Jak wygenerować elektroniczne sprawozdanie finansowe (JPK_SF)?

1. Wygenerowanie e-sprawozdania finansowego w programie Systim

Program Systim umożliwia tworzenie sprawozdania finansowego elektronicznego w rozszerzeniu XML z możliwością pobrania dokumentu i przekazania dalej.

Na poprawnie przygotowane sprawozdanie finansowe w formie elektronicznej składa się kilka ważnych części. Dla przykładu dla Sp. z.o.o. sprawozdanie to składa się z (tak jak widać na załączonym przykładzie, zdjęciu):
- Wprowadzenia i informacji dodatkowej,
- Bilansu,
- RZiS,
- Sprawozdanie z działalności jednostki
- Uchwała o zatwierdzeniu/przekazaniu zysku/straty
- Uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowegoAby sporządzić sprawozdanie elektroniczne zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów, należy wejść w moduł Księgowość i w zakładkę Deklaracje. Następnie wygenerować plik o nazwie JPK_SF wybierając odpowiedni okres i klikając przycisk "pobierz".

Na następnej stronie widoczny będzie formularz do uzupełnienia danych sprawozdania finansowego. Na samym dole można dodać jeszcze załączniki dodatkowe.

Uwaga! Zgodnie z informacją na dole Bilans i RZiS generowane i załączane są automatycznie, więc w tym miejscu nie trzeba ich załączać.

Po zapisaniu sprawozdanie pojawi się na liście wszystkich deklaracji i plików JPK. Przy danej pozycji klikamy ikonę "opcje" i wybieramy odpowiednią opcję dotyczącą pobrania pliku w formacie XML do KAS lub KRS.

Tak wygenerowany plik można następnie zaimportować do aplikacji Ministerstwa Finansów w celu edycji, sprawdzenia jej poprawności i podpisania dokumentu - te procedurę opiszemy dalej.2. Pobranie pliku z Systim i zaimportowanie do aplikacji e-SF

Jak wspomniano wyżej, Ministerstwo przygotowało na swojej stronie internetowej aplikację "eSprawozdania Finansowe' ( https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/ap/ ), która umożliwia edycję sprawozdania finansowego (w tym również utworzenie), możliwość sprawdzenia poprawności gotowego sprawozdania i podpisanie dokumentu.

Na podanej wyżej stronie podatki.gov.pl, a dokładniej we wspomnianej aplikacji eSF można zmodyfikować pobrany z Systim gotowy plik JPK_SF. W tym celu pobieramy ww. aplikację, instalujemy ją na komputerze i otwieramy. Wybieramy opcję "otwórz sprawozdanie".

Uwaga! W tej aplikacji mamy także możliwość utworzenia całkiem nowego sprawozdania, wysłania dokumentu do KAS oraz sprawdzenie statusu wysłanego pliku (UPO).

Na kolejnej stronie wybieramy opcję importu w formacie .ZIP lub .XML

Gotowe sprawozdanie przygotowane w programie Systim zostanie otwarte i będzie można je podejrzeć, dokonać zmian lub sprawdzić jego poprawność. Jeżeli wszystko zostało poprawnie uzupełnione to po wejściu w dany dział (np. "Wprowadzenie do sprawozdania" po lewej stronie w tabeli) zobaczymy oznaczoną flagę na kolor zielony.

Następnie plik zapisuje się na dysku komputera poprzez użycie opcji "ZAPISZ PLIK".


3. Wysłanie e-SF

Jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) (czyli również podatnicy CIT) przesyłają e-sprawozdania do KRS w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Robią to przez zgłoszenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego w tym celu przez Ministra Sprawiedliwości - https://ekrs.ms.gov.pl/.

Podatnicy PIT, którzy prowadzą księgi rachunkowe i mają obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych, przekazują e-sprawozdania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w terminie złożenia zeznania. Robią to za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tj. poprzez przeznaczony do tego interfejs webAPI (lub udostępnioną w tym celu aplikację) lub na portalu: https://www.podatki.gov.pl/e-sprawozdania-finansowe wraz z rocznym zeznaniem podatkowym.

Każdy dokument tego typu musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym (opcja odpłatna, dostępna u kwalifikowanego dostawcy takiej usługi) lub potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (forma bezpłatna). Osobami zobligowanymi do złożenia podpisu pod przygotowanym sprawozdaniem finansowym są wszyscy członkowie zarządu oraz sporządzający ten dokument. Podpisywanie profilem zaufanym: https://obywatel.gov.pl/podatki/podpisz-jpk_vat-profilem-zaufanym

W przypadku firm wpisanych do KRS można posłużyć się strukturą logiczną (dostępna na stronie ministerialnej w formacie XDS i XML) lub formatem udostępnianym w BIP.


---------------

UWAGA!
Więcej informacji na stronie: www.systim.pl/e-sprawozdania-finansowe.php


powrót do pytań

Skomentuj
Wersja DEMO - przetestuj za darmo! Załóż konto Systim w 15 sekund!


Wykorzystujemy pliki "cookies" aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Możesz zablokować możliwość wykorzystywania tych plików poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej. ok