Jak ustawić sposób, w jaki konta wchodzą do bilansu i na zestawienie obrotów i sald?

W edycji planu kont przy każdym koncie znajduje się opcja "Wliczanie do bilansu", która decyduje o tym, w jaki sposób zostanie obliczona kwota do wykazania na bilansie. Ta opcja wpływa również na to, w jaki sposób kwoty zostaną wykazane na zestawieniu sald i obrotów.

Opcja ta przyjmuje ustawienia wskazane poniżej:
I. Dla kont analitycznych (na których wykonujemy księgowania):
1. Saldem konta - per saldo, różnica między saldami obu stron. Księgowania zostaną zsumowane po stronie WN i po stronie MA. Następnie wynik będzie jedną kwotą - różnicą (dodatnią lub zero) pomiędzy nimi.
2. Obrotami każdej ze stron - suma obrotów kont po stronie winien i ma. Księgowania zostaną zsumowane po stronie WN i po stronie MA. Wynikiem są dwie kwoty - obroty po stronie WN i obroty po stronie MA.
3. Saldem każdej ze stron - suma zapisów po stronie winien i suma zapisów po stronie ma. Dla kont analitycznych działa tak samo jak opcja obrotami każdej ze stron.

II. Dla kont syntetycznych (na których nie wykonujemy księgowań):
1. Saldem konta - per saldo, różnica między saldami obu stron. Z kont podrzędnych zostaną pobrane salda/obroty w taki sposób, w jaki zostały obliczone na kontach podrzędnych. Kwoty z poszczególnych kont podrzędnych zostaną zsumowane po stronie WN i po stronie MA. Następnie wynik będzie jedną kwotą - różnicą (dodatnią lub zero) pomiędzy nimi.
2. Obrotami każdej ze stron - suma obrotów kont podrzędnych po stronie winien i ma. Kwoty nie zostaną pobrane z kont podrzędnych, ale zostaną bezpośrednio obliczone obroty na wszystkich kontach podrzędnych, po stronie WN i po stronie MA. Wynikiem są dwie kwoty - obroty wszystkich kont podrzędnych po stronie WN i obroty wszystkich kont podrzędnych po stronie MA. Ta opcja ignoruje ustawione ustawienia przeliczania na kontach podrzędnych.
3. Saldem każdej ze stron - suma sald kont podrzędnych po stronie winien i suma sald kont podrzędnych po stronie ma. Z kont podrzędnych zostaną pobrane salda/obroty w taki sposób, w jaki zostały obliczone na kontach podrzędnych. Kwoty z poszczególnych kont podrzędnych zostaną zsumowane po stronie WN i zsumowane po stronie MA. Wynikiem są dwie kwoty - saldo po stronie WN i saldo po stronie MA.

powrót do pytań

Skomentuj
Wersja DEMO - przetestuj za darmo! Załóż konto Systim w 15 sekund!


Wykorzystujemy pliki "cookies" aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Możesz zablokować możliwość wykorzystywania tych plików poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej. ok