Drukarki fiskalne w Systim
Aktualna wersja: v2.22.02.16

Systim obsługuje drukarki fiskalne następujących producentów:


Możemy zagwarantować tylko działanie tych drukarek, które są wymienione na liście. Z tymi drukarkami program był testowany i współpracuje poprawnie. Natomiast większość drukarek (zwłaszcza jednego producenta) posiada podobne interfejsy komunikacyjne a co za tym idzie działa w podobny, niemalże identyczny sposób, więc jest bardzo duża szansa, że drukarka będzie działała poprawnie - przynajmniej w podstawowym zakresie, tj. do wystawiania paragonów fiskalnych. W razie wątpliwości zalecamy kontakt z producentem i ustalenie czy drukarka, którą chcą Państwo zakupić, jest zgodna z jednym z modeli wymienionych na liście.

Drukowanie paragonów fiskalnych w Systim możliwe jest wyłącznie w płatnej wersji programu, poczynając od pakietu "MAGAZYN I KPIR". Do wydruku niezbędna jest instalacja bezpłatnego dla użytkowników Systim programu SystimPlus, który służy jako pośrednik (interface) pomiędzy drukarką fiskalną a Systim.

Uwaga!

Systimplus służy również do wysyłki plików JPK i e-deklaracji podatkowych bezpośrednio do Urzędu Skarbowego. Wszelkie e-deklaracje dostępne w Systim można wysyłać bezpośrednio do Urzędu Skarbowego za jednym kliknięciem. Są to na przykład e-deklaracje: PIT 11, PIT 36, PIT 36L, PIT 28, PIT 37, PIT 40, PIT 4R, PIT 8AR, CIT 8, VAT 7 (VAT 7K), VAT 27, VAT UE oraz plik JPK_VAT etc.

Poczytaj więcej na ten temat na stronie:

- Jak wysyłać deklaracje podatkowe do Urzędu Skarbowego?

- Jak wysyłać plik JPK_VAT?


Licencja programu pozwala na używanie go na takiej ilości stanowisk, jaka została zakupiona do programu Systim.


Lista wprowadzonych zmian w poszczególnych wersjach:Instalacja programu SystimPlus

Wymagania sprzętowe SystimPlus to:

SystimPlus działa na systemach rodziny Windows:

SystimPlus nie działa na systemach operacyjnych:

* Program SystimPlus nie będzie działał poprawnie na systemie operacyjnym Windows XP - system operacyjny nie jest już wspierany przez firmę Microsoft. Po instalacji programu SystimPlus (przy jego uruchomieniu) wystąpi błąd związany z Framework 4.0 NET.Program SystimPlus należy pobrać i zapisać na dysku, np. w folderze „Pobrane”.


Następnie pobrany plik należy odnaleźć w wybranym folderze (np. „Pobrane”), uruchomić go klikając prawym przyciskiem myszy i wybierając opcję "Uruchom jako Administrator" i zainstalować na dysku komputera – plik „SystimPlus_installer”.


W procesie instalacji należy akceptować wszystkie kolejne kroki – przycisk „dalej”, „zgadzam się” itd.


Uwaga! SystimPlus wymaga, aby Framework .NET 4.0 był zainstalowany na komputerze.

Widok z panelu sterowania na zainstalowany pakiet .NET 4.0


Podczas instalacji zostanie wykryte, czy użytkownik ma zainstalowany dodatek .NET 4.0.


Po akceptacji zgody na instalacje aplikacja automatycznie pobierze i zainstaluje wymagane pliki. Zaleca się, aby komputer był połączony z internetem podczas instalacji programu.

Framework .NET 4.0 można pobrać również samodzielnie - na stronie Microsoftu, poprzez Windows Update lub z innych stron internetowych z aplikacjami.


Ostatnim krokiem procesu instalacji jest potwierdzenie jej zakończenia – przycisk „Zakończ”.


Po zainstalowaniu Systimplus program zostanie automatycznie uruchomiony (przy każdym kolejnym uruchomieniu najlepiej robić to jako Administrator -> prawy przysik myszy -> Uruchom jako Administrator). Dodatkowo przy pierwszym uruchomieniu system zapyta o dostęp sieci dla programu SystimPlus. Należy kliknąć „Zezwalaj na dostęp”.


Okienko programu SystimPlus można zminimalizować, tak aby program działał w tle. Na dolnym pasku w prawej części widoczna będzie ikona programu SystimPlus, która oznacza, iż SystimPlus jest nadal włączony, ale działa w tle.


W programie Systimplus należy ustawić podstawowe parametry połączenia z drukarką fiskalną oraz kontem Systim, wszystkie opcje dostępne są w zakładkach.

Po uruchomieniu programu widoczna będzie pierwsza zakładka „Ustawienia” - służy do wprowadzenia ustawień związanych z połączeniem programu SystimPlus z kontem Systim. Ustawienia te są bardzo ważne, ponieważ dzięki połączeniu programu SystimPlus z kontem Systim będzie można wysyłać e-deklaracje i pliki JPK do Urzędu Skarbowego. Domyślny port danego połączenia, to „9999”.


Ten sam port „9999” musi zostać wprowadzony również w ustawieniach na koncie Systim wraz z adresem IP lub domeną – domyślnie jest to „local.systim.pl”. Ustawienia znajdziemy w module „Administracja”, zakładce „opcje” w sekcji: „Drukarka fiskalna i paragony fiskalne”.


Jeżeli paragony będą drukowane tylko z jednego koputera "Adres IP lub domena pod którą dostępny jest Systim Plus:" powinno zostać określone jako: local.systim.pl. Jeżeli natomiast na tej drukarce będą drukowane paragony z więcej niż jednego komputera – może być podane lokalne IP danego komputera (jakie dokładnie, zależy od komputera i sieci – kliknij menu Windows: „start”, wpisz w wyszukiwarce „cmd”, a w konsoli wpisz komendę: „ipconfig IPv4 Address”).

Kolejna zakładka „Połącz z drukarką” - służy do połączenia drukarki fiskalnej z kontem Systim. Tutaj uzupełniamy wszystkie pola związane z drukarką fiskalną. Przede wszystkim wybieramy rodzaj drukarki i port.

Dodatkowo można także uzupełnić pola z informacje o kasie i kasjerze. Po uzupełnieniu pól będzie można zapisane dane zawsze zmienić lub przywrócić do ustawień domyślnych poprzez przycisk „zmień kasjera” lub „przywróć domyślne”. W tej zakładce (podobnie jak we wcześniejszej) można odhaczyć opcję połączenia programu automatycznie z domyślną drukarką fiskalną – „po uruchomieniu programu połącz automatycznie z ostatnio wybraną drukarką”.

Na początku należy wybrać z listy odpowiedni rodzaj drukarki fiskalnej (model drukarki). Następnie należy wybrać z listy odpowiedni port (np. COM12). Jeżeli na liście nie są widoczne żadne porty, należy wybrać przycisk znajdujący się obok – „zielone strzałki”.


Po wybraniu portów należy kliknąć przycisk „Połącz”, powinien pojawić się komunikat - jego brak lub komunikat o błędzie oznacza, że została wybrana zła drukarka, albo drukarka nie funkcjonuje poprawnie. Aby cały proces zakończył się poprawnie, na ekranie powinien pojawić się komunikat, że udało się połączyć.

Dodatkowo poniżej opcji znajduje się „status połączenia”, informujący użytkownika o statusie negatywnym lub pozytywnym podłączenia drukarki. Po pomyślnym podłączeniu drukarki można skorzystać z opcji „drukuj paragon testowy za 1 grosz”.


Uwaga! Czasami połączenie z drukarką może blokować program „Dropbox”, należy go wyłączyć i zrestartować program SystimPlus.


W zakładce „Raporty” - istnieje możliwość wydrukowania raportów dziennych lub okresowych na wybrany okres – „data od-do”.


Uwaga! Należy podkreślić, iż istnieje zastępcze rozwiązanie - możliwość wydrukowania raportu dziennego lub okresowego bezpośrednio z drukarki fiskalnej. W razie wątpliwości, jak tego dokonać, proponujemy przeczytanie instrukcji dotyczącej zakupionej drukarki, i/lub kontakt z działem pomocy producenta drukarki.


Przedostatnia zakładka „Ustawienia nagłówka i stawek VAT” - umożliwia zmianę nagłówków paragonów fiskalnych oraz ustawienie stawek PTU. Stawki powinny być wprowadzane w formacie XX.XX. Jeżeli ma być zastosowana stawka nieaktywna lub zwolniona wystarczy wpisać w pole: „nieaktywna” lub „zwolniona”.


Ostatnia zakładka „Log” - loguje błędy i zapisuje je bieżąco do pliku log.txt znajdującego się w głównym katalogu programu. Dodatkowo pozwala jeszcze na sprawdzenie poprawności działania drukarki fiskalnej.Nowy sposób łączenia z SystimPlus

SystimPlus w wersji v1.19.12.02 (i nowszych) posiada nową, bardziej stabilną możliwość łączenia się z programem Systim. Wystarczy, że SystimPlus zostanie zaktualizowany do wersji podanej wyżej, a po aktualizacji SystimPlus będzie można w nim uzupełnić dwa nowe pola - Klucz oraz nazwa konta Systim.

UWAGA: Nie jest wymagane korzystanie z nowego sposobu łączenia z SystimPlus. Jeśli obecnie program działa poprawnie to można pozostawić obecny sposób połączenia.


Jeżeli jednak występują jakieś problemy z dotychczasowym połączeniem, lub nie jest ono w stu procentach stabline i chcemy zmienić sposób łączenia to:

Pierwszą czynnością, jaką należy wykonać jest przejście do programu Systim, wejście w moduł "Administracja" -> "Połączenie SystimPlus i drukarki fiskalne". Pierwsza opcja jaka zostanie tam wyświetlona to "Nowy sposób komunikacji z SystimPlus", należy zaznaczyć okienko po prawej stronie tej funkcji i zapisać zmiany (okienko powinno wypełnić się kolorem niebieskim).


Drugą czynnością jest wejście w moduł "Administracja" -> wybranie z lewego menu opcji "Klucze do Systim Plus" -> pod numerem ID 1 powinien być wygenerowany klucz, który należy skopiować.


Następną rzeczą jest wklejenie klucza oraz nazwy/numeru konta do SystimPlus.


Po naciśnięciu przycisku "Połącz" Systim powinien prawidłowo łączyć się z SystimPlus.Połączenie drukarki fiskalnej z programem

Najłatwiejszym sposobem komunikacji jest wykorzystanie portu szeregowego COM. W przypadku korzystania z transmisji za pomocą interfejsu USB konieczne będzie zainstalowanie sterowników drukarki dołączonych przez producenta podczas zakupu.


Najszybszym i najwygodniejszym sposobem obsługi drukarki jest komunikacja poprzez port szeregowy (serial port) COM. Jednakże możliwe jest również połączenie drukarki poprzez port USB.


Większość nowych drukarek fiskalnych ma ustawioną opcję rodzaju połączenia na "automatyczne wyszukiwanie". Jeśli jednak nie jesteśmy pewni ustawień rodzaju połączenia z komputerem, można sprawdzić (i ustawić) ręcznie rodzaj komunikacji drukarki z komputerem w opcjach urządzenia.


Przykład dla drukarki INNOVA DF-1:

Aby wejść w MENU, należy wyłączyć drukarkę i ponownie ją włączyć trzymając wciśnięte oba przyciski umieszczone na konsoli, następnie przechodzimy do:

Konfiguracja → COM → Interfejs drukarki - do wyboru mamy 2 opcje; AUTO lub RS-232 (COM) , najlepiej jest ustawić na “AUTO”.
Przykład dla drukarki NOVITUS DEON:

W przypadku drukarki NOVITUS DEON ważne jest ustawienie metody komunikacji, w zależności od tego, czy będziemy korzystać z portu COM (RS-232) czy USB. W tym celu należy nacisnąć przycisk MENU na drukarce. Następnie wchodzimy w:

2 Ustawienia → 2.2 Konfiguracja → 2.2.2 Komunikacja → 2.2.2 5 Połączenia

Dla połączenia COM ustawiamy (ustawienie domyślne):Natomiast dla USB wybieramy opcję:
UWAGA: W przypadku korzystania z trybu USB drukarka NOVITUS DEON tworzy wirtualny port COM. W razie potrzeby należy zainstalować sterowniki dołączone przez producenta.
Przykład dla drukarki POSNET Temo HS:

W przypadku drukarki Posnet Temo HS należy ustawić najpierw interfejs komunikacji. W tym celu należy wejść do menu i kolejno przejść do opcji konfiguracja → parametry ogólne → interfejs pc, a następnie wybrać rodzaj interfejsu (USB, COM czy Moduł zewnętrzny).

Po wybraniu rodzaju interfejsu musimy wybrać protokół komunikacyjny (w naszym przypadku to Thermal). Po zatwierdzeniu wybieramy stronę kodową znaków Mazovia i znów zatwierdzamy nasz wybór. W celu obsługi menu należy przeczytać instrukcję dołączoną do drukarki. Ponadto oczywiście należy pamiętać, by zainstalować sterowniki USB na systemie Windows.Uwaga!

Dla każdej drukarki opis ustawień i dostęp do menu jest umieszczony w instrukcji użytkownika dołączanej do sprzętu podczas zakupu.

Zmiany opcji drukarki należy przeprowadzać z zachowaniem dużej ostrożności, zmiana ustawień może spowodować błędne działanie programu.

W celu połączenia z portem COM (zakładamy, że opcje wyszukiwania połączenia drukarki są domyślne, czyli AUTO lub COM (RS-232)) wystarczy podłączyć drukarkę do komputera, uruchomić ją oraz uruchomić przy tym aplikację SystimPlus.

Następnie wybieramy model drukarki, jaki posiadamy oraz port COM, do którego została podłączona drukarka i naciskamy przycisk „Połącz”. W przypadku, gdy drukarka jest połączona, został wybrany odpowiedni port oraz drukarka jest włączona, zostanie wyświetlony komunikat o połączeniu z urządzeniem:


W tym momencie SystimPlus i drukarka fiskalna są gotowe do dalszej pracy. W celu poprawnego rozłączenia z drukarką należy najpierw nacisnąć przycisk „Rozłącz” a dopiero potem wyłączyć urządzenie.Drukowanie paragonów

Aby drukować paragony z Systim, program SystimPlus musi być połączony z drukarką. Jeśli już połączyliśmy się z drukarką, sprawdzamy, jaki jest status połączenia, na którym nasłuchuje program SystimPlus.

• Poprawny status:


Jeśli status jest ustawiony na „Nasłuchiwanie”, oznacza to, że SystimPlus oczekuje danych na porcie 9999 (port 9999 jest domyślny, można użyć innego, dostępnego portu). W przypadku nowego sposobu komunikacji z SystimPlus pojawi się komunikat "Połączono".

Następnie uruchamiamy przeglądarkę i logujemy się na nasze konto Systim oraz przechodzimy do zakładki:

Sprzedaż i magazyn → Sprzedaż

Po kilku sekundach SystimPlus poinformuje nas o połączeniu z Systim poprzez chmurkę nad ikoną SystimPlus z komunikatem „SystimPlus połączył się z Systim”.


Jeśli posiadamy już wystawiony paragon, odszukujemy go w zakładce „Sprzedaż”, najeżdżamy myszką na jego pozycję, aby ukazały się dodatkowe ikony opcji. Z ikon opcji wybieramy drugą - „sfiskalizuj paragon”:


Po kliknięciu ww. opcji paragon zostanie wydrukowany na wybranej drukarce fiskalnej.

Należy pamiętać o tym, aby SystimPlus był cały czas uruchomiony podczas drukowania paragonów. Przed wydrukowaniem paragonu należy również upewnić się, że jesteśmy wciąż zalogowani w Systim oraz posiadamy aktywne połączenie z internetem!


Wystawiając paragon fiskalny, należy pamiętać, że:


Najczęściej występujące problemy:

1. Jeżeli po uruchomieniu programu SystimPlus, widoczny jest komunikat informujący, iż nie posiadają Państwo aktualnej wersji oprogramowania, należy:
- sprawdzić, czy posiadają Państwo aktualną wersję SystimPlus (na koncie Systim w module "Pomoc" na samej górze znajduje się przycisk "Pobierz" z informacją o najnowszej wersji programu). Jeżeli nie posiadają Państwo aktualnej wersji, najlepiej odinstalować starą wersję (w folderze pobranego SystimPlus C:/SystimPlus... ikoną "uninstall"), a następnie ponownie go pobrać i zainstalować w nowej wersji.

Przy każdym występującym problemie z SystimPlus, można spróbować również wyżej opisanego nowego sposobu komunikacji z SystimPlus.

2. Jeżeli po poprawnej instalacji, SystimPlus nie chce się uruchomić (nie pracuje w tle) może to oznaczać, że jakieś oprogramowanie blokuje dostęp do programu lub usuwa część zainstalowanych plików (najczęściej antywirus (Kaspersky), zapora firewall lub programy do czyszczenia dysku). Najlepiej w tym wypadku:
- sprawdzić czy w folderze zapisu programu C:/... znajdują się wszystkie pliki instalacyjne. Być może system oczyszczający komputer, antywirus lub inny program usuwa część ważnych danych instalacyjnych (polecana reinstalacja SystimPlus oraz czasowa dezaktywacja anytwirusa/firewalla itd.),
- lub sprawdzić, czy program jest instalowany (lub uruchamiany), jako administrator. Użytkownik Windows musi mieć pełne uprawnienia do instalacji/uruchamiania danego programu.

Dodatkowo można sprawdzić działanie SystimPlus na innym komputerze(nie znajdującym się, np. w tej samej firmie czy w domu, ponieważ wszystkie te komputery mogą mieć identyczne dane zabezpieczeń lub to same oprogramowanie).

3. Pomimo poprawnej konfiguracji Systim oraz SystimPlus nie następuje połączenie z programem.
- najczęstszą przyczyną w takiej sytuacji jest uruchomiony program Dropbox (lub antywirus/firewall). Proszę zamknąć (na czas korzystania z SystimPlus) program dropbox (lub antywirus/firewall) i zrestartować SystimPlus.

4. Podczas drukowania paragonu, pojawia się komunikat informujący, że upłynęło 24 lub 48 godzin od ostatniego raportu:
- należy wydrukować raport dzienny. Można to wykonać bezpośrednio z drukarki lub z programu SystimPlus, w zakładce raporty.

5. Jeden z produktów nie jest drukowany przez drukarkę fiskalną, mimo że występuje na paragonie fiskalnym w systim.
- najczęstszą przyczyną błędu jest zmieniona stawka VAT lub cena produktu. Jeśli wcześniej produkt był drukowany ze stawką VAT lub ceną różną od aktualnej, drukarka fiskalna może nie pozwolić na wydrukowanie produktu. Do rozwiązania problemu najczęściej wystarczy zmiana nazwy produktu (dopisać kropkę na końcu lub dokonać innej, dowolnej zmiany nazwy), aby drukarka uznała, że jest to inny produkt. Powinno to pozwolić wydrukować paragon z inną ceną lub stawką VAT

Brak uzupełnionego portu 9999, brak informacji o wersji programu lub inne komunikaty błędu:

Jeżeli po zainstalowaniu najnowszej wersji programu SystimPlus i próbie połączenia z portem 9999 pole "podaj port" pozostaje puste, nie jest widoczna wersja oprogramowania SystimPlus, albo wyskakuje inny, nieopisany wcześniej błąd, można dodatkowo:Uwaga!

Więcej informacji na temat pobierania, instalacji i korzystania z programu SystimPlus, znajdziesz w poradniku wideo:

← Sprawdź poradnik wideo

Wersja DEMO - przetestuj za darmo! Załóż konto Systim w 15 sekund!


Wykorzystujemy pliki "cookies" aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Możesz zablokować możliwość wykorzystywania tych plików poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej. ok