Zatrudnianie osób na emeryturze – podstawowe zasady

Opublikowano:

Emeryci często skarżą się, że po dezaktywizacji zawodowej ich warunki bytowe uległy znacznemu pogorszeniu na skutek zbyt niskich świadczeń emerytalnych. W takiej sytuacji wielu z nich decyduje się na podjęcie dodatkowej pracy zarobkowej, aby podreperować swój domowy budżet. Za zatrudnieniem się przez emerytów w charakterze pracowników czy to dotychczasowego pracodawcy, czy też nowego, często stoi też chęć produktywnego spędzania czasu oraz samodoskonalenia. Niezależnie od tego, jakie pobudki przyświecają seniorom przy podejmowaniu pracy, muszą oni pamiętać o obowiązujących zasadach tak, aby nie doszło do zawieszenia wypłaty przysługującego świadczenia.

 

Warunki pracy na emeryturze

To, że dana osoba osiągnęła już wiek emerytalny, nie oznacza, że jest zobowiązana do całkowitego porzucenia pracy i przejścia w stan bezczynności zawodowej. W takiej sytuacji może ona zdecydować się na przykład na zawieszenie wypłacania należnego świadczenia i dalszą kontynuację swojej kariery lub przejście na emeryturę i znalezienie dodatkowej pracy.

Przy zawieszeniu emerytury jedynym źródłem jego dochodu będzie wynagrodzenie wypłacane z tytułu pracy zawodowej. Z kolei pobieranie świadczenia emerytalnego przy jednoczesnej pracy zarobkowej ma miejsce wówczas, gdy pracownik, który ukończy 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna), zaprzestanie pracy, ustali swoje prawo do emerytury, a następnie podejmie kolejną pracę. Taka praca jest objęta analogicznymi składkami w stosunku do pracy wykonywanej przed emeryturą.

 

Limity dochodów emeryta

Zasadniczo osoby, które osiągnęły wiek emerytalny, nie muszą obawiać się żadnych limitów przychodów z nią związanych. Pewne ograniczenia obowiązują bowiem jedynie w przypadku osób, które korzystają z tzw. emerytury pomostowej wypłacanej jeszcze przed nabyciem praw emerytalnych. Na wysokość świadczenia nie ma większego wpływu pensja na poziomie do 70% miesięcznego wynagrodzenia za poprzedni kwartał (od września 2020 roku suma ta opiewa na kwotę o wysokości 3517,20 zł). Jeśli wynagrodzenie emeryta mieści się w przedziale od 70 do 130% analogicznej wartości, świadczenie zostaje zmniejszone proporcjonalnie do wysokości osiąganych z tytułu pracy zarobkowej dochodów. Osoby z wyższym świadczeniem muszą natomiast liczyć się z tymczasowym zawieszeniem świadczenia emerytalnego. Zanim dana osoba przystąpi do pracy, musi zatem zweryfikować wysokość dochodów, aby uniknąć zawieszenia wypłaty świadczenia emerytalnego.

Warto pamiętać o tym, że poza osobami w wieku senioralnym, limity nie obowiązują także osób, które nabyły prawa do emerytury częściowej, a także inwalidów wojennych z tytułu pobytu w obozie lub miejscach odosobnienia, a także osób pobierających rentę rodzinną po tych inwalidach. Limity nie obowiązują też osób, które mają prawo do renty inwalidów wojskowych nabytej z tytułu pełnionej służby wojskowej lub też renty rodzinnej po żołnierzu, który zginął na służbie.

 

Zatrudnianie emerytów na umowę-zlecenie

Emeryci w zależności od okoliczności mogą zatrudnić się na umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną. W przypadku umów-zlecenie ich oskładkowanie przebiega w analogiczny sposób, jak w przypadku innych osób. Jeśli emeryt dysponuje poza zleceniem także umową o pracę w tej samej bądź innej firmie, nie trzeba odprowadzać od zlecenia żadnych składek. Warunkiem jest pobieranie z tytułu umowy o pracę świadczenia w wysokości co najmniej najniższego wynagrodzenia.

Jeśli zlecenie stanowi jedyne źródło dochodu poza emeryturą, wszystkie składki od tej umowy muszą zostać odprowadzone na takich samych zasadach jak w przypadku każdej innej osoby. Pracodawcy często decydują się na zawarcie z emerytami umów-zlecenie z uwagi na brak konieczności przeprowadzania badań lekarskich, a także opłacania szkoleń BHP.

 

Składki ZUS a praca na emeryturze

Praca emeryta jest objęta składkami ubezpieczeniowymi na takich samych zasadach jak wszystkie inne. Od wynagrodzenia pobierane są wszystkie składki poza tymi przeznaczonymi na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Do opłacania tych wszystkich zobowiązań zobligowany jest pracodawca.

 

Praca w nowej firmie czy u dotychczasowego pracodawcy?

Dobrym rozwiązaniem dla emeryta jest zatrudnienie się na umowę o pracę u dotychczasowego pracodawcy. Przedsiębiorcy zwykle chętnie przystają na takie rozwiązanie z uwagi na związane z nim korzyści (np. znajomość swoich obowiązków przez pracownika, jego doświadczenie i sumienność, a także brak ochrony emerytalnej). Można także znaleźć zatrudnienie w innej firmie. Z uwagi na brak rąk do pracy wielu właścicieli firm decyduje się na takie rozwiązanie.

Emeryt nie musi pracować w pełnym wymiarze. To, ile czasu poświęci na obowiązki zawodowe, zależy od jego indywidualnych preferencji i możliwości, a także stanu zdrowia. Nie musi zatrudniać się na umowę o pracę czy zlecenie. Niekiedy dobrym rozwiązaniem może być dla niego także założenie własnej działalności gospodarczej i pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia w określonej wysokości. Osoby, które osiągnęły odpowiedni wiek, nie muszą też martwić się żadnymi limitami zarobków.

 

Autor: Łukasz Stachurski

 

Źródła:

 

Podobne artykuły
Inne artykuły
Wersja DEMO - przetestuj za darmo! Załóż konto Systim w 15 sekund!


Wykorzystujemy pliki "cookies" aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Możesz zablokować możliwość wykorzystywania tych plików poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej. ok