Jak dodać rozliczenie międzyokresowe?

Na początek wypiszemy miejsca, gdzie włączona jest opcja rozliczenia międzyokresowego:
- Koszty mediów i usług telekomunikacyjnych
- Koszty i opłaty bankowe


DODAWANIE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWEGO
Rozliczenia okresowe można dodać:
1. z poziomu modułu Sprzedaż i Magazyn > Zakup (jeżeli dodajemy w tej zakładce otrzymane faktury kosztowe) dodajemy fakturę międzyokresową poprzez przycisk "dodaj zakup", albo
2. bezpośrednio z modułu Księgowość (np. KH) > Konfiguracja > Rozliczenia międzyokresowe, poprzez przycisk "dodaj rozliczenie międzyokresowe" (jeżeli nie wprowadzamy faktur kosztowych najpierw w zakładce Zakup).


SPOSÓB KSIĘGOWANIA
Do pkt. 1. W formularzu wystawiania faktury zakupowej (w zakładce Zakup) należy zaznaczyć pole "rozliczenia międzyokresowe" i wprowadzić daty obejmujące okres faktury. Następnie potwierdzamy wszystko przyciskiem "Zapisz".

- Jeżeli mamy w księgowości włączoną opcję automatycznego księgowania, to dodane faktury międzyokresowe są księgowane automatycznie każdego 1, 7, 14, 21 i 28 dnia miesiąca, jeżeli faktura jest już zaksięgowana, to zostaje pominięta.
- Jeżeli nie mamy włączonej danej opcji, musimy wykonać ją ręcznie, a więc na liście zakupów kliknąć przy danej pozycji faktury ikonę opcje i wybrać "zaksięguj dokument'"

Ważne! Jeżeli wprowadzamy fakturę, której okres początkowy zaczyna się we wcześniejszych latach, księgowania za lata wcześniejsze należy wprowadzić ręcznie.


Do pkt. 2. Jeżeli nie wprowadzamy faktur kosztowych w zakładce Zakup, to należy od razu przejść do modułu Księgowość i dodać nowy wpis księgowy, czyli wykonać księgowanie ręcznie.


EDYCJA
Edytując fakturę międzyokresową, księgowanie za obecny rok powinno się automatycznie zaktualizować (przy włączonej opcji automatycznego księgowania dokumentów), a w latach kolejnych obliczać wartość od z edytowanej kwoty (za lata wcześniejsze księgowania należy poprawić ręcznie).


KOREKTA
Po wystawieniu korekty nie ma możliwości edycji ani oryginalnej faktury, ani korekty.


powrót do pytań
Wykorzystujemy pliki "cookies" aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Możesz zablokować możliwość wykorzystywania tych plików poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej. ok