Faktura VAT marża

Co to jest faktura VAT marża?

Faktura VAT marża jest dokumentem (fakturą) wyglądającą tak samo jak zwykły dokument faktury VAT. Jednakże podatek od towarów i usług rozliczany jest tylko od marży, a nie całej wartości sprzedaży.

Często można spotkać się z sytuacją wystawiania faktur VAT marża na portalach aukcyjnych (np. przy kupnie używanego sprzętu AGD) lub w komisach samochodowych (np. przy kupnie nowego używanego samochodu). Przedsiębiorcy, którzy dokonują transakcji do których można stosować procedurę marży – mogą opodatkować ją w ten sposób (ustawa o VAT określa jakie rodzaje transakcji obejmują marżę).

Czym jest marża?

Marża to innymi słowy różnica pomiędzy kwotą należności (od nabywcy), a ceną nabycia towarów i/lub usług (przez sprzedawcę) i pomniejszoną o kwotę podatku – art. 119 ust. 1 i art. 120 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług.

Dzięki takiej procedurze rozliczania VAT przedsiębiorca może naliczyć i odprowadzić VAT naliczony od marży – a więc różnicy między ceną sprzedaży i zakupu. Jednakże należy podkreślić, iż nie ma on prawa do odliczania VAT z faktury zakupu.

Kwotę marży w tym wypadku oblicza się w następujący sposób – od ceny sprzedaży odejmuje się kwotę nabycia towaru bądź usługi, otrzymany wynik pomniejsza się o kwotę podatku. W związku z powyższym, ogromnym plusem w tym wypadku jest odprowadzenie niższej kwoty podatku VAT do Urzędu Skarbowego.

Kto może wystawić fakturę marżę?

Według przepisów prawa (art. 106e ust. 5 pkt 3 i ust. 6 ustawy o VAT) fakturę VAT marża może wystawić podatnik dokonujący dostaw towarów używanych, kolekcjonerskich i antyków, dzieł sztuki lub świadczy usługi turystyczne.

Faktury VAT marża wystawiają zazwyczaj właściciele antykwariatów, komisów samochodowych lub osoby, które w swojej działalności gospodarczej zajmują się świadczeniem usług, np. turystycznych oraz dostarczają używane towary, dzieła sztuki czy przedmioty kolekcjonerskie.

Jakie dane musi zawierać faktura uproszczona?

Więcej szczegółów na:

Wykorzystujemy pliki "cookies" aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Możesz zablokować możliwość wykorzystywania tych plików poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej. ok