Czy można modyfikować szablony faktur, umów o pracę bądź innych dokumentów?

Tak, można dowolnie modyfikować szablony dokumentów — można wprowadzić dodatkowe teksty, zmienne programu, dodać logo firmy czy inne elementy graficzne (lub nawet zmienić całą strukturę szablonów).

Szczegóły opisane są w podręczniku użytkownika oraz ukazane w tematycznych filmach wideo — moduł „Pomoc” na koncie Systim.

Aby zmodyfikować szablon dokumentu, należy:
1. Przejść do modułu „Ustawienia”, zakładka „opcje”, i wybrać z nich opcję po lewej stronie tabeli menu - „szablony dokumentów”.
2. Odnaleźć na liście dokument, jaki ma być edytowany i wybrać ikonę opcji, z listy wybrać drugą ikonę, a więc „pobranie szablonu”, nastąpi pobranie dokumentu na dysk (zapisany plik na pulpit).
3. Po zapisaniu pliku można dany dokument otworzyć, aby go zmodyfikować. Jednakże należy pamiętać, iż edycji nie dokonuje się w programie Microsoft Office Word! Ponieważ szablony dokumentów edytowane w programie MS Word są błędnie zapisywane (formatowane). Aby można było poprawnie edytować pobrane dokumenty szablonów, należy pobrać z Internetu bezpłatny program „LibreOffice Writer” i to w nim dokonywać jakiejkolwiek modyfikacji.
4. Zmieniony szablon należy zapisać na dysku (z tą samą nazwą).
5. W „Ustawienia” przy opcji „szablony dokumentów” i przy pozycji wybranego dokumentu należy wybrać pierwszą ikonę — edycji. W nowym oknie będzie można wybrać szablon z dysku komputera w celu jego zaimportowania (podmiany domyślnego dokumentu na nowy). Wszystko zatwierdza się przyciskiem „zapisz”.

Od tego momentu każdy nowy wydruk dokument będzie wystawiany wg nowego szablonu.

UWAGA! Jeśli chcemy, aby wcześniej wystawiony dokument również zmienił szablon na nowy, to należy wejść w jego edycję i nic nie zmieniając kliknąć „zapisz”, spowoduje to ponowne wygenerowanie wydruku dokumentu.

Zobacz również powiązany temat: https://www.systim.pl/q162-Jakie-pola-zmienne-można-stosować-do-edycji-szablonów-wzorów-umów-i-rachunków

powrót do pytań

Skomentuj
Wersja DEMO - przetestuj za darmo! Załóż konto Systim w 15 sekund!