Program do Ksiąg Rachunkowych

Prowadź księgi rachunkowe/handlowe spółki komandytowej, sp. z o.o., fundacji i stowarzyszenia

Prowadź w prosty i wygodny sposób Pełną Księgowość - w formie Ksiąg Rachunkowych w programie Systim. Księguj dokumenty bezpośrednio z innych modułów programu (np. Sprzedaży), prowadź rejestry VAT, dowolnie modyfikuj plan kont, bilans i RZiS, twórz wygodnie wydruki dokumentów.

Możesz swobodnie księgować dokumenty sprzedaży i zakupu, dodawać dokumenty (dowody księgowe): wyciąg bankowy, raport kasowy, polecenie księgowania, faktura korygująca sprzedaż/zakup, faktura wewnętrzna WNT, wewnątrzwspólnotowe nabycie/dostawa towarów WNT, dokument eksportowy DE, dokument importowy DI, i inne dokumenty.

W programie możliwa jest również modyfikacja Planu kont, Bilansu i Rachunku Zysków i Strat (edycja wartości, dodawanie nowych pozycji, usuwanie pozycji). Dodatkowo możliwe jest zaimportowanie planu kont, bilansu i RZiS z innych programów księgowych (np. Symfonia).

Istnieje także opcja otwierania i zamykania lat obrotowych, generowania bilansu otwarcia - na podstawie księgowań z poprzedniego roku, dodawania własnych szablonów księgowych dokumentów lub modyfikowania już istniejących (domyślnych), możliwość ustawienia kont domyślnych, dodawania operacji zdefiniowanych, dodawania znaczników dokumentów lub zmiany ustawień rocznych (proporcja, kwota wolna od podatku).

Najważniejszą opcją jest automatyczne księgowanie, które można włączyć w konfiguracji opcji księgowości. Dzięki temu wszystkie dodane dokumenty w modułach (np. faktura sprzedaży) zostaną automatycznie zaksięgowane (w module Księgowość). Dodatkowo w konfiguracji księgowości można ustawić szablony domyślne, a więc przypisać szablony dokumentów do księgowań masowych, automatycznych i ręcznych - po to, aby system wiedział, w jaki sposób zaksięgować odpowiednie rodzaje dokumentów wg dodanych szablonów.

W programie są również możliwości rozliczania rozrachunków, księgowania po terminie płatności (wyksięgowanie wpisu/kosztu) oraz wygenerowania wszelkich raportów księgowych (np. Podsumowanie rejestru zakupu, rejestr sprzedaży VAT) i e-deklaracji oraz pliku JPK - z możliwością bezpośredniej wysyłki do Urzędu Skarbowego lub MF.


Co umożliwia program do ksiąg rachunkowych Systim:

W pełnej księgowości dostępne są między innymi, takie opcje jak:
Jak prowadzić pełną księgowość w Systim?

Księgi rachunkowe w Systim - wideo

← Sprawdź poradnik wideo cz. 1

← Sprawdź poradnik wideo cz. 2