Jak obliczyć składkę zdrowotną u podatnika stosującego ryczałt?

1. Roczny przychód

Wyliczenie składki zdrowotnej u ryczałtowca zależy od osiągniętego przychodu. Dlatego też pierwszy krok polega na ustaleniu przychodu od początku roku do miesiąca (włącznie), za który płatnik oblicza składkę zdrowotną. Następnie pomniejszamy ten przychód o zapłacone od początku roku składki ZUS ubezpieczenia społecznego (opłacanego za siebie) do miesiąca (włącznie), za który płatnik oblicza składkę zdrowotną.

Przykład:
W przypadku obliczania składki zdrowotnej za miesiąc kwiecień podczas obliczania przychodu bierzemy pod uwagę wszystkie miesiące od początku roku włącznie z miesiącem kwietniem.

Ustalenie przychodu pozwoli wyliczyć podstawę składki zdrowotnej.

2. Podstawa naliczenia składki zdrowotnej

Wysokość składki zdrowotnej uzależniona od poziomu rocznych przychodów przedsiębiorcy przedstawia się następująco:
- 60% przeciętnego wynagrodzenia przy rocznych przychodach nieprzekraczających 60 tys. zł;
- 100% przeciętnego wynagrodzenia przy rocznych przychodach w przedziale od 60 tys. zł do 300 tys. zł;
- 180% przeciętnego wynagrodzenia przy rocznych przychodach przekraczających 300 tys. zł.

Następnie aby poznać ostateczną wartość składki zdrowotnej, musi być nam znana wartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego.
Zgodnie z komunikatem GUS, wartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia stanowiąca podstawę do wyliczenia składki zdrowotnej dla ryczałtowców, wyniosła 6221,04 zł.

Przykład obliczeń:
- dla przychodu do 60 tys: 60% przeciętnego wynagrodzenia (6221,04zł x 60% = 3732,62zł);

- dla przychodu do 300 tys:100% przeciętnego wynagrodzenia (6221,04 zł);

- dla przychodu powyżej 300 tys:180% przeciętnego wynagrodzenia (6221,04 zł x 180% = 11197,87 zł);

3. Wysokość miesięcznej składki zdrowotnej

Składka na ubezpieczenie zdrowotne dla ryczałtowców wyniesie 9% od podstawy wymiaru składki zdrowotnej, czyli:
- dla przychodu do 60 tys: 335,94 zł (3732,62 zł x 9%)
- dla przychodu do 300 tys: 559,89 zł (6221,04 zł x 9%)
- dla przychodu powyżej 300 tys: 1007,81 zł (11197,87 zł x 9%)Podsumowując dla firm o przychodach rocznych do 60 000 złotych miesięczna podstawa składki wyniesie 60% przeciętnego wynagrodzenia, czyli składka wyniesie 9% od kwoty 60% przeciętnego wynagrodzenia. Po obliczeniu składka wyniesie 335,94 złote.
Dla firm o przychodach mieszczących się w przedziale od 60 000 do 300 000 złotych podstawa składki wyniesie 100% przeciętnego wynagrodzenia, czyli składka wyniesie 9% od kwoty 100% przeciętnego wynagrodzenia. Po obliczeniu składka wyniesie 559,89 złotych.
Dla firm o rocznych przychodach wyższych niż 300 000 przewidziano podstawę składki wynoszącą 180% przeciętnego wynagrodzenia, czyli składka wyniesie 9% od kwoty 180% przeciętnego wynagrodzenia. Po obliczeniu składka wyniesie 1007,81 złotych.

powrót do pytań

Skomentuj
Wersja DEMO - przetestuj za darmo! Załóż konto Systim w 15 sekund!


Wykorzystujemy pliki "cookies" aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Możesz zablokować możliwość wykorzystywania tych plików poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej. ok