Drukarki fiskalne w Systim
Aktualna wersja: v1.19.12.02

Systim obsługuje drukarki fiskalne następujących producentów:


Większość drukarek fiskalnych posiada podobne interfejsy komunikacyjne, w związku z czym drukowanie może działać poprawnie również na nie wymienionych tu drukarkach fiskalnych. Możliwe jest również przygotowanie na zamówienie obsługi innej drukarki fiskalnej niż tu wymienione.

Drukowanie paragonów fiskalnych w Systim możliwe jest wyłącznie w płatnej wersji programu, poczynając od pakietu "MAGAZYN I KPIR". Do wydruku niezbędna jest instalacja bezpłatnego dla użytkowników Systim programu SystimPlus, który służy jako pośrednik (interface) pomiędzy drukarką fiskalną a Systim.

Uwaga!

Systimplus służy również do wysyłki plików JPK i e-deklaracji podatkowych bezpośrednio do Urzędu Skarbowego. Wszelkie e-deklaracje dostępne w Systim można wysyłać bezpośrednio do Urzędu Skarbowego za jednym kliknięciem. Są to na przykład e-deklaracje: PIT 11, PIT 36, PIT 36L, PIT 28, PIT 37, PIT 40, PIT 4R, PIT 8AR, CIT 8, VAT 7 (VAT 7K), VAT 27, VAT UE oraz plik JPK_VAT etc.

Poczytaj więcej na ten temat na stronie:

- Jak wysyłać deklaracje podatkowe do Urzędu Skarbowego?

- Jak wysyłać plik JPK_VAT?


Licencja programu pozwala na używanie go na takiej ilości stanowisk, jaka została zakupiona do programu Systim.


Lista wprowadzonych zmian w poszczególnych wersjach:


Pobierz: dokumentacja i instrukcja obsługi drukarek fiskalnych w Systim


Instalacja programu SystimPlus

Wymagania sprzętowe SystimPlus to:

SystimPlus działa na systemach rodziny Windows:

SystimPlus nie działa na systemach operacyjnych:

* Program SystimPlus nie będzie działał poprawnie na systemie operacyjnym Windows XP - system operacyjny nie jest już wspierany przez firmę Microsoft. Po instalacji programu SystimPlus (przy jego uruchomieniu) wystąpi błąd związany z Framework 4.0 NET.Program SystimPlus należy pobrać i zapisać na dysku, np. w folderze „Pobrane”.


Następnie pobrany plik należy odnaleźć w wybranym folderze (np. „Pobrane”), uruchomić go i zainstalować na dysku komputera – plik „SystimPlus_installer”.


W procesie instalacji należy akceptować wszystkie kolejne kroki – przycisk „dalej”, „zgadzam się” itd.


Uwaga! SystimPlus wymaga, aby Framework .NET 4.0 był zainstalowany na komputerze.

Widok z panelu sterowania na zainstalowany pakiet .NET 4.0


Podczas instalacji zostanie wykryte, czy użytkownik ma zainstalowany dodatek .NET 4.0.


Po akceptacji zgody na instalacje aplikacja automatycznie pobierze i zainstaluje wymagane pliki. Zaleca się, aby komputer był połączony z internetem podczas instalacji programu.

Framework .NET 4.0 można pobrać również samodzielnie - na stronie Microsoftu, poprzez Windows Update lub z innych stron internetowych z aplikacjami.


Ostatnim krokiem procesu instalacji jest potwierdzenie jej zakończenia – przycisk „Zakończ”.


Po zainstalowaniu Systimplus program zostanie automatycznie uruchomiony. Dodatkowo przy pierwszym uruchomieniu system zapyta o dostęp sieci dla programu SystimPlus. Należy kliknąć „Zezwalaj na dostęp”.


Okienko programu SystimPlus można zminimalizować, tak aby program działał w tle. Na dolnym pasku w prawej części widoczna będzie ikona programu SystimPlus, która oznacza, iż SystimPlus jest nadal włączony, ale działa w tle.


W programie Systimplus należy ustawić podstawowe parametry połączenia z drukarką fiskalną oraz kontem Systim, wszystkie opcje dostępne są w zakładkach.

Po uruchomieniu programu widoczna będzie pierwsza zakładka „Ustawienia” - służy do wprowadzenia ustawień związanych z połączeniem programu SystimPlus z kontem Systim. Ustawienia te są bardzo ważne, ponieważ dzięki połączeniu programu SystimPlus z kontem Systim będzie można wysyłać e-deklaracje i pliki JPK do Urzędu Skarbowego. Domyślny port danego połączenia, to „9999”.


Ten sam port „9999” musi zostać wprowadzony również w ustawieniach na koncie Systim wraz z adresem IP lub domeną – domyślnie jest to „local.systim.pl”. Ustawienia znajdziemy w module „Administracja”, zakładce „opcje” w sekcji: „Drukarka fiskalna i paragony fiskalne”.


Jeśli drukarka podłączona do tego komputera – powinno być local.systim.pl. Jeśli natomiast na tej drukarce będą drukowane paragony z więcej niż jednego komputera – może być podane lokalne IP tego komputera (jakie dokładnie, zależy od komputera i sieci – kliknij menu Windows: „start”, wpisz w wyszukiwarce „cmd”, a w konsoli wpisz komendę: „ipconfig IPv4 Address”).

Opcja wyboru rodzaju połączenia z programem SystimPlus za pomocą wtyczki Flash jest domyślnie wyłączona, jeżeli jednak zostanie ona włączona - trzeba upewnić się, czy w przeglądarce jest prawidłowo zainstalowana wtyczka Flash (można sprawdzić to pod adresem: http://www.adobe.com/software/flash/about/), oraz że wtyczka nie jest zablokowana.

W przeglądarce Firefox i Chrome zablokowanie wtyczki flash będzie wyglądało następująco:


Jeśli wybierzemy natomiast połączenie bezpośrednie – które jest w tym wypadku zalecane, to należy upewnić się, że został dodany wyjątek certyfikatu. Należy kliknąć link znajdujący się obok omówionej wyżej opcji (przy uruchomionym SystimPlus), i dodać wyjątek (zaawansowane >> dodaj wyjątek).

Kolejna zakładka „Połącz z drukarką” - służy do połączenia drukarki fiskalnej z kontem Systim. Tutaj uzupełniamy wszystkie pola związane z drukarką fiskalną. Przede wszystkim wybieramy rodzaj drukarki i port.

Dodatkowo można także uzupełnić pola z informacje o kasie i kasjerze. Po uzupełnieniu pól będzie można zapisane dane zawsze zmienić lub przywrócić do ustawień domyślnych poprzez przycisk „zmień kasjera” lub „przywróć domyślne”. W tej zakładce (podobnie jak we wcześniejszej) można odhaczyć opcję połączenia programu automatycznie z domyślną drukarką fiskalną – „po uruchomieniu programu połącz automatycznie z ostatnio wybraną drukarką”.

Na początku należy wybrać z listy odpowiedni rodzaj drukarki fiskalnej (model drukarki). Następnie należy wybrać z listy odpowiedni port (np. COM12). Jeżeli na liście nie są widoczne żadne porty, należy wybrać przycisk znajdujący się obok – „zielone strzałki”.


Jeżeli zostanie wybrany z listy port COM (szeroka wtyczka, z kilkoma otworami), to może być potrzebny informatyk na miejscu, który wykonać odpowiednie połączenie i ustawienie drukarki.

Natomiast jeśli wybrany zostanie port USB, trzeba upewnić się, że zostały zainstalowane sterowniki pozwalające na podłączanie drukarki przez USB. Sterowniki znajdują się albo na płycie dołączonej do drukarki, albo na stronie producenta.

Po wybraniu portów należy kliknąć przycisk „Połącz”, powinien pojawić się komunikat - jego brak lub komunikat o błędzie oznacza, że została wybrana zła drukarka, albo wciąż jest coś nie tak z drukarką lub połączeniem. Aby cały proces zakończył się poprawnie, na ekranie powinien pojawić się komunikat, że wszystko jest poprawne.

Dodatkowo poniżej opcji znajduje się „status połączenia”, informujący użytkownika o statusie negatywnym lub pozytywnym podłączenia drukarki. Po pomyślnym podłączeniu drukarki można skorzystać z opcji „drukuj paragon testowy za 1 grosz”.


Uwaga! Czasami połączenie z drukarką może blokować program „Dropbox”, należy go wyłączyć i zrestartować program SystimPlus.


W zakładce „Raporty” - istnieje możliwość wydrukowania raportów dziennych lub okresowych na wybrany okres – „data od-do”.


Uwaga! Należy podkreślić, iż istnieje zastępcze rozwiązanie - możliwość wydrukowania raportu dziennego lub okresowego bezpośrednio z drukarki fiskalnej. W razie wątpliwości, jak tego dokonać, proponujemy przeczytanie instrukcji dotyczącej zakupionej drukarki, i/lub kontakt z działem pomocy producenta drukarki.


Przedostatnia zakładka „Ustawienia nagłówka i stawek VAT” - umożliwia zmianę nagłówków paragonów fiskalnych oraz ustawienie stawek PTU. Stawki powinny być wprowadzane w formacie XX.XX. Jeżeli ma być zastosowana stawka nieaktywna lub zwolniona wystarczy wpisać w pole: „nieaktywna” lub „zwolniona”.


Ostatnia zakładka „Log” - loguje błędy i zapisuje je bieżąco do pliku log.txt znajdującego się w głównym katalogu programu. Dodatkowo pozwala jeszcze na sprawdzenie poprawności działania drukarki fiskalnej.Połączenie drukarki fiskalnej z programem

Najłatwiejszym sposobem komunikacji jest wykorzystanie portu szeregowego COM. W przypadku korzystania z transmisji za pomocą interfejsu USB konieczne będzie zainstalowanie sterowników drukarki dołączonych przez producenta podczas zakupu.


Najszybszym i najwygodniejszym sposobem obsługi drukarki jest komunikacja poprzez port szeregowy (serial port) COM. Jednakże możliwe jest również połączenie drukarki poprzez port USB.


Większość nowych drukarek fiskalnych ma ustawioną opcję rodzaju połączenia na "automatyczne wyszukiwanie". Jeśli jednak nie jesteśmy pewni ustawień rodzaju połączenia z komputerem, można sprawdzić (i ustawić) ręcznie rodzaj komunikacji drukarki z komputerem w opcjach urządzenia.


Przykład dla drukarki INNOVA DF-1:

Aby wejść w MENU, należy wyłączyć drukarkę i ponownie ją włączyć trzymając wciśnięte oba przyciski umieszczone na konsoli, następnie przechodzimy do:

Konfiguracja → COM → Interfejs drukarki - do wyboru mamy 2 opcje; AUTO lub RS-232 (COM) , najlepiej jest ustawić na “AUTO”.


Uwaga!

Dla każdej drukarki opis ustawień i dostęp do menu jest umieszczony w instrukcji użytkownika dołączanej do sprzętu podczas zakupu.

Zmiany opcji drukarki należy przeprowadzać z zachowaniem dużej ostrożności, zmiana ustawień może spowodować błędne działanie programu.

W celu połączenia z portem COM (zakładamy, że opcje wyszukiwania połączenia drukarki są domyślne, czyli AUTO lub COM (RS-232)) wystarczy podłączyć drukarkę do komputera, uruchomić ją oraz uruchomić przy tym aplikację SystimPlus.

Następnie wybieramy model drukarki, jaki posiadamy oraz port COM, do którego została podłączona drukarka i naciskamy przycisk „Połącz”. W przypadku, gdy drukarka jest połączona, został wybrany odpowiedni port oraz drukarka jest włączona, zostanie wyświetlony komunikat o połączeniu z urządzeniem:


W tym momencie SystimPlus i drukarka fiskalna są gotowe do dalszej pracy. W celu poprawnego rozłączenia z drukarką należy najpierw nacisnąć przycisk „Rozłącz” a dopiero potem wyłączyć urządzenie.Drukowanie paragonów

Aby drukować paragony z Systim, program SystimPlus musi być połączony z drukarką. Jeśli już połączyliśmy się z drukarką, sprawdzamy, jaki jest status połączenia, na którym nasłuchuje program SystimPlus.

• Poprawny status:


Jeśli status jest ustawiony na „Nasłuchiwanie”, oznacza to, że SystimPlus oczekuje danych na porcie 9999 (port 9999 jest domyślny, można użyć innego, dostępnego portu).

Następnie uruchamiamy przeglądarkę i logujemy się na nasze konto Systim oraz przechodzimy do zakładki:

Sprzedaż i magazyn → Sprzedaż

Po kilku sekundach SystimPlus poinformuje nas o połączeniu z Systim poprzez chmurkę nad ikoną SystimPlus z komunikatem „SystimPlus połączył się z Systim”.


Jeśli posiadamy już wystawiony paragon, odszukujemy go w zakładce „Sprzedaż”, najeżdżamy myszką na jego pozycję, aby ukazały się dodatkowe ikony opcji. Z ikon opcji wybieramy drugą - „sfiskalizuj paragon”:


Po kliknięciu ww. opcji paragon zostanie wydrukowany na wybranej drukarce fiskalnej.

Należy pamiętać o tym, aby SystimPlus był cały czas uruchomiony podczas drukowania paragonów. Przed wydrukowaniem paragonu należy również upewnić się, że jesteśmy wciąż zalogowani w Systim oraz posiadamy aktywne połączenie z internetem!


Wystawiając paragon fiskalny, należy pamiętać, że:


Najczęściej występujące problemy:

1. Jeżeli po uruchomieniu programu SystimPlus, widoczny jest komunikat informujący, iż nie posiadają Państwo aktualnej wersji oprogramowania, należy:
- sprawdzić, czy posiadają Państwo aktualną wersję SystimPlus (na koncie Systim w module "Pomoc" na samej górze znajduje się przycisk "Pobierz" z informacją o najnowszej wersji programu). Jeżeli nie posiadają Państwo aktualnej wersji, najlepiej odinstalować starą wersję (w folderze pobranego SystimPlus C:/SystimPlus... ikoną "uninstall"), a następnie ponownie go pobrać i zainstalować w nowej wersji.

2. Jeżeli po poprawnej instalacji SystimPlus działa poprawnie tylko przy pierwszym uruchomieniu (później nie chce się już otwierać lub jest usuwany z komputera) lub podczas uruchomienia pojawiła się komunikat, że nastąpi uruchomienie, lecz nie zostaną pobrane aktualności z powodu blokowania przez antywirus lub firewall. To oznacza, iż mają Państwo nieaktualną wersję programu SystimPlus oraz jakieś oprogramowanie blokuje dostęp do programu - prawdopodobnie jakiś program usuwa niektóre dane instalacji. Najlepiej w tym wypadku:
- sprawdzić po wyłączeniu SystimPlus, czy w folderze zapisu programu C:/... znajdują się wszystkie pliki instalacyjne, czy też nie. Być może system oczyszczający komputer, antywirus lub inny program usuwa część ważnych danych instalacyjnych,
- lub sprawdzić, czy instalują Państwo SystimPlus (lub uruchamiają), jako administrator. Być może nie mają Państwo pełnych uprawnień do instalacji danego programu lub jego otworzenia.

Proszę dla pewności sprawdzić jeszcze na innym komputerze działanie programu SystimPlus (na innym komputerze, ale nie znajdującym się, np. w tej samej firmie czy w domu, ponieważ wszystkie te komputery mogą mieć identyczne dane zabezpieczeń lub te same oprogramowania).

3. Pomimo poprawnej konfiguracji Systim oraz SystimPlus nie następuje połączenie z programem.
- najczęstszą przyczyną w takiej sytuacji jest uruchomiony program Dropbox (lub antywirus). Proszę zamknąć program dropbox (lub antywirus) i zrestartować SystimPlus.

4. Podczas drukowania paragonu, pojawia się komunikat informujący, że upłynęło 24 lub 48 godzin od ostatniego raportu:
- należy wydrukować raport dzienny. Można to wykonać bezpośrednio z drukarkilub z programu SystimPlus, w zakładce raporty.

5. Jeden z produktów nie jest drukowany przez drukarkę fiskalną, mimo że występuje na paragonie fiskalnym w systim.
- najczęstszą przyczyną błędu jest zmieniona stawka VAT lub cena produktu. Jeśli wcześniej produkt był drukowany ze stawką VAT lub ceną różną od aktualnej, drukarka fiskalna może nie pozwolić na wydrukowanie produktu. Do rozwiązania problemu najczęściej wystarczy zmiana nazwy produktu (dopisać kropkę na końcu lub dokonać innej, dowolnej zmiany nazwy), aby drukarka uznała, że jest to inny produkt. Powinno to pozwolić wydrukować paragon z inną ceną lub stawką VAT

6. Nie mogę podpisać deklaracji, co zrobić?

Poniżej zostały opisane poszczególne kroki, jakie można wykonać, aby spróbować rozwiązać problem. Należy:

7. Brak uzupełnionego portu 9999, wersji programu lub komunikaty błędu

Jeżeli po zainstalowaniu najnowszej wersji programu Systim Plus w przypadku próby połączenia ("Ustaw port i połącz ponownie") z portem 9999 port nie chce się uzupełnić i jest pusty lub nie jest widoczna wersja oprogramowania SystimPlus, albo użytkownik otrzymuję błąd, np.


"See the end of this message for details on invoking just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.
************** Exception Text **************
System.InvalidOperationException: Cannot load Counter Name data because an invalid index '' was read
from the registry."

Co trzeba zrobić?

Oznacza to, iż coś mogło się stać z rejestrem i należy sytuację naprawić ręcznie:Uwaga!

Więcej informacji na temat pobierania, instalacji i korzystania z programu SystimPlus, znajdziesz w poradniku wideo:

← Sprawdź poradnik wideo
← Sprawdź podręcznik

Wykorzystujemy pliki "cookies" aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Możesz zablokować możliwość wykorzystywania tych plików poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej. ok