Co gdy termin płatności podatku lub złożenia deklaracji wypada w dzień wolny?

1. Termin płatności podatków i ZUS

Jeśli termin płatności wypada w sobotę, niedzielę lub święto, to ma tu zastosowanie art. 12 § 5 ordynacji podatkowej. W takim przypadku termin płatności ulega przesunięciu na następny dzień roboczy. Ma to zastosowanie do zobowiązań wobec ZUS, Urzędów Skarbowych, a także do składanych tam deklaracji.

Warto przy tym pamiętać, iż przelew może być czasem wykonany dopiero następnego dnia roboczego, dlatego lepiej wykonać przelew co najmniej jeden dzień wcześniej, aby uniknąć problemów z Urzędem Skarbowym czy ZUS.

 

2. Termin płatności faktur

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku umów z kontrahentami czy faktur, gdzie kwestię tą reguluje kodeks cywilny. Co więc gdy termin umowy czy płatności wypada na dzień wolny?

Zgodnie z art. 115 Kodeksu cywilnego, jeżeli koniec terminu do wykonania czynności prawnej przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego (w następnym dniu roboczym). Ale tu uwaga - w tym przypadki dniami ustawowo wolnymi są wszystkie niedziele i święta. A więc jeśli termin wypadnie w sobotę, to taki termin nie ulega przesunięciu na następny dzień roboczy.

 


powrót do pytań

Skomentuj
Wersja DEMO - przetestuj za darmo! Załóż konto Systim w 15 sekund!