Drukarki fiskalne w Systim
Aktualna wersja: v1.18.02.06

Systim obsługuje drukarki fiskalne następujących producentów:


Większość drukarek fiskalnych posiada podobne interfejsy komunikacyjne, w związku z czym drukowanie może działać poprawnie również na nie wymienionych tu drukarkach fiskalnych. Możliwe jest również przygotowanie na zamówienie obsługi innej drukarki fiskalnej niż tu wymienione.

Drukowanie paragonów fiskalnych w Systim możliwe jest wyłącznie w płatnej wersji programu, poczynając od pakietu "MAGAZYN I KPIR". Do wydruku niezbędna jest instalacja programu SystimPlus, który służy jako pośrednik (interface) pomiędzy drukarką fiskalną a Systim.

Uwaga!

Systimplus służy również do wysyłki plików JPK i e-deklaracji podatkowych bezpośrednio do Urzędu Skarbowego. Wszelkie e-deklaracje dostępne w Systim można wysyłać bezpośrednio do Urzędu Skarbowego za jednym kliknięciem. Są to na przykład e-deklaracje: PIT 11, PIT 36, PIT 36L, PIT 28, PIT 37, PIT 40, PIT 4R, PIT 8AR, CIT 8, VAT 7 (VAT 7K), VAT 27, VAT UE oraz plik JPK_VAT etc.

Poczytaj więcej na ten temat na stronie:

- Jak wysyłać deklaracje podatkowe do Urzędu Skarbowego?

- Jak wysyłać plik JPK_VAT?


Licencja programu pozwala na używanie go na takiej ilości stanowisk, jaka została zakupiona do programu Systim.


Lista wprowadzonych zmian w poszczególnych wersjach:


Pobierz: dokumentacja i instrukcja obsługi drukarek fiskalnych w Systim


Instalacja programu SystimPlus

Wymagania sprzętowe SystimPlus to:

SystimPlus działa na systemach rodziny Windows:

* Program SystimPlus nie będzie działał na systemie operacyjnym Windows XP. System operacyjny nie jest już wspierany przez Microsoft. Po instalacji programu SystimPlus przy jego uruchomieniu wystąpi błąd związany z Framework 4.0 NET.Program SystimPlus należy pobrać i zapisać na dysku, np. w folderze „Pobrane”.


Następnie pobrany plik należy odnaleźć w wybranym folderze (np. „Pobrane”), uruchomić go i zainstalować na dysku komputera – plik „SystimPlus_installer”.


W procesie instalacji należy akceptować wszystkie kolejne kroki – przycisk „dalej”, „zgadzam się” itd.


Uwaga! SystimPlus wymaga, aby Framework .NET 4.0 był zainstalowany na komputerze.

Widok z panelu sterowania na zainstalowany pakiet .NET 4.0


Podczas instalacji zostanie wykryte, czy użytkownik ma zainstalowany dodatek .NET 4.0.


Po akceptacji zgody na instalacje aplikacja automatycznie pobierze i zainstaluje wymagane pliki. Zaleca się, aby komputer był połączony z internetem podczas instalacji programu.

Framework .NET 4.0 można pobrać również samodzielnie - na stronie Microsoftu, poprzez Windows Update lub z innych stron internetowych z aplikacjami.


Ostatnim krokiem procesu instalacji jest potwierdzenie jej zakończenia – przycisk „Zakończ”.


Po zainstalowaniu Systimplus program zostanie automatycznie uruchomiony. Dodatkowo przy pierwszym uruchomieniu system zapyta o dostęp sieci dla programu SystimPlus. Należy kliknąć na „Zezwalaj na dostęp”.


Okienko programu SystimPlus można zminimalizować, tak aby program działał w tle. Na dolnym pasku w prawej części widoczna będzie ikona programu SystimPlus, która oznacza, iż SystimPlus jest nadal włączony, ale działa w tle.


W programie Systimplus należy ustawić podstawowe parametry połączenia z drukarką fiskalną oraz kontem Systim, wszystkie opcje dostępne są w zakładkach.

Po uruchomieniu widoczna jest pierwsza zakładka „Ustawienia” - służy ona do wprowadzenia ustawień połączenia programu SystimPlus z kontem Systim. Ustawienia te są bardzo ważne, ponieważ dzięki połączeniu programu SystimPlus z kontem Systim będzie można wysyłać np, e-deklaracje i plik JPK do US. Po wykonaniu czynności (np. wybraniu polecenia wysyłki edeklaracji), Systim połączy się z programem SystimPlus i będzie w stanie przesłać za jego pośrednictwem wybrane dokumenty do US. Port domyślny to „9999”.

* Dodatkowo można poniżej odhaczyć opcję „uruchamiaj program automatycznie przy starcie systemu”, aby uniknąć ciągłego klikania w ikonę Systimplus, aby uruchomić program. Po odhaczeniu tej opcji program będzie automatycznie uruchamiany i będzie działał w tle (ikona powyżej, widoczna na zdjęciu).


Ten sam port „9999” musi zostać wprowadzony również w ustawieniach na koncie Systim wraz z adresem IP lub domeną – domyślnie jest to „local.systim.pl”. Ustawienia znajdziemy w module „Administracja”, zakładce „opcje” w sekcji: „Drukarka fiskalna i paragony fiskalne”.


Jeśli drukarka podłączona do tego komputera – powinno być local.systim.pl. Jeśli natomiast na tej drukarce będą drukowane paragony z więcej niż jednego komputera – może być podane lokalne IP tego komputera (jakie dokładnie, zależy od komputera i sieci – kliknij menu Windows: „start”, wpisz w wyszukiwarce „cmd”, a w konsoli wpisz komendę: „ipconfig IPv4 Address”).

Opcja wyboru rodzaju połączenia z programem SystimPlus za pomocą wtyczki flash jest domyślnie wyłączona, jeżeli jednak zostanie ona włączona trzeba upewnić się, czy w przeglądarce jest prawidłowo zainstalowana wtyczka flash (można sprawdzić to pod adresem: http://www.adobe.com/software/flash/about/) oraz następnie upewnić się że wtyczka nie jest zablokowana.

W przeglądarce Firefox i Chrome zablokowanie wtyczki flash będzie wyglądało następująco:


Jeśli wybierzemy natomiast połączenie bezpośrednie – które jest w tym wypadku zalecane, to należy się upewnić że dodany jest wyjątek certyfikatu. Kliknąć w link obok tej opcji (przy uruchomionym SystimPlus), i dodać wyjątek (zaawansowane, dodaj wyjątek).

Kolejna zakładka „Połącz z drukarką” - służy do połączenia drukarki fiskalnej z kontem Systim. Tutaj uzupełniamy wszystkie pola związane z drukarką fiskalną. Przede wszystkim wybieramy rodzaj drukarki i port.

Dodatkowo można także uzupełnić pola z informacje o kasie i kasjerze. Po uzupełnieniu pól będzie można zapisane dane zawsze zmienić lub przywrócić do ustawień domyślnych poprzez przycisk „zmień kasjera” lub „przywróć domyślne”. W tej zakładce (podobnie jak we wcześniejszej) można odhaczyć opcję połączenia programu automatycznie z domyślną drukarką fiskalną – „po uruchomieniu programu połącz automatycznie z ostatnio wybraną drukarką”.

Na początku należy wybrać z listy odpowiedni rodzaj drukarki fiskalnej (model drukarki). Następnie należy wybrać z listy odpowiedni port (np. COM12). Jeżeli na liście nie są widoczne żadne porty należy wybrać przycisk znajdujący się obok – „zielone strzałki”.


Jeżeli zostanie wybrany z listy port COM (szeroka wtyczka, z kilkoma otworami) może być potrzebny informatyk na miejscu.

Natomiast jeśli wybrany zostanie port USB, trzeba upewnić się, że zostały zainstalowane sterowniki pozwalające na podłączanie drukarki przez USB. Sterowniki znajdują się albo na płycie dołączonej do drukarki, albo na stronie producenta.

Po wybraniu portów należy kliknąć przycisk „połącz”. Po kliknięciu przycisku powinien pojawić się komunikat. Jego brak, lub komunikat błędu, oznacza, że jest wybrana zła drukarka, albo wciąż jest coś nie tak z drukarką/połączeniem. Powinien pojawić się komunikat, że wszystko jest poprawne.

Dodatkowo poniżej opcji znajduje się „status połączenia”, informujący użytkownika o statusie negatywnym lub pozytywnym podłączenia drukarki. Po pomyślnym podłączeniu drukarki można skorzystać z opcji „drukuj paragon testowy za 1 grosz”.


Uwaga! Czasami połączenie z drukarką może blokować program „Dropbox”, należy go wyłączyć i zrestartować program SystimPlus.


W zakładce „Raporty” - istnieje możliwość wydrukowania raportów dziennych lub okresowych na wybrany okres czasu – „data od-do”.


Uwaga! Należy podkreślić, że istnieje zastępcze rozwiązanie, a dokładniej możliwość wydrukowania raportu dziennego lub okresowego bezpośrednio z drukarki fiskalnej. W razie wątpliwości jak tego dokonać, proponujemy przeczytanie instrukcji swojej drukarki, i/lub kontakt z działem pomocy producenta drukarki.


Przedostatnia zakładka „Ustawienia nagłówka i stawek VAT” - umożliwia zmianę nagłówków paragonów fiskalnych oraz ustawienie stawek PTU. Stawki powinny być wprowadzane w formacie XX.XX. Jeżeli ma być zastosowana stawka nieaktywna lub zwolniona wystarczy wpisać w pole: „nieaktywna” lub „zwolniona”.


Ostatnia zakładka „Log” - loguje błędy i zapisuje je bieżąco do pliku log.txt znajdującego się w głównym katalogu programu. Dodatkowo pozwala jeszcze na sprawdzenie poprawności działania drukarki fiskalnej.Połączenie drukarki fiskalnej z programem

Najłatwiejszym sposobem komunikacji jest wykorzystanie portu szeregowego COM. W przypadku korzystania z transmisji za pomocą interfejsu USB konieczne będzie zainstalowanie sterowników drukarki dołączonych przez producenta podczas zakupu.


Najszybszym i najwygodniejszym sposobem obsługi drukarki jest komunikacja poprzez port szeregowy (serial port) COM. Jednakże możliwe jest również połączenie drukarki poprzez port USB.


Większość nowych drukarek fiskalnych ma ustawioną opcję rodzaju połączenia na "automatyczne wyszukiwanie". Jeśli jednak nie jesteśmy pewni ustawień rodzaju połączenia z komputerem, można sprawdzić (i ustawić) ręcznie rodzaj komunikacji drukarki z komputerem w opcjach urządzenia.


Przykład dla drukarki INNOVA DF-1:

Aby wejść w MENU należy wyłączyć drukarkę i ponownie ją włączyć trzymając wciśnięte oba przyciski umieszczone na konsoli, następnie przechodzimy do:

Konfiguracja → COM → Interfejs drukarki - do wyboru mamy 2 opcje; AUTO lub RS-232 (COM) , najlepiej jest ustawić na “AUTO”.


Uwaga!

Dla każdej drukarki opis ustawień i dostęp do menu jest umieszczony w instrukcji użytkownika dołączanej do sprzętu podczas zakupu.

Zmiany opcji drukarki należy przeprowadzać z zachowaniem dużej ostrożności, zmiana ustawień może spowodować błędne działanie programu.

W celu połączenia z portem COM (zakładamy, że opcje wyszukiwania połączenia drukarki są domyślne czyli AUTO lub COM (RS-232)) wystarczy podłączyć drukarkę do komputera, uruchomić ją oraz uruchomić aplikację SystimPlus.

Następnie wybieramy model drukarki jaki posiadamy oraz port COM do którego została podłączona drukarka i naciskamy przycisk „Połącz”. W przypadku gdy drukarka jest połączona, został wybrany odpowiedni port oraz drukarka jest włączona zostanie wyświetlony komunikat o połączeniu z urządzeniem:


W tym momencie SystimPlus i drukarka fiskalna są gotowe do dalszej pracy. W celu poprawnego rozłączenia z drukarką należy najpierw nacisnąć przycisk „Rozłącz” a dopiero potem wyłączyć urządzenie.Drukowanie paragonów

Aby drukować paragony z Systim, program SystimPlus musi być połączony z drukarką. Jeśli już połączyliśmy się z drukarką, sprawdzamy jaki jest status połączenia, na którym nasłuchuje program SystimPlus.

• Poprawny status:


Jeśli status jest ustawiony na „Nasłuchiwanie” oznacza to, że SystimPlus oczekuje danych na porcie 9999 (port 9999 jest domyślny, można użyć innego, dostępnego portu).

Następnie uruchamiamy przeglądarkę i logujemy się na nasze konto Systim oraz przechodzimy do zakładki:

Sprzedaż i magazyn → Sprzedaż

Po kilku sekundach SystimPlus poinformuje nas o połączeniu z Systim poprzez chmurkę nad ikoną SystimPlus z komunikatem „SystimPlus połączył się z Systim”.


Jeśli posiadamy już wystawiony paragon odszukujemy go w zakładce „Sprzedaż”, najeżdżamy myszką na jego pozycję, aby ukazały się dodatkowe ikony opcji. Z ikon opcji wybieramy drugą - „sfiskalizuj paragon”:


Po kliknięciu w opcję paragon zostanie wydrukowany na wybranej drukarce fiskalnej.

Należy pamiętać o tym, aby SystimPlus był cały czas uruchomiony podczas drukowania paragonów. Przed wydrukowaniem paragonu należy również upewnić się, że jesteśmy wciąż zalogowani w Systim oraz posiadamy aktywne połączenie z internetem!


Wystawiając paragon fiskalny należy pamiętać, że:


Najczęściej występujące problemy:

1. Pomimo poprawnej konfiguracji Systim oraz SystimPlus nie następuje połączenie z programem.
- najczęstszą przyczyną w takiej sytuacji jest uruchomiony program dropbox. Proszę zamknąć program dropbox, i zrestartować SystimPlus.

2. Podczas drukowania paragonu, pojawia się komunikat informujący, że upłynęło 24 lub 48 godzin od ostatniego raportu
- należy wydrukować raport dzienny. Można to wykonać bezpośrednio z drukarki, lub z programu SystimPlus, w zakładce raporty.

3. Jeden z produktów nie jest drukowany przez drukarkę fiskalną, mimo że wystepuje na paragonie fiskalnym w systim.
- najczęstszą przyczyną jest zmieniona stawka VAT. Jeśli wcześniej produkt był drukowany ze stawką VAT np. 23%, drukarka fiskalna nie pozwoli na wydrukowanie produktu z inną. Wystarczy poprawić stawkę na odpowiednią wartość, lub zmienić nazwę produktu (dopisać kropkę na końcu, lub dokonać innej, dowolnej zmiany nazwy) aby drukarka uznała, że jest to inny produkt, i pozwoli na wydruk z inną stawką VAT.


Wykorzystujemy pliki "cookies" aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Możesz zablokować możliwość wykorzystywania tych plików poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej. ok