Gdzie znajdują się wszelkie raporty z Systim?

Poszczególne raporty dotyczące danego modułu znajdują się w określonych zakładkach, np. w zakładce Magazyn >> Raporty.

Rodzaje raportów do wyboru znajdujące się w poszczególnych zakładkach, to m.in.:
• Kontrahenci wg wystawionych faktur
• Kontrahenci wg wystawionych faktur, wg. miast
• Kontrahenci wg zapłaconych faktur
• Kontrahenci wg dni opóźnień płatności
• Kontrahenci wg naliczonych odsetek
• Zestawienie faktur i płatności kontrahenta
• Zaległości w płatnościach faktur z odsetkami od niezapłaconych kwot
• Stan magazynowy na dany dzień
• Raport z przepracowanych godzin pracowników
• Raport z przepracowanych godzin pracowników na projektach
• Cennik produktów
• Cennik produktów i usług
• Rejestr sprzedaży za okres (na podstawie dokumentów sprzedaży)
• Rejestr zakupów za okres (na podstawie dokumentów zakupu)
• Lista kontrahentów
• Marża na sprzedaży za okres
• Lista przelewów
• Lista płatności w okresie
• Zestawienie produktów wydanych z magazynu
• Zestawienie produktów przyjętych do magazynu
• Przyjęcia do magazynu od kontrahentów
• Zestawienie dokumentów magazynowych
• Zestawienie sprzedanych produktów
• Raport kontaktów z klientami
• Obroty kontrahentów
• Prowizje sprzedawców
• Prowizje sprzedawców według średnich cen zakupu
• Zestawienie sprzedanych produktów według producentów
• Faktury zaliczkowe za okres
• Przekroczone stany minimalne produktów
• Przekroczone stany maksymalne produktów

powrót do pytań

Skomentuj
Wersja DEMO - przetestuj za darmo! Załóż konto Systim w 15 sekund!