Systim API - Listy

Strona główna API

listCurrencies

Pobieranie listy walut

Wymagane parametry

token

Opcjonalne parametry

brak

Wartości zwracane

Zwracane wartości w przypadku powodzenia:
$dane['result'] - zawiera tablicę asocjacyjną zawierającą id oraz symbol waluty
W przypadku niepowodzenia:
$dane['error']['code']>0

Przykład wywołania w PHP

					 $c = curl_init();
					 curl_setopt($c, CURLOPT_URL, 'https://abcd.systim.pl/jsonAPI.php');
					 curl_setopt($c, CURLOPT_POST, true); //sposób przesyłania - (true metoda POST)
					 curl_setopt($c, CURLOPT_POSTFIELDS, 'act=listCurrencies'.
								'&token=6aed003dc54951c043f8d1ad4b4804a2a8a40f'); //dane do wysłania
					 curl_setopt($c, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
					 $wynik = curl_exec($c);
					 curl_close($c);
					 $dane = json_decode($wynik,true); // wartości w postaci tablicy asocjacyjnej
					 
					 if ($dane['error']['code']>0) die($dane['error']['message']); //sprawdzamy czy wystąpił jakiś błąd, 
																				//jeśli tak, wyświetlamy go 
					 foreach($dane['result'] as $id=>$waluta)
					 {
						echo "Id: " . $id . ", waluta: " . $waluta . "
"; }listPriceGroups

Pobieranie grup cenowych

Wymagane parametry

token

Opcjonalne parametry

brak

Wartości zwracane

Zwracane wartości w przypadku powodzenia:
$dane['result'] - zawiera tablicę asocjacyjną zawierającą id oraz nazwę grupy walutowej
W przypadku niepowodzenia:
$dane['error']['code']>0

Przykład wywołania w PHP

					 $c = curl_init();
					 curl_setopt($c, CURLOPT_URL, 'https://abcd.systim.pl/jsonAPI.php');
					 curl_setopt($c, CURLOPT_POST, true); //sposób przesyłania - (true metoda POST)
					 curl_setopt($c, CURLOPT_POSTFIELDS, 'act=listPriceGroups'.
								'&token=6aed003dc54951c043f8d1ad4b4804a2a8a40f'); //dane do wysłania
					 curl_setopt($c, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
					 $wynik = curl_exec($c);
					 curl_close($c);
					 $dane = json_decode($wynik,true); // wartości w postaci tablicy asocjacyjnej
					 
					 if($dane['error']['code']>0) die($dane['error']['message']); //sprawdzamy czy wystąpił jakiś błąd, 
																				//jeśli tak, wyświetlamy go
																				
					 foreach($dane['result'] as $id=>$nazwa)
					 {
						echo "Id: " . $id . ", nazwa grupy: " . $nazwa . "
"; }listUECountries

Pobieranie listy krajów Unii Europejskiej

Wymagane parametry

token

Opcjonalne parametry

brak

Wartości zwracane

Zwracane wartości w przypadku powodzenia:
$dane['result'] - zawiera tablicę asocjacyjną zawierającą id oraz nazwę kraju
W przypadku niepowodzenia:
$dane['error']['code']>0

Przykład wywołania w PHP

					 $c = curl_init();
					 curl_setopt($c, CURLOPT_URL, 'https://abcd.systim.pl/jsonAPI.php');
					 curl_setopt($c, CURLOPT_POST, true); //sposób przesyłania - (true metoda POST)
					 curl_setopt($c, CURLOPT_POSTFIELDS, 'act=listUECountries'.
								'&token=6aed003dc54951c043f8d1ad4b4804a2a8a40f'); //dane do wysłania
					 curl_setopt($c, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
					 $wynik = curl_exec($c);
					 curl_close($c);
					 $dane = json_decode($wynik,true); // wartości w postaci tablicy asocjacyjnej
					 
					 if($dane['error']['code']>0) die($dane['error']['message']); //sprawdzamy czy wystąpił jakiś błąd, 
																				//jeśli tak, wyświetlamy go
					 
					 foreach($dane['result'] as $id=>$nazwa)
					 {
						echo "Id: " . $id . ", nazwa kraju: " . $nazwa . "
"; }listRegions

Pobieranie województw

Wymagane parametry

token

Opcjonalne parametry

brak

Wartości zwracane

Zwracane wartości w przypadku powodzenia:
$dane['result'] - zawiera tablicę asocjacyjną zawierającą id oraz nazwę województwa
W przypadku niepowodzenia:
$dane['error']['code']>0

Przykład wywołania w PHP

					 $c = curl_init();
					 curl_setopt($c, CURLOPT_URL, 'https://abcd.systim.pl/jsonAPI.php');
					 curl_setopt($c, CURLOPT_POST, true); //sposób przesyłania - (true metoda POST)
					 curl_setopt($c, CURLOPT_POSTFIELDS, 'act=listRegions'.
								'&token=6aed003dc54951c043f8d1ad4b4804a2a8a40f'); //dane do wysłania
					 curl_setopt($c, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
					 $wynik = curl_exec($c);
					 curl_close($c);
					 $dane = json_decode($wynik,true); // wartości w postaci tablicy asocjacyjnej
					 
					 if($dane['error']['code']>0) die($dane['error']['message']); //sprawdzamy czy wystąpił jakiś błąd, 
																				//jeśli tak, wyświetlamy go
					 
					 foreach($dane['result'] as $id=>$nazwa)
					 {
						echo "Id: " . $id . ", nazwa województwa: " . $nazwa . "
"; }listDeliveryTypes

Pobieranie rodzajów dostawy

Wymagane parametry

token

Opcjonalne parametry

brak

Wartości zwracane

Zwracane wartości w przypadku powodzenia:
$dane['result'] - zawiera tablicę asocjacyjną zawierającą id oraz nazwę województwa
W przypadku niepowodzenia:
$dane['error']['code']>0

Przykład wywołania w PHP

					$c = curl_init();
					curl_setopt($c, CURLOPT_URL, 'https://abcd.systim.pl/jsonAPI.php');
					curl_setopt($c, CURLOPT_POST, true); //sposób przesyłania - (true metoda POST)
					curl_setopt($c, CURLOPT_POSTFIELDS, 'act=listDeliveryTypes'.
								'&token=6aed003dc54951c043f8d1ad4b4804a2a8a40f'); //dane do wysłania
					curl_setopt($c, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
					$wynik = curl_exec($c);
					curl_close($c);
					$dane = json_decode($wynik,true); // wartości w postaci tablicy asocjacyjnej
					
					if($dane['error']['code']>0) die($dane['error']['message']); //sprawdzamy czy wystąpił jakiś błąd, 
																				//jeśli tak, wyświetlamy go
					
					foreach($dane['result'] as $id=>$nazwa)
					{
						echo "Id: " . $id . ", rodzaj dostawy: " . $nazwa . "
"; }listCustomers

Pobieranie listy osób przypisanych do danego kontrahenta (pracownicy danego kontrahenta/osoby zamawiające)

Wymagane parametry

token

Opcjonalne parametry

brak

Wartości zwracane

Zwracane wartości w przypadku powodzenia:
$dane['result'] - zawiera dwuwymiarową tablicę asocjacyjną zawierającą id, imię, nazwisko oraz id_kontrahenta
W przypadku niepowodzenia:
$dane['error']['code']>0

Przykład wywołania w PHP

					$c = curl_init();
					curl_setopt($c, CURLOPT_URL, 'https://abcd.systim.pl/jsonAPI.php');
					curl_setopt($c, CURLOPT_POST, true); //sposób przesyłania - (true metoda POST)
					curl_setopt($c, CURLOPT_POSTFIELDS, 'act=listCustomers'.
								'&token=6aed003dc54951c043f8d1ad4b4804a2a8a40f'); //dane do wysłania
					curl_setopt($c, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
					$wynik = curl_exec($c);
					curl_close($c);
					$dane = json_decode($wynik,true); // wartości w postaci tablicy asocjacyjnej
					
					if($dane['error']['code']>0) die($dane['error']['message']); //sprawdzamy czy wystąpił jakiś błąd, 
																				//jeśli tak, wyświetlamy go
					
					foreach($dane['result'] as $id=>$kontrahent)
					{
						echo "Id: " . $id . ", Imię: " . $kontrahent['imie'] . ", Nazwisko: " . $kontrahent['nazwisko'] . 
							 ", Id kontrahenta: " . $kontrahent['id_kontrahenta'] . "
"; }listTaxOffices

Pobieranie listy urzędów skarbowych

Wymagane parametry

token

Opcjonalne parametry

brak

Wartości zwracane

Zwracane wartości w przypadku powodzenia:
$dane['result'] - zawiera dwuwymiarową tablicę asocjacyjną zawierającą id, nazwę oraz kod urzędu
W przypadku niepowodzenia:
$dane['error']['code']>0

Przykład wywołania w PHP

					$c = curl_init();
					curl_setopt($c, CURLOPT_URL, 'https://abcd.systim.pl/jsonAPI.php');
					curl_setopt($c, CURLOPT_POST, true); //sposób przesyłania - (true metoda POST)
					curl_setopt($c, CURLOPT_POSTFIELDS, 'act=listTaxOffices'.
								'&token=6aed003dc54951c043f8d1ad4b4804a2a8a40f'); //dane do wysłania
					curl_setopt($c, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
					$wynik = curl_exec($c);
					curl_close($c);
					$dane = json_decode($wynik,true); // wartości w postaci tablicy asocjacyjnej
					
					if($dane['error']['code']>0) die($dane['error']['message']); //sprawdzamy czy wystąpił jakiś błąd, 
																				//jeśli tak, wyświetlamy go
					
					foreach($dane['result'] as $id=>$urzad)
					{
						echo "Id: " . $id . ", Nazwa: " . $urzad['nazwa'] . ", Kod urzędu: " . $kontrahent['kod_urzedu'] . "
"; }listVatRates

Pobieranie listy stawek VAT

Wymagane parametry

token

Opcjonalne parametry

brak

Wartości zwracane

Zwracane wartości w przypadku powodzenia:
$dane['result'] - zawiera tablicę asocjacyjną zawierającą id, nazwę oraz wartosc
W przypadku niepowodzenia:
$dane['error']['code']>0

Przykład wywołania w PHP

					$c = curl_init();
					curl_setopt($c, CURLOPT_URL, 'https://abcd.systim.pl/jsonAPI.php');
					curl_setopt($c, CURLOPT_POST, true); //sposób przesyłania - (true metoda POST)
					curl_setopt($c, CURLOPT_POSTFIELDS, 'act=listVatRates'.
								'&token=6aed003dc54951c043f8d1ad4b4804a2a8a40f'); //dane do wysłania
					curl_setopt($c, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
					$wynik = curl_exec($c);
					curl_close($c);
					$dane = json_decode($wynik,true); // wartości w postaci tablicy asocjacyjnej
					
					if($dane['error']['code']>0) die($dane['error']['message']); //sprawdzamy czy wystąpił jakiś błąd, 
																				//jeśli tak, wyświetlamy go
					
					foreach($dane['result'] as $stawka)
					{
						echo "Id: " . $stawka['id'] . ", Nazwa: " . $stawka['nazwa'] . ", Wartość stawki: " . $stawka['wartosc'] . "
"; }
Wersja DEMO - przetestuj za darmo! Załóż konto Systim w 15 sekund!


Wykorzystujemy pliki "cookies" aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Możesz zablokować możliwość wykorzystywania tych plików poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej. ok