Plik DRA błędnie wczytuje się do Płatnika

Deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA zawiera w sobie dołączone imienne raporty miesięczne (załączniki ZUS RCA, ZUS RZA, ZUS RSA).

Aby prawidłowo plik DRA zaciągnął jeszcze dodatkowe załączniki (ZUS RCA, RZA) muszą być uzupełnione wszystkie dane w zakładce "umowy", "rachunki" i "lista płac". Dodatkowo przy dodawaniu pracownika w zakładce "kadry" (np. przy edycji pracownika), musi być uzupełniona podzakładka "ZUS" o obowiązkowe dane (np. ubezpieczenie zdrowotne itp).

Najważniejszą kwestią jest oznaczenie składek emerytalnych, zdrowotnych itd.

-------------DLA WYJAŚNIENIA:
Deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA - jest dokumentem zbiorczym za wszystkich ubezpieczonych i z wszystkich tytułów. Zawiera rozliczenie składek, a także wypłaconych w tym samym miesiącu świadczeń finansowanych z ubezpieczeń społecznych i budżetu państwa (zasiłków oraz zasiłków rodzinnych - wraz z dodatkami - i pielęgnacyjnych) . W deklaracji rozliczeniowej płatnik dokonuje również rozliczenia należnych składek na Fundusz Pracy i/lub Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Do sporządzonej deklaracji rozliczeniowej załącza imienne raporty miesięczne za ubezpieczonych.

Raport miesięczny ZUS RCA - za daną osobę ubezpieczoną zawiera podstawy wymiaru oraz zestawienie należnych składek na ubezpieczenia społeczne (w podziale na ubezpieczenie: emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe oraz źródła ich finansowania) oraz ubezpieczenie zdrowotne. Raport zawiera również kwoty wypłaconych osobie ubezpieczonej świadczeń finansowanych z budżetu państwa.

Raport miesięczny ZUS RZA - sporządza się za osobę ubezpieczoną podlegającą tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu, zgłoszoną do tego ubezpieczenia w dokumencie ZUS ZZA - zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego /zgłoszenie zmiany danych. W raporcie należy wykazać podstawę wymiaru i wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Raport miesięczny ZUS RSA - zawiera informacje o przerwach w opłacaniu składek oraz wypłaconych świadczeniach.

powrót do pytań

Skomentuj
Wersja DEMO - przetestuj za darmo! Załóż konto Systim w 15 sekund!


Wykorzystujemy pliki "cookies" aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Możesz zablokować możliwość wykorzystywania tych plików poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej. ok