Jak edytować RZiS?

Aby edytować Rachunek Zysków i Strat — dodać nową pozycję lub edytować obecnie dodaną, należy wejść w moduł „Księgowość” i zakładkę „KH”.

Następnie wybrać opcję „konfiguracja” i kliknąć ikonę „układ RZiS”. W tym miejscu można nie tylko dodawać nowe pozycje do istniejącego układu RZiS, ale można je również edytować, jak i usuwać.

Po wejściu w wyżej wymienioną opcję widoczne jest na ekranie drzewo z poszczególnym pozycjami w układzie RZiS. Aby dodać nową pozycję do układu, należy wybrać miejsce (nazwę konta w drzewie; odpowiedni folder), w jakiej ma być utworzona nowa pozycja i kliknąć na nią (tak, aby utworzyła się ona w odpowiednim miejscu drzewka) oraz uzupełnić pola znajdujące się po prawej stronie okna.

Pola do uzupełnienia to:
- „Nazwa” - tutaj wpisujemy nazwę pozycji, np. Przychody netto ze sprzedaży.
- „Symbol” - tutaj dodajemy symbol układu RZiS, np. A.
- „Kolejność w pozycji nadrzędnej” - podajemy kolejność pozycji, jeżeli jest to główna pozycja w RZiS, podajemy ją jako numer 1, natomiast podpozycje do ww. pozycji A, będą wpisywane kolejno 1, 2, 3... itd. np. pozycja A.I (będzie zapisana pod kolejnością pozycji nadrzędnej jako 1), a pozycja A.II (będzie zapisana pod kolejnością pozycji nadrzędnej jako 2).
- „Formuła obliczenia wiersza” - jest to opcjonalna opcja, można w niej podać formułę obliczania wiersza, jeśli ma on być obliczony wg jakiejś formuły, np. „A-B+D” (jeśli trzeba zsumować wiersze o symbolach B i D, i odjąć od nich wartość z wiersza o symbolu A).
*Jeśli jednak dany wiersz nie ma być używany do obliczeń, tzn. aby nie był on sumowany do pozycji znajdującej się wyżej nad nim w drzewku, to wystarczy odznaczyć opcję „nie uwzględniaj przy sumowaniu wierszy RZiS”.
- „Rodzaj: przychody / koszty itd. ” - tutaj ustalamy czy pozycja będzie kosztem, przychodem, czy innym rodzajem.

Zapisu dokonujemy, potwierdzając wpisane dane przyciskiem „Dodaj”.

-----------
Uwaga! Dodatkowo można jeszcze zaimportować istniejące plany kont, układy bilansu i RZiS z innych popularnych programów księgowych. W tym celu w opcji „konfiguracja” należy przejść do opcji „import planu kont, bilansu i RZiS”. Przy tej opcji wybiera się, z jakiego programu mają być zaimportowane dane i załącza się tutaj wyeksportowany wcześniej z nich plik. Opcja importu jest dostępna tylko na początku pracy z programem i nie będzie dostępna, jeśli zostało wykonane chociaż jedno księgowanie, chyba że wcześniej te księgowania usuniemy.


powrót do pytań

Skomentuj
Wykorzystujemy pliki "cookies" aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Możesz zablokować możliwość wykorzystywania tych plików poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej. ok