Systim API - Zarządzanie księgowością

Strona główna API

listAccountingYears

Lista lat księgowych - metoda jest dostępna tylko dla kont korzystających z pełnej księgowości

Wymagane parametry

token

Opcjonalne parametry

brak

Wartości zwracane

Zwracane wartości w przypadku powodzenia:
$dane['result'] - zawiera dwuwymiarową tablicę asocjacyjną zawierającą id, datę rozpoczęcia roku oraz datę zakończenia roku
W przypadku niepowodzenia:
$dane['error']['code']>0

Przykład wywołania w PHP

					$c = curl_init();
					curl_setopt($c, CURLOPT_URL, 'https://abcd.systim.pl/jsonAPI.php');
					curl_setopt($c, CURLOPT_POST, true); //sposób przesyłania - (true metoda POST)
					curl_setopt($c, CURLOPT_POSTFIELDS, 'act=listAccountingYears'.
								'&token=6aed003dc54951c043f8d1ad4b4804a2a8a40f'); //dane do wysłania
					curl_setopt($c, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
					$wynik = curl_exec($c);
					curl_close($c);
					$dane = json_decode($wynik,true); // wartości w postaci tablicy asocjacyjnej
					
					if($dane['error']['code']>0) die($dane['error']['message']); //sprawdzamy czy wystąpił jakiś błąd, 
																				//jeśli tak, wyświetlamy go
					
					foreach($dane['result'] as $id=>$rok_ksiegowy)
					{
						echo "Id: " . $id . ", Data rozpoczęcia roku księgowego: " . $rok_ksiegowy['data_rozpoczecia'] .
							", Data zakończenia roku księgowego: " . $rok_ksiegowy['data_zakonczenia'] . "
"; }generateTaxInformation

Wygenerowanie zestawienia podatkowego w postaci pliku XML

Wymagane parametry

token, id_roku_ksiegowego - w przypadku podatku CIT w pełnej księgowości

Opcjonalne parametry

rok

Wartości zwracane

Zwracane wartości w przypadku powodzenia:
$dane['result'] - zawiera tablicę asocjacyjną zawierającą file oraz name
W przypadku niepowodzenia:
$dane['error']['code']>0

Przykład wywołania w PHP

					$c = curl_init();
					curl_setopt($c, CURLOPT_URL, 'https://abcd.systim.pl/jsonAPI.php');
					curl_setopt($c, CURLOPT_POST, true); //sposób przesyłania - (true metoda POST)
					curl_setopt($c, CURLOPT_POSTFIELDS, 'act=generateTaxInformation'.
								'&token=6aed003dc54951c043f8d1ad4b4804a2a8a40f' .
								'&id_roku_ksiegowego=1'); //dane do wysłania
					curl_setopt($c, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
					$wynik = curl_exec($c);
					curl_close($c);
					$dane = json_decode($wynik,true); // wartości w postaci tablicy asocjacyjnej
					
					if($dane['error']['code']>0) die($dane['error']['message']); //sprawdzamy czy wystąpił jakiś błąd, 
																				//jeśli tak, wyświetlamy go
					
					// dekodujemy i wstawiamy zawartość pliku XML do zmiennej by potem ją zapisać lub umożliwić pobranie 
					$zestawienieXML = base64_decode($dane['result']['file']);	
					// nazwa pliku XML
					$nazwaXML = $dane['result']['name'];
					generateBalanceSheet

Wygenerowanie bilansu - metoda jest dostępna tylko dla kont korzystających z pełnej księgowości

Wymagane parametry

token, id_roku_ksiegowego

Opcjonalne parametry

brak

Wartości zwracane

Zwracane wartości w przypadku powodzenia:
$dane['result'] - zawiera tablicę asocjacyjną zawierającą file oraz name
W przypadku niepowodzenia:
$dane['error']['code']>0

Przykład wywołania w PHP

					$c = curl_init();
					curl_setopt($c, CURLOPT_URL, 'https://abcd.systim.pl/jsonAPI.php');
					curl_setopt($c, CURLOPT_POST, true); //sposób przesyłania - (true metoda POST)
					curl_setopt($c, CURLOPT_POSTFIELDS, 'act=generateBalanceSheet'.
								'&token=6aed003dc54951c043f8d1ad4b4804a2a8a40f' .
								'&id_roku_ksiegowego=1'); //dane do wysłania
					curl_setopt($c, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
					$wynik = curl_exec($c);
					curl_close($c);
					$dane = json_decode($wynik,true); // wartości w postaci tablicy asocjacyjnej
					
					if($dane['error']['code']>0) die($dane['error']['message']); //sprawdzamy czy wystąpił jakiś błąd, 
																				//jeśli tak, wyświetlamy go
					
					// dekodujemy i wstawiamy zawartość pliku XML do zmiennej by potem ją zapisać lub umożliwić pobranie 
					$bilansXML = base64_decode($dane['result']['file']);	
					// nazwa pliku XML
					$nazwaXML = $dane['result']['name'];
					addKPiR

Dodanie nowego księgowania

Wymagane parametry

token,id_kontrahenta,data_wystawienia,rodzaj,numer_dowodu,data_dowodu,data_zaplaty,termin_platnosci,opis,numer_wpisu,numer_roczny,numer_miesieczny, data_wpisu,rejestry_count-ilość wierszy rejestrów VAT,data_zaliczenia,act

Opcjonalne parametry

znacznik,id_dokumentu_zrodlowego,rodzaj_zrodlowego,notatka,opisDBR, rodzaj_vat,id_klasyfikacji_vat,idStawkiVAT,kwotaNetto,kwotaVAT,kwotaBrutto,vatEU,trojstronna,kpir

Wartości zwracane

Zwracane wartości w przypadku powodzenia:
$dane['result'] - zawiera komunikat w wyniku działania
W przypadku niepowodzenia:
$dane['error']['code']>0

Przykład wywołania w PHP

					$dane='{"act":"addKPiR","token":"6aed003dc54951c043f8d1ad4b4804a2a8a40f","id_dokumentu_zrodlowego":"","rodzaj_zrodlowego":"","rodzaj":"0","numer_dowodu":"12334xxxx777","data_wystawienia":"2019-12-30","data_dowodu":"2019-12-30","data_zaplaty":"","termin_platnosci":"","id_kontrahenta":"565","nip":"PL5321332518","ulica":"MARSZAŁKOWSKA+33+M7+05-402+OTWOCK","nazwa":"MACIEJ+WRÓBEL","miejscowosc":"Otwock","nazwa_skrot":"","kod":"05-402","id_wojewodztwa":"","panstwo":"Polska","znacznik":"","opis":"jjkjk","notatka":"","numer_wpisu":"134879/12/34","numer_roczny":"134879","numer_miesieczny":"134","data_wpisu":"2019-12-30","kpir[10]":"","kpir[11]":"","kpir[12]":"333","kpir[13]":"","kpir[15]":"","kpir[16]":"","opisDBR":"","rejestry_count":"1","data_zaliczenia":"2019-12-30","rodzaj_vat[]":"1","id_klasyfikacji_vat[]":"1","idStawkiVAT[]":"1","kwotaNetto[]":"14000,00","kwotaVAT[]":"3220,00","kwotaBrutto[]":"17220,00","vatEU[]":"0","trojstronna[]":"0"}';
					$dane=json_decode($dane,true);
					$c = curl_init();
					curl_setopt($c, CURLOPT_URL, 'https://abcd.systim.pl/jsonAPI.php');
					curl_setopt($c, CURLOPT_POST, true); //sposób przesyłania - (true metoda POST)
					curl_setopt($c, CURLOPT_POSTFIELDS, $dane); //dane do wysłania
					curl_setopt($c, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
					$wynik = curl_exec($c);
					curl_close($c);
					$dane = json_decode($wynik,true); // wartości w postaci tablicy asocjacyjnej
					
					if($dane['error']['code']>0) die($dane['error']['message']); //sprawdzamy czy wystąpił jakiś błąd, 
																				//jeśli tak, wyświetlamy go					
					updKPiR

Aktualizacja księgowania

Wymagane parametry

token,id_kontrahenta,data_wystawienia,rodzaj,numer_dowodu,data_dowodu,data_zaplaty,termin_platnosci,opis,numer_wpisu,numer_roczny,numer_miesieczny, data_wpisu,rejestry_count-ilość wierszy rejestrów VAT,data_zaliczenia,id,act

Opcjonalne parametry

znacznik,id_dokumentu_zrodlowego,rodzaj_zrodlowego,notatka,opisDBR, rodzaj_vat,id_klasyfikacji_vat,idStawkiVAT,kwotaNetto,kwotaVAT,kwotaBrutto,vatEU,trojstronna,kpir

Wartości zwracane

Zwracane wartości w przypadku powodzenia:
$dane['result'] - zawiera komunikat w wyniku działania
W przypadku niepowodzenia:
$dane['error']['code']>0

Przykład wywołania w PHP

					$dane='{"act":"updKPiR","token":"6aed003dc54951c043f8d1ad4b4804a2a8a40f","id":"1","id_dokumentu_zrodlowego":"","rodzaj_zrodlowego":"","rodzaj":"0","numer_dowodu":"12334xxxx777","data_wystawienia":"2019-12-30","data_dowodu":"2019-12-30","data_zaplaty":"","termin_platnosci":"","id_kontrahenta":"565","nip":"PL5321332518","ulica":"MARSZAŁKOWSKA+33+M7+05-402+OTWOCK","nazwa":"MACIEJ+WRÓBEL","miejscowosc":"Otwock","nazwa_skrot":"","kod":"05-402","id_wojewodztwa":"","panstwo":"Polska","znacznik":"","opis":"jjkjk","notatka":"","numer_wpisu":"134879/12/34","numer_roczny":"134879","numer_miesieczny":"134","data_wpisu":"2019-12-30","kpir[10]":"","kpir[11]":"","kpir[12]":"333","kpir[13]":"","kpir[15]":"","kpir[16]":"","opisDBR":"","rejestry_count":"1","data_zaliczenia":"2019-12-30","rodzaj_vat[]":"1","id_klasyfikacji_vat[]":"1","idStawkiVAT[]":"1","kwotaNetto[]":"14000,00","kwotaVAT[]":"3220,00","kwotaBrutto[]":"17220,00","vatEU[]":"0","trojstronna[]":"0"}';
					$dane=json_decode($dane,true);
					$c = curl_init();
					curl_setopt($c, CURLOPT_URL, 'https://abcd.systim.pl/jsonAPI.php');
					curl_setopt($c, CURLOPT_POST, true); //sposób przesyłania - (true metoda POST)
					curl_setopt($c, CURLOPT_POSTFIELDS, $dane); //dane do wysłania
					curl_setopt($c, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
					$wynik = curl_exec($c);
					curl_close($c);
					$dane = json_decode($wynik,true); // wartości w postaci tablicy asocjacyjnej
					
					if($dane['error']['code']>0) die($dane['error']['message']); //sprawdzamy czy wystąpił jakiś błąd, 
																				//jeśli tak, wyświetlamy go					
					delKPiR

Usunięcie księgowania

Wymagane parametry

token,id,act

Wartości zwracane

Zwracane wartości w przypadku powodzenia:
$dane['result'] - zawiera komunikat w wyniku działania
W przypadku niepowodzenia:
$dane['error']['code']>0

Przykład wywołania w PHP

					$dane='{"act":"delKPiR","token":"6aed003dc54951c043f8d1ad4b4804a2a8a40f","id":"1"}';
					$dane=json_decode($dane,true);
					$c = curl_init();
					curl_setopt($c, CURLOPT_URL, 'https://abcd.systim.pl/jsonAPI.php');
					curl_setopt($c, CURLOPT_POST, true); //sposób przesyłania - (true metoda POST)
					curl_setopt($c, CURLOPT_POSTFIELDS, $dane); //dane do wysłania
					curl_setopt($c, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
					$wynik = curl_exec($c);
					curl_close($c);
					$dane = json_decode($wynik,true); // wartości w postaci tablicy asocjacyjnej
					
					if($dane['error']['code']>0) die($dane['error']['message']); //sprawdzamy czy wystąpił jakiś błąd, 
																				//jeśli tak, wyświetlamy go					
					listKPiR

Lista księgowań w danym okresie

Wymagane parametry

token,act

Opcjonalne parametry

_flt_ks_rok - rok z którego pobrać księgowania,
_flt_ks_fak - numer faktury którą wyszukać,
_flt_ks_com - firma którą wyszukać,
data_od - format YYYY-MM-DD,
data_do - format YYYY-MM-DD

Wartości zwracane

Zwracane wartości w przypadku powodzenia:
$dane['result'] - zawiera komunikat w wyniku działania
W przypadku niepowodzenia:
$dane['error']['code']>0

Przykład wywołania w PHP

					$dane='{"act":"listKPiR","token":"6aed003dc54951c043f8d1ad4b4804a2a8a40f"}';
					$dane=json_decode($dane,true);
					$c = curl_init();
					curl_setopt($c, CURLOPT_URL, 'https://abcd.systim.pl/jsonAPI.php');
					curl_setopt($c, CURLOPT_POST, true); //sposób przesyłania - (true metoda POST)
					curl_setopt($c, CURLOPT_POSTFIELDS, $dane); //dane do wysłania
					curl_setopt($c, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
					$wynik = curl_exec($c);
					curl_close($c);
					$dane = json_decode($wynik,true); // wartości w postaci tablicy asocjacyjnej
					
					if($dane['error']['code']>0) die($dane['error']['message']); //sprawdzamy czy wystąpił jakiś błąd, 
																				//jeśli tak, wyświetlamy go					
					getKPiR

Pobranie księgowania

Wymagane parametry

token,id,act

Wartości zwracane

Zwracane wartości w przypadku powodzenia:
$dane['result'] - zawiera komunikat w wyniku działania
W przypadku niepowodzenia:
$dane['error']['code']>0

Przykład wywołania w PHP

					$dane='{"act":"getKPiR","token":"6aed003dc54951c043f8d1ad4b4804a2a8a40f","id":"1"}';
					$dane=json_decode($dane,true);
					$c = curl_init();
					curl_setopt($c, CURLOPT_URL, 'https://abcd.systim.pl/jsonAPI.php');
					curl_setopt($c, CURLOPT_POST, true); //sposób przesyłania - (true metoda POST)
					curl_setopt($c, CURLOPT_POSTFIELDS, $dane); //dane do wysłania
					curl_setopt($c, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
					$wynik = curl_exec($c);
					curl_close($c);
					$dane = json_decode($wynik,true); // wartości w postaci tablicy asocjacyjnej
					
					if($dane['error']['code']>0) die($dane['error']['message']); //sprawdzamy czy wystąpił jakiś błąd, 
																				//jeśli tak, wyświetlamy go					
					addRyczalt

Dodanie nowego księgowania

Wymagane parametry

token,id_kontrahenta,data_wystawienia,rodzaj,numer_dowodu,data_dowodu,data_zaplaty,termin_platnosci,opis,numer_wpisu,numer_roczny,numer_miesieczny, data_wpisu,,data_zaliczenia,act,
rejestry_count-ilość wierszy rejestrów VAT

Opcjonalne parametry

znacznik,id_dokumentu_zrodlowego,rodzaj_zrodlowego,notatka,opisDBR, rodzaj_vat,id_klasyfikacji_vat,idStawkiVAT,kwotaNetto,kwotaVAT,kwotaBrutto,vatEU,trojstronna,kpir

Wartości zwracane

Zwracane wartości w przypadku powodzenia:
$dane['result'] - zawiera komunikat w wyniku działania
W przypadku niepowodzenia:
$dane['error']['code']>0

Przykład wywołania w PHP

					$dane='{"act":"addRyczalt","token":"6aed003dc54951c043f8d1ad4b4804a2a8a40f","id_dokumentu_zrodlowego":"","rodzaj_zrodlowego":"","rodzaj":"0","numer_dowodu":"12334xxxx777","data_wystawienia":"2019-12-30","data_dowodu":"2019-12-30","data_zaplaty":"","termin_platnosci":"","id_kontrahenta":"565","nip":"PL5321332518","ulica":"MARSZAŁKOWSKA+33+M7+05-402+OTWOCK","nazwa":"MACIEJ+WRÓBEL","miejscowosc":"Otwock","nazwa_skrot":"","kod":"05-402","id_wojewodztwa":"","panstwo":"Polska","znacznik":"","opis":"jjkjk","notatka":"","numer_wpisu":"134879/12/34","numer_roczny":"134879","numer_miesieczny":"134","data_wpisu":"2019-12-30","kpir[10]":"","kpir[11]":"","kpir[12]":"333","kpir[13]":"","kpir[15]":"","kpir[16]":"","opisDBR":"","rejestry_count":"1","data_zaliczenia":"2019-12-30","rodzaj_vat[]":"1","id_klasyfikacji_vat[]":"1","idStawkiVAT[]":"1","kwotaNetto[]":"14000,00","kwotaVAT[]":"3220,00","kwotaBrutto[]":"17220,00","vatEU[]":"0","trojstronna[]":"0"}';
					$dane=json_decode($dane,true);
					$c = curl_init();
					curl_setopt($c, CURLOPT_URL, 'https://abcd.systim.pl/jsonAPI.php');
					curl_setopt($c, CURLOPT_POST, true); //sposób przesyłania - (true metoda POST)
					curl_setopt($c, CURLOPT_POSTFIELDS, $dane); //dane do wysłania
					curl_setopt($c, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
					$wynik = curl_exec($c);
					curl_close($c);
					$dane = json_decode($wynik,true); // wartości w postaci tablicy asocjacyjnej
					
					if($dane['error']['code']>0) die($dane['error']['message']); //sprawdzamy czy wystąpił jakiś błąd, 
																				//jeśli tak, wyświetlamy go					
					updRyczalt

Aktualizacja księgowania

Wymagane parametry

token,id_kontrahenta,data_wystawienia,rodzaj,numer_dowodu,data_dowodu,data_zaplaty,termin_platnosci,opis,numer_wpisu,numer_roczny,numer_miesieczny, data_wpisu,,data_zaliczenia,id,act,
rejestry_count-ilość wierszy rejestrów VAT

Opcjonalne parametry

znacznik,id_dokumentu_zrodlowego,rodzaj_zrodlowego,notatka,opisDBR, rodzaj_vat,id_klasyfikacji_vat,idStawkiVAT,kwotaNetto,kwotaVAT,kwotaBrutto,vatEU,trojstronna,kpir

Wartości zwracane

Zwracane wartości w przypadku powodzenia:
$dane['result'] - zawiera komunikat w wyniku działania
W przypadku niepowodzenia:
$dane['error']['code']>0

Przykład wywołania w PHP

					$dane='{"act":"updRyczalt","token":"6aed003dc54951c043f8d1ad4b4804a2a8a40f","id":"1","id_dokumentu_zrodlowego":"","rodzaj_zrodlowego":"","rodzaj":"0","numer_dowodu":"12334xxxx777","data_wystawienia":"2019-12-30","data_dowodu":"2019-12-30","data_zaplaty":"","termin_platnosci":"","id_kontrahenta":"565","nip":"PL5321332518","ulica":"MARSZAŁKOWSKA+33+M7+05-402+OTWOCK","nazwa":"MACIEJ+WRÓBEL","miejscowosc":"Otwock","nazwa_skrot":"","kod":"05-402","id_wojewodztwa":"","panstwo":"Polska","znacznik":"","opis":"jjkjk","notatka":"","numer_wpisu":"134879/12/34","numer_roczny":"134879","numer_miesieczny":"134","data_wpisu":"2019-12-30","kpir[10]":"","kpir[11]":"","kpir[12]":"333","kpir[13]":"","kpir[15]":"","kpir[16]":"","opisDBR":"","rejestry_count":"1","data_zaliczenia":"2019-12-30","rodzaj_vat[]":"1","id_klasyfikacji_vat[]":"1","idStawkiVAT[]":"1","kwotaNetto[]":"14000,00","kwotaVAT[]":"3220,00","kwotaBrutto[]":"17220,00","vatEU[]":"0","trojstronna[]":"0"}';
					$dane=json_decode($dane,true);
					$c = curl_init();
					curl_setopt($c, CURLOPT_URL, 'https://abcd.systim.pl/jsonAPI.php');
					curl_setopt($c, CURLOPT_POST, true); //sposób przesyłania - (true metoda POST)
					curl_setopt($c, CURLOPT_POSTFIELDS, $dane); //dane do wysłania
					curl_setopt($c, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
					$wynik = curl_exec($c);
					curl_close($c);
					$dane = json_decode($wynik,true); // wartości w postaci tablicy asocjacyjnej
					
					if($dane['error']['code']>0) die($dane['error']['message']); //sprawdzamy czy wystąpił jakiś błąd, 
																				//jeśli tak, wyświetlamy go					
					delRyczalt

Usunięcie księgowania

Wymagane parametry

token,id,act

Wartości zwracane

Zwracane wartości w przypadku powodzenia:
$dane['result'] - zawiera komunikat w wyniku działania
W przypadku niepowodzenia:
$dane['error']['code']>0

Przykład wywołania w PHP

					$dane='{"act":"delRyczalt","token":"6aed003dc54951c043f8d1ad4b4804a2a8a40f","id":"1"}';
					$dane=json_decode($dane,true);
					$c = curl_init();
					curl_setopt($c, CURLOPT_URL, 'https://abcd.systim.pl/jsonAPI.php');
					curl_setopt($c, CURLOPT_POST, true); //sposób przesyłania - (true metoda POST)
					curl_setopt($c, CURLOPT_POSTFIELDS, $dane); //dane do wysłania
					curl_setopt($c, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
					$wynik = curl_exec($c);
					curl_close($c);
					$dane = json_decode($wynik,true); // wartości w postaci tablicy asocjacyjnej
					
					if($dane['error']['code']>0) die($dane['error']['message']); //sprawdzamy czy wystąpił jakiś błąd, 
																				//jeśli tak, wyświetlamy go					
					listRyczalt

Lista księgowań w danym okresie

Wymagane parametry

token,act

Opcjonalne parametry

_flt_ks_rok - rok z którego pobrać księgowania,
_flt_ks_fak - numer faktury którą wyszukać,
_flt_ks_com - firma którą wyszukać,
data_od - format YYYY-MM-DD,
data_do - format YYYY-MM-DD

Wartości zwracane

Zwracane wartości w przypadku powodzenia:
$dane['result'] - zawiera komunikat w wyniku działania
W przypadku niepowodzenia:
$dane['error']['code']>0

Przykład wywołania w PHP

					$dane='{"act":"listRyczalt","token":"6aed003dc54951c043f8d1ad4b4804a2a8a40f"}';
					$dane=json_decode($dane,true);
					$c = curl_init();
					curl_setopt($c, CURLOPT_URL, 'https://abcd.systim.pl/jsonAPI.php');
					curl_setopt($c, CURLOPT_POST, true); //sposób przesyłania - (true metoda POST)
					curl_setopt($c, CURLOPT_POSTFIELDS, $dane); //dane do wysłania
					curl_setopt($c, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
					$wynik = curl_exec($c);
					curl_close($c);
					$dane = json_decode($wynik,true); // wartości w postaci tablicy asocjacyjnej
					
					if($dane['error']['code']>0) die($dane['error']['message']); //sprawdzamy czy wystąpił jakiś błąd, 
																				//jeśli tak, wyświetlamy go					
					getRyczalt

Pobranie księgowania

Wymagane parametry

token,id,act

Wartości zwracane

Zwracane wartości w przypadku powodzenia:
$dane['result'] - zawiera komunikat w wyniku działania
W przypadku niepowodzenia:
$dane['error']['code']>0

Przykład wywołania w PHP

					$dane='{"act":"getRyczalt","token":"6aed003dc54951c043f8d1ad4b4804a2a8a40f","id":"1"}';
					$dane=json_decode($dane,true);
					$c = curl_init();
					curl_setopt($c, CURLOPT_URL, 'https://abcd.systim.pl/jsonAPI.php');
					curl_setopt($c, CURLOPT_POST, true); //sposób przesyłania - (true metoda POST)
					curl_setopt($c, CURLOPT_POSTFIELDS, $dane); //dane do wysłania
					curl_setopt($c, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
					$wynik = curl_exec($c);
					curl_close($c);
					$dane = json_decode($wynik,true); // wartości w postaci tablicy asocjacyjnej
					
					if($dane['error']['code']>0) die($dane['error']['message']); //sprawdzamy czy wystąpił jakiś błąd, 
																				//jeśli tak, wyświetlamy go					
					addKH

Dodanie nowego księgowania

Wymagane parametry

token,id_kontrahenta,rodzaj,numer_dowodu,data_zaplaty,termin_platnosci,opis,numer_roczny,numer_miesieczny,data_zaliczenia,act,data_wprowadzenia,numer_dokumentu, data_dokumentu,data_operacji,opis_dokumentu,rejestr_vat,
rejestry_count-ilość wierszy rejestrów VAT,
zapisy_count - ilość wierszy zapisów księgowych

Opcjonalne parametry

znacznik,kontrahenta,kontown,idkontama,rodzajpowiazaniama,idelementuma,kontoma,kwotama,kwotawalma,data_ksiegowania,kurs_waluty_zapisu,descwn,descma rodzaj_vat,id_klasyfikacji_vat,idStawkiVAT,kwotaNetto,kwotaVAT,kwotaBrutto,vatEU,trojstronna,id_powiazanego_dokumentu,id_waluty,data_waluty,kurs_waluty, uwagi,wn_count,ma_count,konto_bankowe,opis,kwotawn,kwotawalwn,idkontawn,
rodzaj_zrodlowego,wyksieguj - przyjmuje wartość 0 lub 1. 1 oznacza, że ten koszt został wyksięgowany, ze względu na to, że np. faktura nie została opłacona w terminie,
id_wks - ID dokumentu który został wyksięgowany tym dokumentem,
rodzajpowiazaniawn - jeśli wybrane konto (w idkontawn) jest kontem słownikowym, np. na kontrahentach czy pracownikach, to tu określamy jaki jest to rodzaj słownika, tzn.: p - pracownicy, k - kontrahenci, b - konta bankowe, u - urzędy, m - magazyny,
idelementuwn - j.w. w polu rodzajpowiazaniawn - dla kont słownikowych przyjmuje ID wartości parametru danego słownika, np. ID,

Wartości zwracane

Zwracane wartości w przypadku powodzenia:
$dane['result'] - zawiera komunikat w wyniku działania
W przypadku niepowodzenia:
$dane['error']['code']>0

Przykład wywołania w PHP

					$dane='{"act":"addKH","token":"6aed003dc54951c043f8d1ad4b4804a2a8a40f","wyksieguj":"","id_wks":"","id_powiazanego_dokumentu":"","rodzaj_zrodlowego":"","rodzaj":"1","data_wprowadzenia":"2019-12-30","numer_dokumentu":"18/12/19","numer_roczny":"154","numer_miesieczny":"18","data_dokumentu":"2019-12-30","numer_dowodu":"xxxx888","data_operacji":"2019-12-30","znacznik":"","termin_platnosci":"","data_zaplaty":"","id_waluty":"0","data_waluty":"","kurs_waluty":"0","id_kontrahenta":"565","opis_dokumentu":"bnfgjfy","uwagi":"","rejestry_count":"1","rejestr_vat":"1","data_zaliczenia":"2019-12-30","rodzaj_vat[]":"0","id_klasyfikacji_vat[]":"9","idStawkiVAT[]":"1","kwotaNetto[]":"14000,00","kwotaVAT[]":"3220,00","kwotaBrutto[]":"17220,00","vatEU[]":"0","trojstronna[]":"0","zapisy_count":"1","wn_count[]":"1","ma_count[]":"1","konto_bankowe[]":"","opis[]":"Samochod","kwotawn[]":"600,00","kwotawalwn[]":"","idkontawn[]":"204","rodzajpowiazaniawn[]":"","idelementuwn[]":"","kontown[]":"010-1","idkontama[]":"205","rodzajpowiazaniama[]":"","idelementuma[]":"","kontoma[]":"010-2","kwotama[]":"600,00","kwotawalma[]":"","descwn[]":"Grunty","descma[]":"Budynki,+lokale+i+obiekty+inżynierii+lądowej+i+wodnej"}
					$dane=json_decode($dane,true);
					$c = curl_init();
					curl_setopt($c, CURLOPT_URL, 'https://abcd.systim.pl/jsonAPI.php');
					curl_setopt($c, CURLOPT_POST, true); //sposób przesyłania - (true metoda POST)
					curl_setopt($c, CURLOPT_POSTFIELDS, $dane); //dane do wysłania
					curl_setopt($c, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
					$wynik = curl_exec($c);
					curl_close($c);
					$dane = json_decode($wynik,true); // wartości w postaci tablicy asocjacyjnej
					
					if($dane['error']['code']>0) die($dane['error']['message']); //sprawdzamy czy wystąpił jakiś błąd, 
																				//jeśli tak, wyświetlamy go					
					updKH

Aktualizacja księgowania

Wymagane parametry

token,id_kontrahenta,id,rodzaj,numer_dowodu,data_zaplaty,termin_platnosci,opis,numer_roczny,numer_miesieczny,data_zaliczenia,act, data_wprowadzenia,numer_dokumentu,data_dokumentu,data_operacji,opis_dokumentu,rejestr_vat,
rejestry_count-ilość wierszy rejestrów VAT,
zapisy_count - ilość wierszy zapisów księgowych

Opcjonalne parametry

id,znacznik,kontrahenta,kontown,idkontama,rodzajpowiazaniama,idelementuma,kontoma,kwotama,kwotawalma,data_ksiegowania,kurs_waluty_zapisu,descwn,descma rodzaj_vat,id_klasyfikacji_vat,idStawkiVAT,kwotaNetto,kwotaVAT,kwotaBrutto,vatEU,trojstronna,id_powiazanego_dokumentu,id_waluty,data_waluty,kurs_waluty, uwagi,wn_count,ma_count,konto_bankowe,opis,kwotawn,kwotawalwn,idkontawn,
rodzaj_zrodlowego,wyksieguj - przyjmuje wartość 0 lub 1. 1 oznacza, że ten koszt został wyksięgowany, ze względu na to, że np. faktura nie została opłacona w terminie,
id_wks - ID dokumentu który został wyksięgowany tym dokumentem,
rodzajpowiazaniawn - jeśli wybrane konto (w idkontawn) jest kontem słownikowym, np. na kontrahentach czy pracownikach, to tu określamy jaki jest to rodzaj słownika, tzn.: p - pracownicy, k - kontrahenci, b - konta bankowe, u - urzędy, m - magazyny,
idelementuwn - j.w. w polu rodzajpowiazaniawn - dla kont słownikowych przyjmuje ID wartości parametru danego słownika, np. ID,

Wartości zwracane

Zwracane wartości w przypadku powodzenia:
$dane['result'] - zawiera komunikat w wyniku działania
W przypadku niepowodzenia:
$dane['error']['code']>0

Przykład wywołania w PHP

					$dane='{"act":"updKH","token":"6aed003dc54951c043f8d1ad4b4804a2a8a40f","id":"1143","wyksieguj":"","id_wks":"","id_powiazanego_dokumentu":"","rodzaj_zrodlowego":"","rodzaj":"1","data_wprowadzenia":"2019-12-30","numer_dokumentu":"18/12/19","numer_roczny":"154","numer_miesieczny":"18","data_dokumentu":"2019-12-30","numer_dowodu":"xxxx888","data_operacji":"2019-12-30","znacznik":"","termin_platnosci":"","data_zaplaty":"","id_waluty":"0","data_waluty":"","kurs_waluty":"0","id_kontrahenta":"565","opis_dokumentu":"bnfgjfy","uwagi":"","rejestry_count":"1","rejestr_vat":"1","data_zaliczenia":"2019-12-30","rodzaj_vat[]":"0","id_klasyfikacji_vat[]":"9","idStawkiVAT[]":"1","kwotaNetto[]":"14000,00","kwotaVAT[]":"3220,00","kwotaBrutto[]":"17220,00","vatEU[]":"0","trojstronna[]":"0","zapisy_count":"1","wn_count[]":"1","ma_count[]":"1","konto_bankowe[]":"","opis[]":"Samochod","kwotawn[]":"600,00","kwotawalwn[]":"","idkontawn[]":"204","rodzajpowiazaniawn[]":"","idelementuwn[]":"","kontown[]":"010-1","idkontama[]":"205","rodzajpowiazaniama[]":"","idelementuma[]":"","kontoma[]":"010-2","kwotama[]":"600,00","kwotawalma[]":"","descwn[]":"Grunty","descma[]":"Budynki,+lokale+i+obiekty+inżynierii+lądowej+i+wodnej"}
					$dane=json_decode($dane,true);
					$c = curl_init();
					curl_setopt($c, CURLOPT_URL, 'https://abcd.systim.pl/jsonAPI.php');
					curl_setopt($c, CURLOPT_POST, true); //sposób przesyłania - (true metoda POST)
					curl_setopt($c, CURLOPT_POSTFIELDS, $dane); //dane do wysłania
					curl_setopt($c, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
					$wynik = curl_exec($c);
					curl_close($c);
					$dane = json_decode($wynik,true); // wartości w postaci tablicy asocjacyjnej
					
					if($dane['error']['code']>0) die($dane['error']['message']); //sprawdzamy czy wystąpił jakiś błąd, 
																				//jeśli tak, wyświetlamy go					
					delKH

Usunięcie księgowania

Wymagane parametry

token,id,act

Wartości zwracane

Zwracane wartości w przypadku powodzenia:
$dane['result'] - zawiera komunikat w wyniku działania
W przypadku niepowodzenia:
$dane['error']['code']>0

Przykład wywołania w PHP

					$dane='{"act":"delKH","token":"6aed003dc54951c043f8d1ad4b4804a2a8a40f","id":"1"}';
					$dane=json_decode($dane,true);
					$c = curl_init();
					curl_setopt($c, CURLOPT_URL, 'https://abcd.systim.pl/jsonAPI.php');
					curl_setopt($c, CURLOPT_POST, true); //sposób przesyłania - (true metoda POST)
					curl_setopt($c, CURLOPT_POSTFIELDS, $dane); //dane do wysłania
					curl_setopt($c, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
					$wynik = curl_exec($c);
					curl_close($c);
					$dane = json_decode($wynik,true); // wartości w postaci tablicy asocjacyjnej
					
					if($dane['error']['code']>0) die($dane['error']['message']); //sprawdzamy czy wystąpił jakiś błąd, 
																				//jeśli tak, wyświetlamy go					
					listKH

Lista księgowań w danym okresie

Wymagane parametry

token,act

Opcjonalne parametry

_flt_kh_rok - rok z którego pobrać księgowania,
_flt_kh_fak - numer faktury którą wyszukać,
_flt_kh_com - firma którą wyszukać,
_flt_kh_mie - miesiąc z którego pobrać księgowania,
_flt_kh_zna - znacznik który wyszukać,
_flt_kh_rod - rodzaj który wyszukać,
data_od - format YYYY-MM-DD,
data_do - format YYYY-MM-DD

Wartości zwracane

Zwracane wartości w przypadku powodzenia:
$dane['result'] - zawiera komunikat w wyniku działania
W przypadku niepowodzenia:
$dane['error']['code']>0

Przykład wywołania w PHP

					$dane='{"act":"listKH","token":"6aed003dc54951c043f8d1ad4b4804a2a8a40f"}';
					$dane=json_decode($dane,true);
					$c = curl_init();
					curl_setopt($c, CURLOPT_URL, 'https://abcd.systim.pl/jsonAPI.php');
					curl_setopt($c, CURLOPT_POST, true); //sposób przesyłania - (true metoda POST)
					curl_setopt($c, CURLOPT_POSTFIELDS, $dane); //dane do wysłania
					curl_setopt($c, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
					$wynik = curl_exec($c);
					curl_close($c);
					$dane = json_decode($wynik,true); // wartości w postaci tablicy asocjacyjnej
					
					if($dane['error']['code']>0) die($dane['error']['message']); //sprawdzamy czy wystąpił jakiś błąd, 
																				//jeśli tak, wyświetlamy go					
					getKH

Pobranie księgowania

Wymagane parametry

token,id,act

Wartości zwracane

Zwracane wartości w przypadku powodzenia:
$dane['result'] - zawiera komunikat w wyniku działania
W przypadku niepowodzenia:
$dane['error']['code']>0

Przykład wywołania w PHP

					$dane='{"act":"getKH","token":"6aed003dc54951c043f8d1ad4b4804a2a8a40f","id":"1"}';
					$dane=json_decode($dane,true);
					$c = curl_init();
					curl_setopt($c, CURLOPT_URL, 'https://abcd.systim.pl/jsonAPI.php');
					curl_setopt($c, CURLOPT_POST, true); //sposób przesyłania - (true metoda POST)
					curl_setopt($c, CURLOPT_POSTFIELDS, $dane); //dane do wysłania
					curl_setopt($c, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
					$wynik = curl_exec($c);
					curl_close($c);
					$dane = json_decode($wynik,true); // wartości w postaci tablicy asocjacyjnej
					
					if($dane['error']['code']>0) die($dane['error']['message']); //sprawdzamy czy wystąpił jakiś błąd, 
																				//jeśli tak, wyświetlamy go					
					generateProfitAndLossAccount

Wygenerowanie rachunku zysków i strat - metoda jest dostępna tylko dla kont korzystających z pełnej księgowości

Wymagane parametry

token, id_roku_ksiegowego

Opcjonalne parametry

brak

Wartości zwracane

Zwracane wartości w przypadku powodzenia:
$dane['result'] - zawiera tablicę asocjacyjną zawierającą file oraz name
W przypadku niepowodzenia:
$dane['error']['code']>0

Przykład wywołania w PHP

					$c = curl_init();
					curl_setopt($c, CURLOPT_URL, 'https://abcd.systim.pl/jsonAPI.php');
					curl_setopt($c, CURLOPT_POST, true); //sposób przesyłania - (true metoda POST)
					curl_setopt($c, CURLOPT_POSTFIELDS, 'act=generateProfitAndLossAccount'.
								'&token=6aed003dc54951c043f8d1ad4b4804a2a8a40f' .
								'&id_roku_ksiegowego=1'); //dane do wysłania
					curl_setopt($c, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
					$wynik = curl_exec($c);
					curl_close($c);
					$dane = json_decode($wynik,true); // wartości w postaci tablicy asocjacyjnej
					
					if($dane['error']['code']>0) die($dane['error']['message']); //sprawdzamy czy wystąpił jakiś błąd, 
																				//jeśli tak, wyświetlamy go
					
					// dekodujemy i wstawiamy zawartość pliku XML do zmiennej by potem ją zapisać lub umożliwić pobranie 
					$rzisXML = base64_decode($dane['result']['file']);	
					// nazwa pliku XML
					$nazwaXML = $dane['result']['name'];
					
Wersja DEMO - przetestuj za darmo! Załóż konto Systim w 15 sekund!


Wykorzystujemy pliki "cookies" aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Możesz zablokować możliwość wykorzystywania tych plików poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej. ok