Systim API - Zarządzanie płatnościami

Strona główna API

addPayment

Dodanie nowej płatności, z możliwością powiązania z dokumentem

Wymagane parametry

token, kwota, data_wplaty - w formacie YYYY-MM-DD
rodzaj - 1 przelew, 2 gotówka, 3 barter, 4 za pobraniem, 5 rozliczenie saldami, 6 karta płatnicza
dotyczy - 0 dokument sprzedaży, 1 dokument zakupu, 2 inny przychód, 3 inny rozchód

id_kasy - parametr wymagany, w przypadku kiedy rodzaj płatności = 2 (gotówka)

w przypadku płatności w walucie:
id_waluty - ID można uzyskać wykorzystując metodę listCurrencies
kurs_waluty
kwota_w_walucie

Opcjonalne parametry

id_faktury, rachunek_nadawcy, nadawca, tytul, id_kontrahenta

Wartości zwracane

Zwracane wartości w przypadku powodzenia:
$dane['result'] - zawiera zmienną id dodanej płatności
W przypadku niepowodzenia:
$dane['error']['code']>0

Przykład wywołania w PHP

					$c = curl_init();
					curl_setopt($c, CURLOPT_URL, 'https://abcd.systim.pl/jsonAPI.php');
					curl_setopt($c, CURLOPT_POST, true); //sposób przesyłania - (true metoda POST)
					curl_setopt($c, CURLOPT_POSTFIELDS, 'act=addPayment'.
							'&token=6aed003dc54951c043f8d1ad4b4804a2a8a40f' .
							'&kwota=509,22'. 			//kwota płatnosci
							'&data_wplaty=2016-06-22'.
							'&rodzaj=1'.				//przelew
							'&dotyczy=0'.				//dokument sprzedaży
							'&tytul=Title'.
							'&nadawca=nadawca'.
							'&id_faktury=128'.			//nr ID faktury z którą powiązać płatność
							'&rachunek_nadawcy=rachunek');
					curl_setopt($c, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
					$wynik = curl_exec($c);
					curl_close($c);
					$dane = json_decode($wynik,true); // wartości w postaci tablicy asocjacyjnej

					if($dane['error']['code']>0) die($dane['error']['message']); //sprawdzamy czy wystąpił jakiś błąd, 
																			//jeśli tak, wyświetlamy go
					echo 'Id nowej płatności: ' . $dane['result'];
					delPayment

Usunięcie jednej lub wielu płatności

Wymagane parametry

token
ids - zmienna typu "string" zawierająca numery ID płatności które mają zostać usunięte, gdzie separatorem jest "," np. 1,2,4,12,23,45

Opcjonalne parametry

brak

Wartości zwracane

Zwracane wartości w przypadku powodzenia:
$dane['result'] - zmienna ids zawierająca numery ID usuniętych płatności
W przypadku niepowodzenia:
$dane['error']['code']>0

Przykład wywołania w PHP

					$c = curl_init();
					curl_setopt($c, CURLOPT_URL, 'https://abcd.systim.pl/jsonAPI.php');
					curl_setopt($c, CURLOPT_POST, true); //sposób przesyłania - (true metoda POST)
					curl_setopt($c, CURLOPT_POSTFIELDS, 'act=delPayment'.
							'&token=6aed003dc54951c043f8d1ad4b4804a2a8a40f' .
							'&ids=45,72');
					curl_setopt($c, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
					$wynik = curl_exec($c);
					curl_close($c);
					$dane = json_decode($wynik,true); // wartości w postaci tablicy asocjacyjnej

					if($dane['error']['code']>0) die($dane['error']['message']); //sprawdzamy czy wystąpił jakiś błąd, 
																			//jeśli tak, wyświetlamy go
					echo 'Id usuniętych płatności: ' . $dane['result'];
					
Wersja DEMO - przetestuj za darmo! Załóż konto Systim w 15 sekund!


Wykorzystujemy pliki "cookies" aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Możesz zablokować możliwość wykorzystywania tych plików poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej. ok