Jak edytować plan kont?

Aby edytować plan kont lub dodać nowe konto do bieżącego planu kont, należy wejść w moduł „Księgowość” i zakładkę „KH”.

Następnie wybrać opcję „konfiguracja” i kliknąć ikonę „Plan kont”. W tym miejscu można nie tylko dodawać nowe konta do istniejącego planu kont, ale można je również edytować, jak i usuwać.

Po wejściu w wyżej wymienioną opcję pojawi się na ekranie drzewo z poszczególnym kontami w planie kont. Aby dodać nowe konto, należy wybrać miejsce (nazwę konta w drzewie; odpowiedni folder), w jakiej ma być utworzone nowe konto i kliknąć na nie (tak, aby utworzyło się one w odpowiednim miejscu drzewka). Następnie należy kliknąć po prawej stronie opcję „dodaj konto” i uzupełnić puste pola o niezbędne dane.

Widoczne pola w nowym oknie, to:
- „Pełny numer konta” - tutaj wpisuje się numer konta, np. 010-1.
- „Numer kolejny subkonta” - wpisujemy numer kolejny subkonta, a więc rozpoczynamy od numeru 1. (dodatkowe podkonta będziemy uzupełniali kolejno 1, 2, 3... itd.).
- „Nazwa konta” - tutaj wpisujemy pełną nazwę konta, np. Środki trwałe.
- „Nazwa skrócona” - tutaj natomiast wpisujemy skróconą nazwę konta, np. ŚT.
- „Rodzaj” - parametr, który określa, czy konto ma się docelowo pojawiać w Bilansie, RZiS, czy też nie będzie pojawiać się ani tam, ani tam.
- „Pozycja w Bilansie/RZiS” - opcja, dzięki której będzie można wybrać, w którą pozycję w Bilansie/RZiS ma trafić saldo danego konta.
- „Analityka” - tutaj określa się czy dane konto jest kontem syntetycznym, czy analitycznym. || Księgowanie odbywa się jedynie na kontach analitycznych. Jednakże konto analityczne może być również kontem specjalnym, tzn. zawierać podkonta wynikające z nadanych numerów kontrahentom, urzędom, kontom bankowym lub pracownikom.
-„Typ” - pole to określa, czy konto jest kontem zwykłym, rozrachunkowym czy innego rodzaju. || Konta „zwykłe” - trafiają do Bilansu/RZiS saldem całego konta, natomiast konta „rozrachunkowe” - saldem danej strony, np. stroną Wn w inne miejsce, i stroną Ma w inne. Zaś konta „Inne” - trafiają do Bilansu/RZiS w jedno z dwóch podanych miejsc w zależności od tego, po której stronie saldo jest większe (Wn, czy Ma).

*Na koniec warto jeszcze zwrócić uwagę, że jeśli dane konto jest rozrachunkowe, to pojawi się dodatkowa opcja „ignoruj” i „ostrzegaj”. Opcja „ostrzegaj” będzie wyświetlała informację z ostrzeżeniem, jeśli na danym dokumencie nie będą rozliczone wszystkie rozrachunki (informacja pojawi się po zapisie dokumentu — przy dodawaniu i przy edycji).

Dodatkowo można jeszcze odhaczyć opcję „nie uwzględniaj operacji na koncie podczas obliczania RZiS-u”.

Wszystkie wprowadzone zmiany należy potwierdzić przyciskiem „dodaj konto”. Konto zostanie automatycznie dodane do Planu Kont w wyznaczonym miejscu, w odpowiedniej numeracji.

-----------
Uwaga! Dodatkowo można jeszcze zaimportować istniejące plany kont, układy bilansu i RZiS z innych popularnych programów księgowych. W tym celu w opcji „konfiguracja” należy przejść do opcji „import planu kont, bilansu i RZiS”. Przy tej opcji wybiera się, z jakiego programu mają być zaimportowane dane i załącza się tutaj wyeksportowany wcześniej z nich plik. Opcja importu jest dostępna tylko na początku pracy z programem i nie będzie dostępna, jeśli zostało wykonane chociaż jedno księgowanie, chyba że wcześniej te księgowania usuniemy.


powrót do pytań

Skomentuj
Wykorzystujemy pliki "cookies" aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Możesz zablokować możliwość wykorzystywania tych plików poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej. ok