Kwota wolna od podatku w 2022 roku zaliczki na podatek dochodowy przedsiębiorcy

Opublikowano:

Nowe przepisy podatkowe obowiązujące od początku roku 2022, w ramach Polskiego Nowego Ładu, wprowadzają między innymi zmianę wysokości kwoty wolnej od podatku. Od roku 2022 będzie ona na poziomie 30 000 złotych. Dotyczy to osób fizycznych rozliczających się na zasadach ogólnych według skali podatkowej (17% i 32%).

Oprócz tego, że zmienia się wysokość kwoty wolnej, zmieniają się nieco zasady wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy u przedsiębiorców. Ustalając wysokość zaliczki na podatek dochodowy, stosujemy tzw. kwotę zmniejszającą podatek.

 

Obecne przepisy

W przypadku przedsiębiorców, obliczając zaliczkę na podatek w roku 2021, stosujemy kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 525,12 złotych rocznie. Jest to pewne uproszczenie, gdyż kwota zmniejszająca podatek jest zależna od wysokości dochodu. Kwota 525,26 złotych obowiązuje przy dochodach rocznych w przedziale od 13 000 złotych do 85 528 złotych. Zatem kwotę wolną w takiej wysokości możemy odliczać do momentu przekroczenia pierwszego progu podatkowego, tj. 85 528 złotych. Po przekroczeniu tego progu kwota zmniejszająca podatek progresywnie maleje. Natomiast po uzyskaniu dochodów na poziomie 127 000 złotych, nie ma już zastosowania kwota zmniejszająca podatek.

 

Od 2022 roku

Wraz z Nowym Rokiem mają zacząć obowiązywać przepisy tzw. Nowego Ładu. W związku z tym roczna kwota wolna od podatku zostanie podniesiona do kwoty 30 000 złotych dla wszystkich podatników, bez stosowania dotychczasowego zróżnicowania tej kwoty ze względu na dochody.

Przepisy ustawy nowelizującej (Nowy Ład) uchylają ust. 1a i ust. 1b w art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że nie będziemy rozliczać kwoty zmniejszającej podatek w zależności od wysokości uzyskanych dochodów. Pozostaje kwota wolna w jednej wysokości dla wszystkich, których dochód nie przekroczy kwoty 120 000 złotych rocznie. Od dochodów powyżej 120 000 złotych zapłacimy 32% podatku dochodowego.

Ustalając zatem zaliczki na podatek dla przedsiębiorcy w trakcie roku, będziemy odliczać kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 5 100 złotych

30 000 zł (kwota wolna od podatku) x 17% (wysokość podatku w pierwszym progu skali podatkowej) = 5 100 złotych

W przypadku działalności gospodarczej, ustalając zaliczkę na podatek za każdy miesiąc, liczymy przychody i koszty narastająco od początku roku. W związku z tym kwotę wolną przy ustalaniu zaliczki podatku za każdy miesiąc uwzględniamy w całości, czyli w wysokości 5 100 złotych.

 

Przykład obliczenia podatku na zasadach ogólnych w 2022 roku

Pan Maciej prowadzi działalność gospodarczą i rozlicza się na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej (17% lub 32% podatku).

We wrześniu 2022 roku osiągnie przychody w wysokości 79 526 złotych, koszty uzyskania przychodu w wysokości 26 352 złote. Składki społeczne ZUS, opłacone od początku 2022 roku, w wysokości 798,69 złotych. Od początku roku pan Maciej opłacił zaliczki na podatek dochodowy w kwocie 200 złotych.

 

przychód – koszty: 79 526 zł – 26 352 zł = 53 174 zł

dochód – skł. społeczne: 53 174 zł – 798,69 zł = 52 375,31 zł ~ 52 375 zł

52 375 zł x 17% = 8 903,75 zł ~ 8 904 zł

8 904 zł – 200 zł – 5 100 zł = 3 604 zł podatku do zapłaty

 

 

Autor: Teresa Warska

Podobne artykuły
Inne artykuły
Wersja DEMO - przetestuj za darmo! Załóż konto Systim w 15 sekund!