Jak edytować RZiS?

Aby edytować Rachunek Zysków i Strat — dodać nową pozycję lub edytować obecnie dodaną, należy wejść w moduł „Księgowość” i zakładkę „KH”.

Następnie wybrać opcję „konfiguracja” i kliknąć ikonę „układ RZiS”. W tym miejscu można nie tylko dodawać nowe pozycje do istniejącego układu RZiS, ale można je również edytować, jak i usuwać.

Po wejściu w wyżej wymienioną opcję widoczne jest na ekranie drzewo z poszczególnym pozycjami w układzie RZiS. Aby dodać nową pozycję do układu, należy wybrać miejsce (nazwę konta w drzewie; odpowiedni folder), w jakiej ma być utworzona nowa pozycja i kliknąć na nią (tak, aby utworzyła się ona w odpowiednim miejscu drzewka) oraz uzupełnić pola znajdujące się po prawej stronie okna.

Pola do uzupełnienia to:
- „Nazwa” - tutaj wpisujemy nazwę pozycji, np. Przychody netto ze sprzedaży.
- „Symbol” - tutaj dodajemy symbol układu RZiS, np. A.
- „Kolejność w pozycji nadrzędnej” - podajemy kolejność pozycji, jeżeli jest to główna pozycja w RZiS, podajemy ją jako numer 1, natomiast podpozycje do ww. pozycji A, będą wpisywane kolejno 1, 2, 3... itd. np. pozycja A.I (będzie zapisana pod kolejnością pozycji nadrzędnej jako 1), a pozycja A.II (będzie zapisana pod kolejnością pozycji nadrzędnej jako 2).
- „Formuła obliczenia wiersza” - jest to opcjonalna opcja, można w niej podać formułę obliczania wiersza, jeśli ma on być obliczony wg jakiejś formuły, np. „A-B+D” (jeśli trzeba zsumować wiersze o symbolach B i D, i odjąć od nich wartość z wiersza o symbolu A).
*Jeśli jednak dany wiersz nie ma być używany do obliczeń, tzn. aby nie był on sumowany do pozycji znajdującej się wyżej nad nim w drzewku, to wystarczy odznaczyć opcję „nie uwzględniaj przy sumowaniu wierszy RZiS”.
- „Rodzaj: przychody / koszty itd. ” - tutaj ustalamy czy pozycja będzie kosztem, przychodem, czy innym rodzajem.

Zapisu dokonujemy, potwierdzając wpisane dane przyciskiem „Dodaj”.

-----------
Uwaga! Dodatkowo można jeszcze zaimportować istniejące plany kont, układy bilansu i RZiS z innych popularnych programów księgowych. W tym celu w opcji „konfiguracja” należy przejść do opcji „import planu kont, bilansu i RZiS”. Przy tej opcji wybiera się, z jakiego programu mają być zaimportowane dane i załącza się tutaj wyeksportowany wcześniej z nich plik. Opcja importu jest dostępna tylko na początku pracy z programem i nie będzie dostępna, jeśli zostało wykonane chociaż jedno księgowanie, chyba że wcześniej te księgowania usuniemy.

powrót do pytań

Skomentuj
Wersja DEMO - przetestuj za darmo! Załóż konto Systim w 15 sekund!


Wykorzystujemy pliki "cookies" aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Możesz zablokować możliwość wykorzystywania tych plików poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej. ok