Czy można nadać użytkownikowi uprawnienia "administratora" ?

Aby w systemie nadać uprawnienia administratora dla kolejnego użytkownika należy wejść w zakładkę "ustawienia" poniżej "użytkownicy", odnaleźć z listy danego użytkownika i przy dodanym użytkowniku po prawej stronie należy kliknąć na "opcję" zaś z listy wybrać "edytuj". Po otworzeniu się okienka z edycją konta użytkownika trzeba po prawej stronie z okienka "uprawnienia" wybrać z listy "administrator", a następnie zapisać zmiany. Od tej pory użytkownik będzie miał pełne uprawnienia do konta.

powrót do pytań

Skomentuj
Wersja DEMO - przetestuj za darmo! Załóż konto Systim w 15 sekund!