Program do wystawiania faktur
przez internet

Pracuj całkowicie online z Systim –
programem do wystawienia faktur przez Internet


WYPRÓBUJ ZA DARMO!


Systim pracuje w chmurze

Pozwala to na logowanie do konta i wprowadzanie dokumentów do systemu oraz wystawianie faktur o każdej porze dnia i nocy. Wystarczy dowolne urządzenie z dostępem do Internetu i przeglądarką internetową.Wielu użytkowników

Sprzedaż może prowadzić równolegle wiele osób, dzięki nadaniu im osobnych loginów do konta Systim. Użytkownikom można nadać w pełni konfigurowalne uprawnienia, ograniczając im dostęp do części funkcji lub widoku wprowadzanych danych.


Modyfikacja faktury

Wystawione faktury są w pełni edytowalne, a na podstawie wystawionego dokumentu można utworzyć duplikat, korektę, płatność, kolejną fakturę na podstawie już istniejącej, czy dokument magazynowy.Magazyn

Dokumenty magazynowe w Systim można generować na podstawie wprowadzanych do programu faktur. Dodawane do dokumentów sprzedażowych produkty można grupować, kategoryzować, określać ich stany magazynowe, dodawać kody produktu oraz kody kreskowe czy określać ich ceny i grupy cenowe. Systim umożliwia również tworzenie nowych produktów poprzez dodawanie receptur oraz zamówień produkcyjnych w module produkcji.GTU

Konkretnym produktom oraz samym dokumentom sprzedażowym można przypisać kody GTU.Szablony faktur

Fakturę można wysłać do klienta e-mailem lub pobrać do PDF na podstawie w pełni edytowalnego szablonu faktury. Każdy rodzaj faktury ma przypisany oddzielny szablon, na którym można dodatkowo zamieścić dowolne zmienne dotyczące konkretnego rodzaju sprzedaży.Automatyczna weryfikacja danych kontrahenta

Automatyczna weryfikacja danych podczas wystawiania faktur w Systim zapewnia ich bezpieczeństwo oraz aktualność. Dane kontrahentów pobierane są z bazy REGON, co umożliwia natychmiastową weryfikację kontrahenta pod względem białej listy podatników VAT oraz statusu podatnika.Bieżący kurs walut z NBP

Pobieranie bieżących kursów walut z NBP znacznie ułatwia wystawianie faktur walutowych oraz gwarantuje poprawność podawanych na fakturze danych.Liczne integracje

Systim umożliwia sprzedaż i automatyczne generowanie faktur na podstawie wprowadzanych zamówień – również tych pobranych przez moduł Allegro. Liczne integracje ze sklepami internetowymi, firmami kurierskimi oraz Punkt sprzedaży – POS znacząco usprawnia pracę sklepów korzystających z Systim.Raporty

Na podstawie wprowadzonych faktur można generować raporty i zestawienia za dowolne okresy w różnych formatach plików.


Najczęściej zadawane pytania

Co to jest program do wystawiania faktur przez Internet?

Program do wystawiania faktur przez Internet służy do fakturowania w całości online. Systim pracuje w chmurze, co oznacza, że wystarczy połączenie z Internetem i przeglądarka internetowa, aby mieć możliwość wystawiania faktur sprzedażowych oraz zakupowych o dowolnej porze dnia i nocy.


Ile osób może pracować na jednym koncie programu do wystawiania faktur przez Internet?

Sprzedaż w programie do wystawiania faktur przez Internet może prowadzić równolegle wiele osób, dzięki nadaniu im osobnych loginów do konta Systim. Użytkownikom można nadać w pełni konfigurowalne uprawnienia, ograniczając im dostęp do części funkcji lub widoku wprowadzanych danych.


Czy w programie do wystawiania faktur przez Internet da się tworzyć zestawienia sprzedaży?

Program do wystawiania faktur przez Internet ma możliwość generowania raportów i zestawień na podstawie wprowadzonych do systemu dokumentów. Raporty można generować za dowolnie wskazany okres i w różnych formatach plików. Możliwe jest wygenerowanie m.in.:

 • Zestawienia faktur i płatności kontrahenta
 • Zaległości w płatnościach faktur z odsetkami od niezapłaconych kwot
 • Rejestru sprzedaży za okres (na podstawie dokumentów sprzedaży)
 • Marży na sprzedaży za okres
 • Zestawienia sprzedaży produktów wg daty wystawienia z dokumentami przyjęcia i wydania
 • Prowizji sprzedawców
 • Prowizji sprzedawców według średnich cen zakupu
 • Zestawienia sprzedanych produktów według producentów
 • Faktur zaliczkowych za okres
 • Raportu sprzedaży produktów w okresie
 • Zestawienie sprzedaży produktów wg daty sprzedaży, wyłącznie produkty wydane z magazynu


Czy z programu do wystawiania faktur przez Internet da się wysłać fakturę klientowi.

Program do wystawiania faktur przez Internet ma możliwość wysyłania faktur w formacie PDF kontrahentowi na podstawie w pełni edytowalnego szablonu faktury. Dane kontrahenta można automatycznie pobrać z bazy REGON, co umożliwia weryfikację klienta pod względem statusu podatnika VAT oraz białej listy podatników VAT. Gwarantuje to bezpieczeństwo oraz aktualność zaciąganych do programu danych.


Czy program do wystawiania faktur przez Internet można zintegrować z Allegro?/ Czy program do wystawiania faktur przez Internet można zintegrować ze sklepem internetowym?

Program do wystawiania faktur przez Internet umożliwia sprzedaż i automatyczne generowanie faktur na podstawie wprowadzanych zamówień – również tych pobranych przez moduł Allegro. Liczne integracje ze sklepami internetowymi, firmami kurierskimi oraz Punkt sprzedaży – POS znacząco usprawnia pracę sklepów korzystających z Systim.


Wersja DEMO - przetestuj za darmo! Załóż konto Systim w 15 sekund!