Pomoc de minimis

Co to jest wsparcie de minimis?

Wsparcie de minimis dotyczy różnych form finansowania, na przykład: dofinansowania szkoleń, dotacji na inwestycje, umorzeń (zwolnień) podatkowych, umorzenia odsetek ZUS, jako jednorazowa amortyzacja środka trwałego i gwarancji kredytowych.

Zgodnie z przepisami całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej przez państwo członkowskie jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 200 000 EUR brutto w okresie trzech lat kalendarzowych. Wyjątkiem są przedsiębiorstwa z sektora drogowego transportu towarów, gdzie limit otrzymanej pomocy wynosi 100 000 EUR. Jednakże świadczenia usług zintegrowanych, w których sam transport jest tylko jednym z elementów usługi (np. usług przeprowadzkowych, pocztowych lub kurierskich albo usług obejmujących zbieranie i przetwarzanie odpadów), nie należy uznawać za usługi transportowe.

Celem pomocy de minimis nie jest ratowanie firm, które upadają i nie mają środków pieniężnych na rozwój firmy. W związku z czym o wsparcie, czyli pomoc de minimis nie mogą ubiegać się na pewno przedsiębiorcy z sektorów rybołóstwa i akwakultury i zajmujący się produkcją podstawową produktów rolnych. Jednakże pomoc de minimis nie obejmuje również pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych do towarów z zagranicy. Ponadto nie można ubiegać się o wsparcie na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich ani na działalność w sektorze przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych w następujących przypadkach: kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów nabytych od producentów podstawowych lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorstwa objęte pomocą i kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu przekazania jej w części lub w całości producentom podstawowym.

Pomoc de minimis udzielona przedsiębiorcom w latach 2015-2017 w Polsce, wygląda następująco: w roku 2017 jest to kwota 6 740,8 mln zł i 0,34 % PKB; w roku 2016 jest kwota 5 363,7 mln zł i 0,29 % PKB oraz w roku 2015 jest to kwota 4 892,9 mln zł i 0,27 % PKB.

Wykorzystujemy pliki "cookies" aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Możesz zablokować możliwość wykorzystywania tych plików poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej. ok