Jakie dane identyfikacyjne powinny znaleźć się w deklaracji ZUS DRA?

Deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA jest dokumentem zbiorczym za wszystkich ubezpieczonych i z wszystkich tytułów. Zawiera rozliczenie składek, a także wypłaconych w tym samym miesiącu świadczeń finansowanych z ubezpieczeń społecznych i budżetu państwa (zasiłków oraz zasiłków rodzinnych - wraz z dodatkami - i pielęgnacyjnych).

Istotne jest prawidłowe wypełnienie deklaracji aby została ona zaakceptowana przez ZUS.

W polu 01 – wpisać należy poprawny numer NIP (numer identyfikacji podatkowej), który nadany został przez Urząd Skarbowy.
Ważne! NIP wprowadzić należy bez kresek oddzielających poszczególne człony.

W polu 02 – wpisać należy poprawny numer REGON, który nadany został przez Główny Urząd Statystyczny i który jest zapisany w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej.
Numer ten może mieć 9 lub 14 znaków i należy go wpisać wraz z występującymi w nim
cyframi „0”.

Pola 03–05 – wypełnić należy tylko w przypadku, jeśli jest się płatnikiem:
- osobą fizyczną w polu 03 – wpisać należy numer PESEL (numer ewidencyjny nadany przez Rządowe Centrum Informatyczne Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności);
- pola 04 i 05 – wypełnić należy wyłącznie, jeśli nie został nam nadany NIP, REGON lub PESEL albo brakuje jednego z nich. Wtedy należy postępować według schematu poniżej:

w polu 04 – w zależności od rodzaju dokumentu wpisać należy:
1 – jeśli posiadamy dowód osobisty,
2 – jeśli posiadamy paszport lub inny dokument, który potwierdza Twoją tożsamość obywatela Unii Europejskiej,
w polu 05 – wpisać należy serię i numer – odpowiednio do kodu, który wpisany został w pole 04 – dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego naszą tożsamość obywatela Unii Europejskiej.

W polu 06 – wpisać należy nazwę skróconą płatnika, która podana została w zgłoszeniu płatnika składek, we wniosku CEIDG-1 albo w formularzu NIP-8 złożonym w urzędzie skarbowym.

Pola 07–09 – wypełniamy tylko w przypadku, jeśli jesteśmy płatnikiem składek – osobą fizyczną:
w polu 07 – wpisać należy swoje nazwisko (poszczególne człony nazwiska oddziel kreską),
w polu 08 – wpisać należy swoje pierwsze imię,
w polu 09 – wpisać należy datę swojego urodzenia (dzień/ miesiąc/ rok).

powrót do pytań

Skomentuj
Wersja DEMO - przetestuj za darmo! Załóż konto Systim w 15 sekund!


Wykorzystujemy pliki "cookies" aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Możesz zablokować możliwość wykorzystywania tych plików poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej. ok