Dlaczego program liczy 15% a nie 9% podatek CIT?

Jeżeli program Systim liczy podatek CIT w wysokości 15% zamiast 9%, to należy:

1. upewnić się, że ustawiony jest rodzaj rozliczanego podatku, jako CIT 9%/15%. W tym celu należy wejść w moduł Księgowość > Konfiguracja > "Dane firmy... ".

Systim wg Państwa danych w programie będzie odpowiednio liczył 15% lub 9% w zależności od tego, czy działalność założona była na przełomie roku 2018, czy może rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym lub działalność była założona w 219 roku.

2. upewnić się, czy spełnione zostały warunki zgodnie z ustawą.

"Stawka opodatkowania CIT obniżona (preferencyjna) 9%, która dotyczy małych podatników, oraz takich, którzy dopiero rozpoczynają działalność gospodarczą. Została ona zastąpiona poprzednią stawką 15%, która obowiązywała jeszcze w 2018 roku. Nowa stawka 9% zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku. Obniżona stawka podatku CIT dotyczy tylko niektórych podatników np. małego podatnika.

9% podstawy opodatkowania od przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych – w przypadku podatników, u których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1 000 zł."

Art. 13. Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2019 r., a zakończy się po dniu 31 grudnia 2018 r., stosują do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego przepisy ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu dotychczasowym.Podsumowując, jeżeli rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, to system może (prawidłowo) naliczyć 15%, a nie 9%. Jest to poprawne i zgodne z ww. przepisami.

powrót do pytań

Skomentuj
Wersja DEMO - przetestuj za darmo! Załóż konto Systim w 15 sekund!


Wykorzystujemy pliki "cookies" aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Możesz zablokować możliwość wykorzystywania tych plików poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej. ok