Zerowy PIT – co to takiego?

Opublikowano:

W sierpniu 2019 roku weszły w życie rewolucyjne zmiany mające na celu ułatwienie funkcjonowania młodych pracowników na rynku pracy. Chodzi tutaj przede wszystkim o tzw. „zerowy PIT”, czyli specjalne zwolnienie z opodatkowania dochodów pochodzących z pracy na etacie (w pełnym lub niepełnym wymiarze), pracy nakładczej lub ze współpracy w oparciu o umowę-zlecenie. Prawo do skorzystania z tego nowego przywileju przysługuje tylko osobom, które nie ukończyły jeszcze 26. roku życia. Warto mieć jednak świadomość, że takie zwolnienia nie dotyczą wszystkich uzyskiwanych w ten sposób dochodów. Z kolei na wysokość kwoty wolnej od podatku wpływa otrzymywane przez daną osobę wynagrodzenie brutto. Należy zatem zapoznać się z zasadami korzystania z ulgi dla młodych w PIT.

 

Najważniejsze reguły korzystania z zerowego PIT-u

Zwolnieniem z podatku obejmuje się przychody pochodzące z pracy, pracy nakładczej, stosunku służbowego, umów zlecenia oraz spółdzielczego stosunku pracy pod warunkiem, że beneficjent wspomnianej ulgi ma nie więcej niż 26 lat, a wspomniana kwota przychodów w ciągu całego roku nie przekroczyła pułapu 85 828 zł (wyjątkowo w 2019 roku ze względu na obowiązywanie prawa dopiero od sierpnia wspomniany limit wynosił 35 636,67 zł). Nowe prawo odnosi się zatem do osób, których miesięczne pobory z jednego lub kilki wspomnianych tytułów nie przekraczają 7127 zł brutto. Jeśli jednak dana osoba za pracę w krótszym czasu otrzymywała wyższe wynagrodzenie, którego łączna suma nie przekroczyła rocznego limitu, także może ona skorzystać z tego rozwiązania.

Zwolnieniu nie podlegają dochody pochodzące z innych niż wymienione źródeł.  (np. umów o praktyki absolwenckie, studenckich umów stażowych itp.). Limit ustala się tylko i wyłącznie na podstawie kwoty brutto wynagrodzenia, nie bierze się natomiast pod uwagę innych kwestii. Osoby, które posiadają kilka źródeł dochodów, muszą mieć świadomość, że do skorzystania z zerowego PIT-u konieczne jest, aby łączna kwota pochodząca z tych tytułów nie przekroczyła wyznaczonego poziomu. Jeśli podatnik osiągnął przychód z pracy najemnej za granicą rozlicza się całą wartość wynagrodzenia brutto.

Jeśli w pewnym momencie wystąpi nadwyżka przychodów, czyli przekroczenie ustalonego limitu, trzeba zbadać, czy nie wystąpiły koszty od wolnego od podatku wynagrodzenia. Wtedy dochodzi do pomniejszenia przychodów, ale tylko do jego realnej wartości. Dobrze jest też uświadomić sobie, że korzystanie z ulgi dla PIT nie jest obowiązkowe. Młody pracownik może zatem z niej zrezygnować, stosując połowę kosztów podatkowych do całego wynagrodzenia. Z prawa do stosowania zerowego PIT-u wyłączone są też osoby prowadzące własną działalność gospodarczą (chyba że łączą jej posiadanie z innym źródłem dochodu, np. z pracą na etacie – wtedy przysługuje im zerowy PIT, ale tylko dla tego tytułu). Ulgi nie można zastosować również w przypadku zasiłków dla bezrobotnych, chorobowych, macierzyńskich, kwot odpraw i odszkodowań, stypendiów oraz większości świadczeń alimentacyjnych.

 

Co z dochodami wypracowanymi przed 1 sierpnia 2019 roku?

Zerowy PIT dotyczy dochodów wypracowanych po 1 sierpnia ubiegłego roku. Można nim jednak objąć również wcześniejsze pobory (za pracę w lipcu), które zostały wypłacone już w sierpniu. Warto pamiętać o tym, że za uzyskany dochód uznaje się tylko realnie otrzymane przez podatnika pieniądze, samo roszczenie co do wypłaty nie jest jeszcze równoznaczne z jej otrzymaniem. Innymi słowy, wypłaty realizowane w sierpniu są już objęte nowym prawem, co więcej, istnieje możliwość przesunięcia terminów wypłat czerwcowych i lipcowych na sierpień, tak aby jak największą część roku można było objąć przysługującym zwolnieniem od opodatkowania. Do skorzystania danej osoby z nowego przywileju niezbędne jest złożenie przez nią już po 1 sierpnia 2019 roku specjalnego oświadczenia o niepobieraniu zaliczki na podatek. Korzystanie z ulgi negatywnie wpływa też na możliwość odliczania od dochodu składek na ubezpieczenie społeczne oraz składek zdrowotnych od podatku.

 

Zerowy PIT a składanie rocznych deklaracji

Jeśli podatnik korzystający z ulgi uzyskuje dochody jedynie z objętych ulgą źródeł przychodu i nie przekroczył wyznaczonego limitu wynagrodzenia, w takim wypadku jest zwolniony ze składania rocznej deklaracji PIT w urzędzie skarbowym. Przekroczenie tego limitu oznacza automatyczną konieczność złożenia rozliczenia w fiskusie na dotychczasowych zasadach. Do końca kwietnia 2020 roku trzeba natomiast składać deklaracje za okres od stycznia do lipca 2019 roku, stosując się do obowiązujących wcześniej w tym zakresie reguł.

Obowiązek składania deklaracji rocznych dotyczy również sytuacji pobierania przez pracodawcę kwoty zaliczek od wynagrodzenia w przeciągu 2019 i 2020 roku. Przy wypełnianiu PIT 4R i PIT 11 nie ma możliwości uniknięcia składania rocznych deklaracji podatkowych. Trzeba w nich określić kwotę wszystkich wypłaconych wynagrodzeń, także jeśli chodzi o osoby objęte zerowym PIT-em z uwagi na ich młody wiek.

Podobne artykuły
Inne artykuły
Wersja DEMO - przetestuj za darmo! Załóż konto Systim w 15 sekund!