Czy klienci mogą uzyskać dostęp do mojego konta Systim?

W programie Systim istnieje możliwość utworzenia kont klientów, którzy mogą mieć dostęp do naszego konta Systim, a więc mogą składać zamówienia, podejrzeć stany produktów i pobierać swoje faktury.

W tym celu należy założyć konto klienta w module Sprzedaż i zakup >> zakładce "Konta Klientów". Po utworzeniu konta należy następnie przekazać klientowi jego indywidualny login i hasło dostępu do konta.

Dany klient zobaczy na swoim panelu cztery zakładki: „produkty”, „zamówienia”, „faktury” oraz „zmień hasło”. W związku, z czym może:
- składać zamówienia poprzez program (z zakładki Produkty),
- ma możliwość podglądu złożonych przez siebie zamówień (w zakładce Zamówienia) i może monitorować przebieg procesu zamówień (na jakim etapie realizacji się one znajdują),
- może podejrzeć wszystkie wystawione dla niego faktury — klient może podejrzeć, czy dana faktura została już uregulowana, czy pozostaje do zapłaty (w zakładce Faktury),
- może w każdym momencie zmienić swoje hasło (zakładka Zmień hasło).

powrót do pytań

Skomentuj
Wersja DEMO - przetestuj za darmo! Załóż konto Systim w 15 sekund!