Faktura VAT - jakie dane musi zawierać?

Co to jest faktura?

Faktura jest dokumentem, który potwierdza zaistniałą transakcję pośredniczących ze sobą stron. Faktura może być wystawiana w formie elektronicznej, jak i papierowej. Wystawienie i przekazanie faktury powoduje powstanie obowiązku podatkowego.

Faktura musi posiadać niezbędne elementy danych, aby mogła być uznana za fakturę. Obowiązek umieszczenia na fakturze niezbędnych danych przestrzegany jest przez przepisy prawa - ustawa o podatku od towarów i usług. Oznacza to, że nie przestrzeganie tego obowiązku wiąże się z konsekwencją prawną i nieprzyjemnościami związanymi z wystawieniem nieprawidłowej faktury.

Jakie dane musi zawierać faktura VAT?

Według przepisów prawa, a dokładnie wg art. 106e ust. 1 ustawy o VAT, faktura musi zawierać w swojej treści następujące dane:

** Dodatkowo mali podatnicy rozliczających się metodą kasową, muszą opatrzyć swoje faktury adnotacją „metoda kasowa”.

Czy faktura musi posiadać datę wystawienia i datę sprzedaży?

Na wystawianej przez przedsiębiorców fakturze, musi przede wszystkim znaleźć się "data wystawienia". Natomiast "data sprzedaży" została zastąpiona "datą dokonania dostawy towarów lub zakończenia dostawy towarów" i nie jest ona wymagana - umieszcza się ją tylko na fakturze w przypadku, gdy ta data jest określona i różni się od daty wystawienia.

W obecnie obowiązujących przepisach prawa opatrzenie faktury datami wygląda następująco:

Jakie są obowiązkowe adnotacje na fakturze?

Oprócz obowiązkowych elementów danych (art. 106e ustawy o VAT) na fakturze, muszą znaleźć się także oznaczenia typowe dla określonego rodzaju statusu podatnika. Oznaczenia powinny być dodane w formie adnotacji, i są to między innymi:

Jakie określenia na fakturze nie są już obowiązkowe?

Wprowadzone zmiany w VAT zniosły obowiązki dotyczące umieszczania niektórych określeń na fakturach. Używanie starych określeń nie jest błędne, ale nie jest też wymagane przez przepisy prawa. Zmiany w ustawie o VAT przyniosły znaczne ułatwienia dla przedsiębiorców w wystawianiu faktur, z których mogą swobodnie korzystać. Między innymi:

Kiedy wystawić fakturę?

W obecnie obowiązujących przepisach od 1 stycznia 2014 roku przedsiębiorca powinien wystawić fakturę nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, ale jednocześnie nie wcześniej niż 30. dnia przed dokonaniem tych czynności. Oznacza to, że wystawienie danej faktury wcześniej lub później niż w określonym terminie jest wadliwe – grozi to konsekwencjami karnymi (np. kara grzywny).

Jednakże i w tym przypadku istnieją wyjątki od reguły. Mianowicie fakturę wystawia się nie później niż:

Wykorzystujemy pliki "cookies" aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Możesz zablokować możliwość wykorzystywania tych plików poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej. ok