwa_skrot":"","kod":"05-402","id_wojewodztwa":"","panstwo":"Polska","znacznik":"","opis":"jjkjk","notatka":"","numer_wpisu":"134879/12/34","numer_roczny":"134879","numer_miesieczny":"134","data_wpisu":"2019-12-30","kpir[10]":"","kpir[11]":"","kpir[12]":"333","kpir[13]":"","kpir[15]":"","kpir[16]":"","opisDBR":"","rejestry_count":"1","data_zaliczenia":"2019-12-30","rodzaj_vat[]":"1","id_klasyfikacji_vat[]":"1","idStawkiVAT[]":"1","kwotaNetto[]":"14000,00","kwotaVAT[]":"3220,00","kwotaBrutto[]":"17220,00","vatEU[]":"0","trojstronna[]":"0"}';
					$dane=json_decode($dane,true);
					$c = curl_init();
					curl_setopt($c, CURLOPT_URL, 'https://abcd.systim.pl/jsonAPI.php');
					curl_setopt($c, CURLOPT_POST, true); //sposób przesyłania - (true metoda POST)
					curl_setopt($c, CURLOPT_POSTFIELDS, $dane); //dane do wysłania
					curl_setopt($c, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
					$wynik = curl_exec($c);
					curl_close($c);
					$dane = json_decode($wynik,true); // wartości w postaci tablicy asocjacyjnej
					
					if($dane['error']['code']>0) die($dane['error']['message']); //sprawdzamy czy wystąpił jakiś błąd, 
																				//jeśli tak, wyświetlamy go					
					delRyczalt

Usunięcie księgowania

Wymagane parametry

token,id,act

Wartości zwracane

Zwracane wartości w przypadku powodzenia:
$dane['result'] - zawiera komunikat w wyniku działania
W przypadku niepowodzenia:
$dane['error']['code']>0

Przykład wywołania w PHP

					$dane='{"act":"delRyczalt","token":"6aed003dc54951c043f8d1ad4b4804a2a8a40f","id":"1"}';
					$dane=json_decode($dane,true);
					$c = curl_init();
					curl_setopt($c, CURLOPT_URL, 'https://abcd.systim.pl/jsonAPI.php');
					curl_setopt($c, CURLOPT_POST, true); //sposób przesyłania - (true metoda POST)
					curl_setopt($c, CURLOPT_POSTFIELDS, $dane); //dane do wysłania
					curl_setopt($c, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
					$wynik = curl_exec($c);
					curl_close($c);
					$dane = json_decode($wynik,true); // wartości w postaci tablicy asocjacyjnej
					
					if($dane['error']['code']>0) die($dane['error']['message']); //sprawdzamy czy wystąpił jakiś błąd, 
																				//jeśli tak, wyświetlamy go					
					listRyczalt

Lista księgowań w danym okresie

Wymagane parametry

token,act

Opcjonalne parametry

_flt_ks_rok - rok z którego pobrać księgowania,
_flt_ks_fak - numer faktury którą wyszukać,
_flt_ks_com - firma którą wyszukać,
data_od - format YYYY-MM-DD,
data_do - format YYYY-MM-DD

Wartości zwracane

Zwracane wartości w przypadku powodzenia:
$dane['result'] - zawiera komunikat w wyniku działania
W przypadku niepowodzenia:
$dane['error']['code']>0

Przykład wywołania w PHP

					$dane='{"act":"listRyczalt","token":"6aed003dc54951c043f8d1ad4b4804a2a8a40f"}';
					$dane=json_decode($dane,true);
					$c = curl_init();
					curl_setopt($c, CURLOPT_URL, 'https://abcd.systim.pl/jsonAPI.php');
					curl_setopt($c, CURLOPT_POST, true); //sposób przesyłania - (true metoda POST)
					curl_setopt($c, CURLOPT_POSTFIELDS, $dane); //dane do wysłania
					curl_setopt($c, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
					$wynik = curl_exec($c);
					curl_close($c);
					$dane = json_decode($wynik,true); // wartości w postaci tablicy asocjacyjnej
					
					if($dane['error']['code']>0) die($dane['error']['message']); //sprawdzamy czy wystąpił jakiś błąd, 
																				//jeśli tak, wyświetlamy go					
					getRyczalt

Pobranie księgowania

Wymagane parametry

token,id,act

Wartości zwracane

Zwracane wartości w przypadku powodzenia:
$dane['result'] - zawiera komunikat w wyniku działania
W przypadku niepowodzenia:
$dane['error']['code']>0

Przykład wywołania w PHP

					$dane='{"act":"getRyczalt","token":"6aed003dc54951c043f8d1ad4b4804a2a8a40f","id":"1"}';
					$dane=json_decode($dane,true);
					$c = curl_init();
					curl_setopt($c, CURLOPT_URL, 'https://abcd.systim.pl/jsonAPI.php');
					curl_setopt($c, CURLOPT_POST, true); //sposób przesyłania - (true metoda POST)
					curl_setopt($c, CURLOPT_POSTFIELDS, $dane); //dane do wysłania
					curl_setopt($c, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
					$wynik = curl_exec($c);
					curl_close($c);
					$dane = json_decode($wynik,true); // wartości w postaci tablicy asocjacyjnej
					
					if($dane['error']['code']>0) die($dane['error']['message']); //sprawdzamy czy wystąpił jakiś błąd, 
																				//jeśli tak, wyświetlamy go					
					addKH

Dodanie nowego księgowania

Wymagane parametry

token,id_kontrahenta,rodzaj,numer_dowodu,data_zaplaty,termin_platnosci,opis,numer_roczny,numer_miesieczny,data_zaliczenia,act,data_wprowadzenia,numer_dokumentu, data_dokumentu,data_operacji,opis_dokumentu,rejestr_vat,
rejestry_count-ilość wierszy rejestrów VAT,
zapisy_count - ilość wierszy zapisów księgowych

Opcjonalne parametry

znacznik,kontrahenta,kontown,idkontama,rodzajpowiazaniama,idelementuma,kontoma,kwotama,kwotawalma,data_ksiegowania,kurs_waluty_zapisu,descwn,descma rodzaj_vat,id_klasyfikacji_vat,idStawkiVAT,kwotaNetto,kwotaVAT,kwotaBrutto,vatEU,trojstronna,id_powiazanego_dokumentu,id_waluty,data_waluty,kurs_waluty, uwagi,wn_count,ma_count,konto_bankowe,opis,kwotawn,kwotawalwn,idkontawn,
rodzaj_zrodlowego,wyksieguj - przyjmuje wartość 0 lub 1. 1 oznacza, że ten koszt został wyksięgowany, ze względu na to, że np. faktura nie została opłacona w terminie,
id_wks - ID dokumentu który został wyksięgowany tym dokumentem,
rodzajpowiazaniawn - jeśli wybrane konto (w idkontawn) jest kontem słownikowym, np. na kontrahentach czy pracownikach, to tu określamy jaki jest to rodzaj słownika, tzn.: p - pracownicy, k - kontrahenci, b - konta bankowe, u - urzędy, m - magazyny,
idelementuwn - j.w. w polu rodzajpowiazaniawn - dla kont słownikowych przyjmuje ID wartości parametru danego słownika, np. ID,

Wartości zwracane

Zwracane wartości w przypadku powodzenia:
$dane['result'] - zawiera komunikat w wyniku działania
W przypadku niepowodzenia:
$dane['error']['code']>0

Przykład wywołania w PHP

					$dane='{"act":"addKH","token":"6aed003dc54951c043f8d1ad4b4804a2a8a40f","wyksieguj":"","id_wks":"","id_powiazanego_dokumentu":"","rodzaj_zrodlowego":"","rodzaj":"1","data_wprowadzenia":"2019-12-30","numer_dokumentu":"18/12/19","numer_roczny":"154","numer_miesieczny":"18","data_dokumentu":"2019-12-30","numer_dowodu":"xxxx888","data_operacji":"2019-12-30","znacznik":"","termin_platnosci":"","data_zaplaty":"","id_waluty":"0","data_waluty":"","kurs_waluty":"0","id_kontrahenta":"565","opis_dokumentu":"bnfgjfy","uwagi":"","rejestry_count":"1","rejestr_vat":"1","data_zaliczenia":"2019-12-30","rodzaj_vat[]":"0","id_klasyfikacji_vat[]":"9","idStawkiVAT[]":"1","kwotaNetto[]":"14000,00","kwotaVAT[]":"3220,00","kwotaBrutto[]":"17220,00","vatEU[]":"0","trojstronna[]":"0","zapisy_count":"1","wn_count[]":"1","ma_count[]":"1","konto_bankowe[]":"","opis[]":"Samochod","kwotawn[]":"600,00","kwotawalwn[]":"","idkontawn[]":"204","rodzajpowiazaniawn[]":"","idelementuwn[]":"","kontown[]":"010-1","idkontama[]":"205","rodzajpowiazaniama[]":"","idelementuma[]":"","kontoma[]":"010-2","kwotama[]":"600,00","kwotawalma[]":"","descwn[]":"Grunty","descma[]":"Budynki,+lokale+i+obiekty+inżynierii+lądowej+i+wodnej"}
					$dane=json_decode($dane,true);
					$c = curl_init();
					curl_setopt($c, CURLOPT_URL, 'https://abcd.systim.pl/jsonAPI.php');
					curl_setopt($c, CURLOPT_POST, true); //sposób przesyłania - (true metoda POST)
					curl_setopt($c, CURLOPT_POSTFIELDS, $dane); //dane do wysłania
					curl_setopt($c, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
					$wynik = curl_exec($c);
					curl_close($c);
					$dane = json_decode($wynik,true); // wartości w postaci tablicy asocjacyjnej
					
					if($dane['error']['code']>0) die($dane['error']['message']); //sprawdzamy czy wystąpił jakiś błąd, 
																				//jeśli tak, wyświetlamy go					
					updKH

Aktualizacja księgowania

Wymagane parametry

token,id_kontrahenta,id,rodzaj,numer_dowodu,data_zaplaty,termin_platnosci,opis,numer_roczny,numer_miesieczny,data_zaliczenia,act, data_wprowadzenia,numer_dokumentu,data_dokumentu,data_operacji,opis_dokumentu,rejestr_vat,
rejestry_count-ilość wierszy rejestrów VAT,
zapisy_count - ilość wierszy zapisów księgowych

Opcjonalne parametry

id,znacznik,kontrahenta,kontown,idkontama,rodzajpowiazaniama,idelementuma,kontoma,kwotama,kwotawalma,data_ksiegowania,kurs_waluty_zapisu,descwn,descma rodzaj_vat,id_klasyfikacji_vat,idStawkiVAT,kwotaNetto,kwotaVAT,kwotaBrutto,vatEU,trojstronna,id_powiazanego_dokumentu,id_waluty,data_waluty,kurs_waluty, uwagi,wn_count,ma_count,konto_bankowe,opis,kwotawn,kwotawalwn,idkontawn,
rodzaj_zrodlowego,wyksieguj - przyjmuje wartość 0 lub 1. 1 oznacza, że ten koszt został wyksięgowany, ze względu na to, że np. faktura nie została opłacona w terminie,
id_wks - ID dokumentu który został wyksięgowany tym dokumentem,
rodzajpowiazaniawn - jeśli wybrane konto (w idkontawn) jest kontem słownikowym, np. na kontrahentach czy pracownikach, to tu określamy jaki jest to rodzaj słownika, tzn.: p - pracownicy, k - kontrahenci, b - konta bankowe, u - urzędy, m - magazyny,
idelementuwn - j.w. w polu rodzajpowiazaniawn - dla kont słownikowych przyjmuje ID wartości parametru danego słownika, np. ID,

Wartości zwracane

Zwracane wartości w przypadku powodzenia:
$dane['result'] - zawiera komunikat w wyniku działania
W przypadku niepowodzenia:
$dane['error']['code']>0

Przykład wywołania w PHP

					$dane='{"act":"updKH","token":"6aed003dc54951c043f8d1ad4b4804a2a8a40f","id":"1143","wyksieguj":"","id_wks":"","id_powiazanego_dokumentu":"","rodzaj_zrodlowego":"","rodzaj":"1","data_wprowadzenia":"2019-12-30","numer_dokumentu":"18/12/19","numer_roczny":"154","numer_miesieczny":"18","data_dokumentu":"2019-12-30","numer_dowodu":"xxxx888","data_operacji":"2019-12-30","znacznik":"","termin_platnosci":"","data_zaplaty":"","id_waluty":"0","data_waluty":"","kurs_waluty":"0","id_kontrahenta":"565","opis_dokumentu":"bnfgjfy","uwagi":"","rejestry_count":"1","rejestr_vat":"1","data_zaliczenia":"2019-12-30","rodzaj_vat[]":"0","id_klasyfikacji_vat[]":"9","idStawkiVAT[]":"1","kwotaNetto[]":"14000,00","kwotaVAT[]":"3220,00","kwotaBrutto[]":"17220,00","vatEU[]":"0","trojstronna[]":"0","zapisy_count":"1","wn_count[]":"1","ma_count[]":"1","konto_bankowe[]":"","opis[]":"Samochod","kwotawn[]":"600,00","kwotawalwn[]":"","idkontawn[]":"204","rodzajpowiazaniawn[]":"","idelementuwn[]":"","kontown[]":"010-1","idkontama[]":"205","rodzajpowiazaniama[]":"","idelementuma[]":"","kontoma[]":"010-2","kwotama[]":"600,00","kwotawalma[]":"","descwn[]":"Grunty","descma[]":"Budynki,+lokale+i+obiekty+inżynierii+lądowej+i+wodnej"}
					$dane=json_decode($dane,true);
					$c = curl_init();
					curl_setopt($c, CURLOPT_URL, 'https://abcd.systim.pl/jsonAPI.php');
					curl_setopt($c, CURLOPT_POST, true); //sposób przesyłania - (true metoda POST)
					curl_setopt($c, CURLOPT_POSTFIELDS, $dane); //dane do wysłania
					curl_setopt($c, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
					$wynik = curl_exec($c);
					curl_close($c);
					$dane = json_decode($wynik,true); // wartości w postaci tablicy asocjacyjnej
					
					if($dane['error']['code']>0) die($dane['error']['message']); //sprawdzamy czy wystąpił jakiś błąd, 
																				//jeśli tak, wyświetlamy go					
					delKH

Usunięcie księgowania

Wymagane parametry

token,id,act

Wartości zwracane

Zwracane wartości w przypadku powodzenia:
$dane['result'] - zawiera komunikat w wyniku działania
W przypadku niepowodzenia:
$dane['error']['code']>0

Przykład wywołania w PHP

					$dane='{"act":"delKH","token":"6aed003dc54951c043f8d1ad4b4804a2a8a40f","id":"1"}';
					$dane=json_decode($dane,true);
					$c = curl_init();
					curl_setopt($c, CURLOPT_URL, 'https://abcd.systim.pl/jsonAPI.php');
					curl_setopt($c, CURLOPT_POST, true); //sposób przesyłania - (true metoda POST)
					curl_setopt($c, CURLOPT_POSTFIELDS, $dane); //dane do wysłania
					curl_setopt($c, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
					$wynik = curl_exec($c);
					curl_close($c);
					$dane = json_decode($wynik,true); // wartości w postaci tablicy asocjacyjnej
					
					if($dane['error']['code']>0) die($dane['error']['message']); //sprawdzamy czy wystąpił jakiś błąd, 
																				//jeśli tak, wyświetlamy go					
					listKH

Lista księgowań w danym okresie

Wymagane parametry

token,act

Opcjonalne parametry

_flt_kh_rok - rok z którego pobrać księgowania,
_flt_kh_fak - numer faktury którą wyszukać,
_flt_kh_com - firma którą wyszukać,
_flt_kh_mie - miesiąc z którego pobrać księgowania,
_flt_kh_zna - znacznik który wyszukać,
_flt_kh_rod - rodzaj który wyszukać,
data_od - format YYYY-MM-DD,
data_do - format YYYY-MM-DD

Wartości zwracane

Zwracane wartości w przypadku powodzenia:
$dane['result'] - zawiera komunikat w wyniku działania
W przypadku niepowodzenia:
$dane['error']['code']>0

Przykład wywołania w PHP

					$dane='{"act":"listKH","token":"6aed003dc54951c043f8d1ad4b4804a2a8a40f"}';
					$dane=json_decode($dane,true);
					$c = curl_init();
					curl_setopt($c, CURLOPT_URL, 'https://abcd.systim.pl/jsonAPI.php');
					curl_setopt($c, CURLOPT_POST, true); //sposób przesyłania - (true metoda POST)
					curl_setopt($c, CURLOPT_POSTFIELDS, $dane); //dane do wysłania
					curl_setopt($c, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
					$wynik = curl_exec($c);
					curl_close($c);
					$dane = json_decode($wynik,true); // wartości w postaci tablicy asocjacyjnej
					
					if($dane['error']['code']>0) die($dane['error']['message']); //sprawdzamy czy wystąpił jakiś błąd, 
																				//jeśli tak, wyświetlamy go					
					getKH

Pobranie księgowania

Wymagane parametry

token,id,act

Wartości zwracane

Zwracane wartości w przypadku powodzenia:
$dane['result'] - zawiera komunikat w wyniku działania
W przypadku niepowodzenia:
$dane['error']['code']>0

Przykład wywołania w PHP

					$dane='{"act":"getKH","token":"6aed003dc54951c043f8d1ad4b4804a2a8a40f","id":"1"}';
					$dane=json_decode($dane,true);
					$c = curl_init();
					curl_setopt($c, CURLOPT_URL, 'https://abcd.systim.pl/jsonAPI.php');
					curl_setopt($c, CURLOPT_POST, true); //sposób przesyłania - (true metoda POST)
					curl_setopt($c, CURLOPT_POSTFIELDS, $dane); //dane do wysłania
					curl_setopt($c, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
					$wynik = curl_exec($c);
					curl_close($c);
					$dane = json_decode($wynik,true); // wartości w postaci tablicy asocjacyjnej
					
					if($dane['error']['code']>0) die($dane['error']['message']); //sprawdzamy czy wystąpił jakiś błąd, 
																				//jeśli tak, wyświetlamy go					
					generateProfitAndLossAccount

Wygenerowanie rachunku zysków i strat - metoda jest dostępna tylko dla kont korzystających z pełnej księgowości

Wymagane parametry

token, id_roku_ksiegowego

Opcjonalne parametry

brak

Wartości zwracane

Zwracane wartości w przypadku powodzenia:
$dane['result'] - zawiera tablicę asocjacyjną zawierającą file oraz name
W przypadku niepowodzenia:
$dane['error']['code']>0

Przykład wywołania w PHP

					$c = curl_init();
					curl_setopt($c, CURLOPT_URL, 'https://abcd.systim.pl/jsonAPI.php');
					curl_setopt($c, CURLOPT_POST, true); //sposób przesyłania - (true metoda POST)
					curl_setopt($c, CURLOPT_POSTFIELDS, 'act=generateProfitAndLossAccount'.
								'&token=6aed003dc54951c043f8d1ad4b4804a2a8a40f' .
								'&id_roku_ksiegowego=1'); //dane do wysłania
					curl_setopt($c, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
					$wynik = curl_exec($c);
					curl_close($c);
					$dane = json_decode($wynik,true); // wartości w postaci tablicy asocjacyjnej
					
					if($dane['error']['code']>0) die($dane['error']['message']); //sprawdzamy czy wystąpił jakiś błąd, 
																				//jeśli tak, wyświetlamy go
					
					// dekodujemy i wstawiamy zawartość pliku XML do zmiennej by potem ją zapisać lub umożliwić pobranie 
					$rzisXML = base64_decode($dane['result']['file']);	
					// nazwa pliku XML
					$nazwaXML = $dane['result']['name'];
					
Wersja DEMO - przetestuj za darmo! Załóż konto Systim w 15 sekund!


Wykorzystujemy pliki "cookies" aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Możesz zablokować możliwość wykorzystywania tych plików poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej. ok