Jak powiązać (rozliczyć) rozrachunki - należności i zobowiązania?

I. Rozliczanie rozrachunków - wstęp

Rozrachunki to inaczej należności i zobowiązania, które powstają w związku z prowadzoną działalnością. Rozrachunki, a więc należności i zobowiązania wynikają z różnych tytułów, np. dostaw i usług, publicznoprawnych, czy pożyczek.

Każde konto rozrachunków wykazuje saldo WN (należności) i saldo MA (zobowiązania). Między innymi wyróżniamy konta rozrachunków z odbiorcami, dostawcami, pracownikami, publicznoprawne i inne.
================================

II. Rozliczanie rozrachunków – opisy, przykłady

Rozliczanie rozrachunków (należności lub zobowiązań) w Systim jest proste i intuicyjne. Jednakże, aby móc w pełni korzystać z opcji „rozrachunki” należy na początek zaksięgować dokumenty sprzedaży/zakupu oraz płatności - raport kasowy (RK) lub wyciąg bankowy (WB). Dzięki wprowadzonym dokumentom księgowym i płatności będzie można powiązać odpowiednie rozrachunki.

-----------------------------
1. Wprowadzanie dokumentów do księgowości

W tym celu przechodzimy do modułu „księgowość”, zakładki „KH” i wprowadzamy dla przykładu dokument sprzedaży:
a). Dodajemy dokument zakupu (FVZ) – uzupełniając wpis o niezbędne dane:
• Wybieramy rodzaj dokumentu, kontrahenta i wpisujemy numer dowodu, daty sporządzenia, dokumentu itd. oraz uzupełniamy pole „opis”.
• Poniżej wybieramy rejestr VAT („tak/nie”, aby włączyć lub wyłączyć rejestr) i uzupełniamy kwoty.
• Ustalamy konta i kwoty w pozycji księgowania

Następnie dodajemy raport kasowy lub wyciąg bankowy do powyższych dokumentów sprzedaży i zakupu.
a). Dodajemy raport kasowy (RK) lub wyciąg bankowy (WB)

Pamiętaj! Aby system mógł powiązać rozrachunki, oby dwa rodzaje dokumentów (dokument sprzedaży/zakupu i RK/WB) muszą być powiązane ze sobą tym samym kontem - należności (np. 201-2-1-60) lub zobowiązania (np. 202-2-1-60) - gdzie "60" to przykładowy numer subkonta kontrahenta.

Po dodaniu powyższych dokumentów księgowych widzimy je na liście księgowania.

------------------
2. Ręczne rozliczenie - powiązanie rozrachunków „ręcznie”

Rozrachunki można powiązać ręcznie lub automatycznie. Zaczniemy od możliwości ręcznego połączenia rozrachunków.

Gdy dokumenty księgowe są już prawidłowo dodane, należy wejść w moduł „księgowość”, zakładka „KH” i opcja „rozrachunki”.

Na liście będą widoczne „wszystkie” rozrachunki. Mamy możliwość odfiltrowania konkretnych rodzajów rozrachunków, np. „nierozliczone” lub „rozliczone”, dzięki czemu będziemy widzieć na liście dokumenty wg wybranego rodzaju (typu filtra).

Aby powiązać ręcznie rozrachunki wystarczy najechać myszką na wybraną pozycję (w tym wypadku dodane powyżej dokumenty) i kliknąć ikonę „powiązanie rozrachunków”.

W nowym oknie ukaże się lista rozrachunków. Jeżeli na liście znajduje się prawidłowo powiązany dokument (np. FVZ z RK), to w pustym polu wpisujemy odpowiednią kwotę i zapisujemy.

Po zapisaniu rozrachunki zostaną powiązane. Zmieni się kwota w kolumnie „Pozostało” – będzie to kwota zero.

Uwaga! Aby cofnąć daną operację, wystarczy w polu wpisanej kwoty wpisać kwotę 0,00. System z powrotem naliczy kwoty w kolumnie „Pozostało” i usunie powiązanie rozrachunków.

Po powiązaniu prawidłowo rozrachunków dodatkowo powyższe dokumenty, występujące wcześniej w kategorii „nierozliczone” znajdą się teraz na liście „rozliczonych” – filtrowanie. Tutaj również w kolumnie „Pozostałe” kwota zostanie wyzerowana.

--------------------------
3. Automatyczne rozliczenie - powiązanie rozrachunków „automatycznie.
Natomiast, aby dokonać automatycznych powiązań rozrachunków, należy skorzystać z opcji „Automatyczne rozliczenia:” i kliknąć przycisk „Rozpocznij „ - tabela po lewej stronie.
W nowym oknie należy wybrać konto, np. należności 201-2-1-x Kontrahenci – pojawi się pole do wybrania konkretnego kontrahenta (w naszym wypadku MPY s.c.)

Po wybraniu kontrahenta należy następnie wybrać opcje „zaznacz” – „wszystkie” lub „tylko gdy zgodne kwoty”. W naszym przypadku wybierzemy drugą opcję, aby powiązać rozrachunki według odpowiednich kwot podanych w dokumentach.


Na koniec klikamy przycisk „rozlicz”, aby potwierdzić wybraną opcję. Ukaże się dodatkowo nowe okno potwierdzenia znalezionych rozrachunków do powiązania. Potwierdzamy wybór przyciskiem „potwierdź”.

Po wykonaniu powyższej czynności wybrane konto należności dla kontrahenta MPY s.c. zostaje powiązane z rozrachunkami i kwoty w konkretnych dokumentach zostają wyzerowane w kolumnie „Pozostało”.


powrót do pytań

Skomentuj
Wersja DEMO - przetestuj za darmo! Załóż konto Systim w 15 sekund!


Wykorzystujemy pliki "cookies" aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Możesz zablokować możliwość wykorzystywania tych plików poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej. ok