Jak rozpocząć numerację faktury bądź innego dokumentu od danego numeru?

Jeżeli chcemy, aby numeracja np. faktur rozpoczęła się od dowolnego numeru (np. 50 i dalej), a nie numeracji domyślnej (czyli od numeru 1), to przy wystawianiu dokumentu musimy zmienić jego automatycznie nadany numer w polu „numer dokumentu” (np. na numer 50/02/2020).

Następnie po wystawieniu takiego dokumentu należy wejść w jego edycję. Przy polu „numer dokumentu” znajdują się wytłuszczone pola „NR”, „NM”, „NK”. Tutaj należy wpisać numer z dokumentu (czyli w tym wypadku 50).

Jeśli posiadamy numerację ciągłą w danym roku - wpisujemy 50 w pole NR (numer roczny).
Jeśli posiadamy numeracje ciągłą w danym miesiącu (liczoną od nowa w każdym nowym miesiącu) wpisujemy 50 w pole NM.
Jeśli posiadamy numerację faktur kolejnych dla danego kontrahenta - wpisujemy 50 w pole NK.


Po uzupełnieniu odpowiedniego pola program zapamięta, iż ostatnio wystawiony dokument to numer 50 i automatycznie zacznie numerować dokumenty od tego numeru. Tak więc kolejny dokument wystawiony zostanie z numerem 51.


powrót do pytań
~Jerzy 15.06.2020 16:22 Super, wszystko działa jak w opisie.

Wpisałem i jest jak powinno być.
#1

Skomentuj
Wersja DEMO - przetestuj za darmo! Załóż konto Systim w 15 sekund!