Jak edytować plan kont?

Aby edytować plan kont lub dodać nowe konto do bieżącego planu kont, należy wejść w moduł „Księgowość” i zakładkę „KH”.

Następnie wybrać opcję „konfiguracja” i kliknąć ikonę „Plan kont”. W tym miejscu można nie tylko dodawać nowe konta do istniejącego planu kont, ale można je również edytować, jak i usuwać.

Po wejściu w wyżej wymienioną opcję pojawi się na ekranie drzewo z poszczególnym kontami w planie kont. Aby dodać nowe konto, należy wybrać miejsce (nazwę konta w drzewie; odpowiedni folder), w jakiej ma być utworzone nowe konto i kliknąć na nie (tak, aby utworzyło się one w odpowiednim miejscu drzewka). Następnie należy kliknąć po prawej stronie opcję „dodaj konto” i uzupełnić puste pola o niezbędne dane.

Widoczne pola w nowym oknie (przykład konta analitycznego)
- „Pełny numer konta” - tutaj wpisuje się numer konta, np. 010-1.
- „Numer kolejny subkonta” - wpisujemy numer kolejny subkonta, a więc rozpoczynamy od numeru 1. (dodatkowe podkonta będziemy uzupełniali kolejno 1, 2, 3... itd.).
- „Nazwa konta” - tutaj wpisujemy pełną nazwę konta, np. Środki trwałe.
- „Nazwa skrócona” - tutaj natomiast wpisujemy skróconą nazwę konta, np. ŚT.
- „Rodzaj” - parametr, który określa, czy konto ma się docelowo pojawiać w Bilansie, RZiS, czy też nie będzie pojawiać się ani tam, ani tam.
- „Pozycja w Bilansie/RZiS” - opcja, dzięki której będzie można wybrać, w którą pozycję w Bilansie/RZiS ma trafić saldo danego konta.
- „Analityka” - tutaj określa się czy dane konto jest kontem syntetycznym, czy analitycznym. || Księgowanie odbywa się jedynie na kontach analitycznych. Jednakże konto analityczne może być również kontem specjalnym, tzn. zawierać podkonta wynikające z nadanych numerów kontrahentom, urzędom, kontom bankowym lub pracownikom.
-„Typ” - pole to określa, czy konto jest kontem zwykłym, rozrachunkowym czy innego rodzaju. || Konta „zwykłe” - trafiają do Bilansu/RZiS saldem całego konta, natomiast konta „rozrachunkowe” - saldem danej strony, np. stroną Wn w inne miejsce, i stroną Ma w inne. Zaś konta „Inne” - trafiają do Bilansu/RZiS w jedno z dwóch podanych miejsc w zależności od tego, po której stronie saldo jest większe (Wn, czy Ma).

*Na koniec warto jeszcze zwrócić uwagę, że jeśli dane konto jest rozrachunkowe, to pojawi się dodatkowa opcja „ignoruj” i „ostrzegaj”. Opcja „ostrzegaj” będzie wyświetlała informację z ostrzeżeniem, jeśli na danym dokumencie nie będą rozliczone wszystkie rozrachunki (informacja pojawi się po zapisie dokumentu — przy dodawaniu i przy edycji).

Dodatkowo można jeszcze odhaczyć opcję „nie uwzględniaj operacji na koncie podczas obliczania RZiS-u”.

Wszystkie wprowadzone zmiany należy potwierdzić przyciskiem „dodaj konto”. Konto zostanie automatycznie dodane do Planu Kont w wyznaczonym miejscu, w odpowiedniej numeracji.

-----------
Uwaga! Dodatkowo można jeszcze zaimportować istniejące plany kont, układy bilansu i RZiS z innych popularnych programów księgowych. W tym celu w opcji „konfiguracja” należy przejść do opcji „import planu kont, bilansu i RZiS”. Przy tej opcji wybiera się, z jakiego programu mają być zaimportowane dane i załącza się tutaj wyeksportowany wcześniej z nich plik. Opcja importu jest dostępna tylko na początku pracy z programem i nie będzie dostępna, jeśli zostało wykonane chociaż jedno księgowanie, chyba że wcześniej te księgowania usuniemy.

powrót do pytań

Skomentuj
Wersja DEMO - przetestuj za darmo! Załóż konto Systim w 15 sekund!


Wykorzystujemy pliki "cookies" aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Możesz zablokować możliwość wykorzystywania tych plików poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej. ok