Sprzedaż samochodu wykupionego prywatnie z leasingu na gruncie PIT

Opublikowano:

Do końca 2021 roku samochód, który po upływie okresu leasingu był wykupowany przez przedsiębiorców do celów prywatnych, mógł zostać odsprzedany bez konieczności zapłaty podatku PIT już po upływie pół roku od nastąpienia transakcji. Z optymalizacji podatkowych w tym zakresie można było korzystać właściwie w nieograniczony sposób. Proceder ten był nagminnie powtarzany przez szereg lat. Dlatego też w regulacjach Polskiego Ładu wprowadzonych od 2022 roku zdecydowano się wprowadzić pewne modyfikacje, mające na celu jego znaczące ograniczenie. Obiektywnie rzecz ujmując, obecnie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego nie są już tak korzystne dla podatników. Warto dowiedzieć się, na czym polegają wprowadzone zmiany oraz jak wpłyną one na kwestię opłacania podatku PIT ze wspomnianego tytułu. Dowiedz się koniecznie więcej na ten temat z niniejszego artykułu.

Sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu – stan prawny do końca 2021 roku

Zgodnie ze stosownymi regulacjami zawartymi w ustawie o PIT za odrębne źródło przychodu uznawano odpłatne zbycie dóbr ruchomych przejętych z leasingu, jeśli wspomnianej transakcji dokonano przed upływem pół roku od wspomnianego przejęcia. Po dłuższym czasie transakcje takie stawały się nieopodatkowane.

Wykup samochodu osobowego z leasingu stanowił dla podatnika moment jego nabycia. Dotyczyło to również przejęcia na firmę wykupionego z leasingu pojazdu w sytuacji, gdy nie został on wprowadzony do ewidencji środków trwałych, a także nie był używany do celów firmowych po jego wykupieniu. W takiej sytuacji przychody uzyskane ze sprzedaży samochodu innej osobie nie były uznawane za przychody z prowadzenia działalności gospodarczej. Były one zatem zwolnione z opodatkowania wtedy, gdy minęło 6 miesięcy od ich przejęcia z leasingu i przekazania do majątku prywatnego. Dotyczy to także sytuacji, gdy faktura wykupu zostanie wystawiona na dane firmowe.

W kwestii zwolnienia wykupionych samochodów z konieczności opłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych kluczowe znaczenie ma brak ich zaliczenia do ewidencji środków trwałych. Te bowiem ze swego założenia muszą bowiem być kompletne, zdatne do użytku. Muszą także należeć do podatnika i być przez niego wykorzystywane w celach prowadzenia działalności gospodarczej. Samochód przeznaczony na cele prywatne już w momencie wykupu nie był brany pod uwagę przy tworzeniu ewidencji środków trwałych. Jego sprzedaż po upływie 6 miesięcy nie podlegała opodatkowaniu.

Odpłatne zbycie samochodu pochodzącego z leasingu w świetle obecnych regulacji prawnych

Zgodnie z wprowadzonymi regulacjami Polskiego Ładu od stycznia 2022 roku nie ma już możliwości nieopodatkowanego zbycia przejętych na cele prywatne pojazdów mechanicznych wykupionych z leasingu po zaledwie pół roku od ich przejęcia. Obecnie czas ten bowiem wydłużono do 6 lat. Biorąc zatem pod uwagę nowe przepisy, można liczyć na zwolnienie z podatku transakcji odsprzedania auta z leasingu dopiero wtedy, gdy od jego wykupienia minęło co najmniej 6 lat. Jeśli do sprzedaży dojdzie przed upływem tego okresu, organy podatkowe interpretują tę sytuację jako transakcję mającą na celu zwiększenie przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej. Trzeba zatem od tej transakcji odprowadzić podatek w stosownej wysokości, uzależnionej od aktualnej wartości rynkowej pojazdu.

Sprzedaż samochodów poleasingowych w praktyce

Istnieje pewien sposób na legalne obejście niekorzystnych dla podatników przepisów w sprawie odsprzedania przejętych z leasingu pojazdów bez konieczności zapłaty podatku PIT. Otóż przejęty po leasingu samochód może zostać nieodpłatnie przekazany bliskiej dla przedsiębiorcy osobie w formie tzw. darowizny. W przeciwieństwie do dotychczasowego użytkownika danego pojazdu, obdarowany jest osobą prywatną, więc w jego przypadku nie stosuje się żadnych przepisów prawnych dotyczących przedsiębiorców.

Nowy właściciel pojazdu może zatem odsprzedać go już po upływie pół roku od zrealizowania darowizny, nie narażając się przy tym na dodatkowe koszty podatkowe. Choć działanie takie ogółem rzecz biorąc, nie jest zabronione przez prawo, istnieje możliwość, że organy podatkowe zinterpretują je w inny sposób, co może za sobą pociągnąć określone konsekwencje natury prawnej. W praktyce jednak na ogół bardzo trudno jest udowodnić, że w danym przypadku faktycznie doszło do próby obejścia obowiązujących przepisów.

Kwestie rozliczenia VAT

W kwestii podatku VAT wykup pojazdu z leasingu uznawany jest za zupełnie odrębną czynność w stosunku do umowy leasingu. Dlatego też odliczenie VAT-u od rat leasingowych nie ma większego znaczenia przy naliczaniu lub nienaliczaniu podatku od towarów i usług w trakcie sprzedaży auta pochodzącego z leasingu. Jeśli wykupu dokonuje czynny podatnik VAT, w takiej sytuacji podatek VAT odlicza się w wariancie 50% i 100%. Tę pierwszą stawkę stosuje się do pojazdów użytkowanych zarówno w celach służbowych, jak i prywatnych, drugą natomiast wyłącznie do samochodów używanych stricte w celach firmowych.

 

Autor: Łukasz Stachurski

Źródła:

 

Podobne artykuły
Inne artykuły
Wersja DEMO - przetestuj za darmo! Załóż konto Systim w 15 sekund!