Nota księgowa - dowód księgowy

Co to jest nota księgowa?

Nota księgowa jest dowodem księgowym, który wystawiany jest lub przyjmowany przez organizacje pozarządowe w przypadku rozliczeń dokonywanych pomiędzy partnerami, np. rozliczenia wewnątrzwspólnotowe dotyczące płacenia składek członkowskich, przy umowach dotacji etc. Dokument wystawiany jest w sytuacji, gdy organizacja ma zamiar obciążyć karą umowną lub odsetkami za nieterminową wpłatę należności od partnera

Nota księgowa może być wystawiona w celu dokonania pewnych rozliczeń finansowych pomiędzy organizacjami i członkami, w celu otrzymania zwrotu poniesionych wydatków lub po prostu w celu zapłaty za składki członkowskie. Nota może być równiez wystawiona w celu obciążenia dłużnika odsetkami, które zostały naliczone od niezapłaconych zobowiązań lub w celu obciążenia dłużnika kara umowną za niedotrzymanie warunków umowy. Nota księgowa wystawiana jest często w sytuacji, gdy dana organizacja ma zamiar sprostować błędnie wystawione dowody, które nie są związane z podatkiem VAT.

Dodatkowo należy podkreślić jeszcze, że nota księgowa nie musi posiadać podpisu odbiorcy, ale musi natomiast posiadać podpis wystawcy. Przy czym warto podkreślić, że przepisy prawa nie nakazują stosowania tylko podpisu wystawcy, organizacja może swobodnie stosować obydwa podpisy - odbiorcy i wystawcy. Jednakże najczęściej spotykaną formą stosowania podpisów jest podpis osoby sporządzającej dokument (np. księgowego) i osoby upoważnionej w organizacji do zatwierdzania takich dokumentów (np. prezesa, dyrektora).

Bardzo ważne jest, aby nota księgowa wystawiona była w dwóch egzemplarzach, ponieważ jeden pozostaje u wystawcy (kopia), ale drugi musi trafić do odbiorcy (oryginał).

Nota księgowa nie zawsze wystawiana jest pod nazwą "nota księgowa", ponieważ dosyć często zastępowana jest innymi nazwami, np. nota obciążeniowa, nota uznaniowa, nota obciążeniowo-uznaniowa.

Co powinna zawierać nota księgowa?

Nota księgowa, jak każdy dokument musi posiadać określone elementy danych wymagane przez przepisy prawa, a dokładniej - ustawa o rachunkowości, art 21 dla dowodów księgowych. Jednakże przepisy prawa nie określają, ani nie narzucają wyglądu noty księgowej. Natomiast dane jakie musi ona zawierać, to przede wszystkim:


Więcej szczegółów na:

Wykorzystujemy pliki "cookies" aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Możesz zablokować możliwość wykorzystywania tych plików poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej. ok