Jak dodać rozliczenie międzyokresowe?

Na początek wypiszemy miejsca, gdzie włączona jest opcja rozliczenia międzyokresowego:
- Koszty mediów i usług telekomunikacyjnych
- Koszty i opłaty bankowe


DODAWANIE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWEGO
Rozliczenia okresowe można dodać:
1. z poziomu modułu Sprzedaż i Magazyn > Zakup (jeżeli dodajemy w tej zakładce otrzymane faktury kosztowe) dodajemy fakturę międzyokresową poprzez przycisk "dodaj zakup", albo
2. bezpośrednio z modułu Księgowość (np. KH) > Konfiguracja > Rozliczenia międzyokresowe, poprzez przycisk "dodaj rozliczenie międzyokresowe" (jeżeli nie wprowadzamy faktur kosztowych najpierw w zakładce Zakup).


SPOSÓB KSIĘGOWANIA
Do pkt. 1. W formularzu wystawiania faktury zakupowej (w zakładce Zakup) należy zaznaczyć pole "rozliczenia międzyokresowe" i wprowadzić daty obejmujące okres faktury. Następnie potwierdzamy wszystko przyciskiem "Zapisz".

- Jeżeli mamy w księgowości włączoną opcję automatycznego księgowania, to dodane faktury międzyokresowe są księgowane automatycznie każdego 1, 7, 14, 21 i 28 dnia miesiąca, jeżeli faktura jest już zaksięgowana, to zostaje pominięta.
- Jeżeli nie mamy włączonej danej opcji, musimy wykonać ją ręcznie, a więc na liście zakupów kliknąć przy danej pozycji faktury ikonę opcje i wybrać "zaksięguj dokument'"

Ważne! Jeżeli wprowadzamy fakturę, której okres początkowy zaczyna się we wcześniejszych latach, księgowania za lata wcześniejsze należy wprowadzić ręcznie.


Do pkt. 2. Jeżeli nie wprowadzamy faktur kosztowych w zakładce Zakup, to należy od razu przejść do modułu Księgowość i dodać nowy wpis księgowy, czyli wykonać księgowanie ręcznie.


EDYCJA
Edytując fakturę międzyokresową, księgowanie za obecny rok powinno się automatycznie zaktualizować (przy włączonej opcji automatycznego księgowania dokumentów), a w latach kolejnych obliczać wartość od z edytowanej kwoty (za lata wcześniejsze księgowania należy poprawić ręcznie).


KOREKTA
Po wystawieniu korekty nie ma możliwości edycji ani oryginalnej faktury, ani korekty.

powrót do pytań

Skomentuj
Wersja DEMO - przetestuj za darmo! Załóż konto Systim w 15 sekund!