Elektroniczne sprawozdania finansowe

W październiku 2018 roku wejdą w życie kolejne zmiany dotyczące wysyłki elektronicznej dokumentów księgowych, tym razem dotyczące przesyłki sprawozdania finansowego.

Sprawozdanie finansowe będzie sporządzone w formie elektronicznej, w strukturze logicznej oraz formacie udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej przez Ministerstwo Finansów.

„Konieczne będzie właściwe podpisanie tak sporządzonego sprawozdania finansowego, to znaczy podpisanie przez co najmniej jedną osobę, której numer PESEL ujawniony jest w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, uprawnioną do reprezentacji podmiotu, przy pomocy podpisu kwalifikowanego albo profilu zaufanego ePUAP”.

Od października 2018 r. umieszczenie sprawozdania finansowego i powiązanych z nim dokumentów w elektronicznym Repozytorium Dokumentów Finansowych będzie prowadzić do automatycznego przesłania dokumentów do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych.

„…oznacza to brak obowiązku składania sprawozdania finansowego przez podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego osobno do właściwego urzędu skarbowego, jak to miało miejsce dotychczas.”

Struktury logiczne sprawozdania

Pojawiły się już struktury logiczne dotyczące elektronicznych wersji sprawozdań finansowych. Warto zapoznać się z tą kwestią.

Nawiązując do poprzedniego artykułu, od początku października 2018 roku jednostki wpisane do KRS będą zobowiązane do sporządzania sprawozdania finansowego w wersji elektronicznej i na Krajowej Administracji Skarbowej pojawiły się już struktury logiczne oraz format sprawozdań finansowych.

Uwaga! Ministerstwo Finansów informuje, iż struktury logiczne oraz format sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z MSR obecnie nie będą opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów.

Ministerstwo Finansów informuje, że struktury logiczne oraz format sprawozdań finansowych, sporządzane zgodnie z MSR, o których mowa w art. 45 ust. 1h ustawy o rachunkowości (wchodzi w życie 1 października 2018 r.), należy sporządzać w postaci elektronicznej nieustrukturyzowanej.

1f. Sprawozdanie finansowe sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. 1g. Sprawozdania finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. 1h. Sprawozdania finansowe sporządzane zgodnie z MSR sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie, jeżeli zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Struktury - do pobrania

W związku z powyższym, zostały już udostępnione przez Ministerstwo Finansów struktury logiczne sprawozdań finansowych, o których mowa w art. 45 ust. 1g ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 395, z późn. zm.).

Cała lista struktur do pobrania znajduje się >>TUTAJ<<Więcej szczegółów na:

Wykorzystujemy pliki "cookies" aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Możesz zablokować możliwość wykorzystywania tych plików poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej. ok