Urząd właściwy dla VAT i urząd właściwy dla PIT

Opublikowano: 16.09.2019
Za jeden z najważniejszych obowiązków ciążących na przedsiębiorcach uznaje się składanie w odpowiednim czasie konkretnych deklaracji podatkowych do urzędu skarbowego właściwego dla firmy działającej w danym okręgu. Zanim podatnik rozpocznie swoją działalność gospodarczą, powinien jednak najpierw zorientować się, który organ podatkowy jest kompetentny do zbierania określonych deklaracji podatkowych. Nie wszyscy właściciele przedsiębiorstw zdają sobie bowiem sprawę z tego, że wszelkie kwestie związane z VAT i PIT należy załatwiać w innych miejscach. Dlatego też wskazane jest, aby dowiedzieć się, gdzie składać deklaracje związane z podatkiem dochodowym od osób fizycznych i te odnoszące się do podatku od towarów i usług.

Gdzie złożyć deklarację PIT?


Obowiązujące w Polsce ustawodawstwo wskazuje, że za właściwy dla załatwiania wszelkich kwestii związanych z PIT urząd należy uznać organ podatkowy działający w obrębie miejsca zamieszkania podatnika. Jednak w przypadku, gdy przedsiębiorca nie dysponuje żadnym miejscem zamieszkania na terenie Polski, urzędem upoważnionym do rozwiązywania zagadnień dotyczących PIT staje się urząd, którego zasięg działania obejmuje miejsce pobytu podatnika. Te uregulowania prawne odnoszą się zarówno do podatników rozliczających się na zasadach ogólnych, jak i osób opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Trzeba jednak pamiętać o tym, że nieco inne zasady stosuje się w przypadku opodatkowania w oparciu o kartę podatkową. W takiej sytuacji do ustalenia właściwości urzędu skarbowego bierze się pod uwagę miejsce położenia zakładu pracy, określone w formularzu CEIDG-1.

Zmiana miejsca zamieszkania w trakcie roku podatkowego


Niekiedy zdarza się, że podczas trwania roku podatkowego przedsiębiorca zmienia swój adres zamieszkania. Takie okoliczności pociągają za sobą konieczność zmiany urzędu właściwego do rozpatrywania kwestii PIT. Wspomnianą właściwość ustala się przy określeniu miejsca zamieszkania w ostatnim dniu danego okresu rozliczeniowego, w którym dokonuje się rozliczenia zaliczek na podatek dochodowy. Od podatnika jednak oczekuje się niezwłocznego poinformowania organów podatkowych o dokonanych zmianach w adresie zamieszkania, które automatycznie prowadzą również do zmiany właściwości urzędu skarbowego (najlepiej uczynić to w ciągu siedmiu dni od zaistnienia okoliczności powodujących zmianę miejsca zamieszkania. Wszelkie formalności z tym związane najwygodniej jest załatwić za pośrednictwem formularza elektronicznego CEIDG-1.

Gdzie złożyć deklarację VAT?


Przepisy ordynacji podatkowej przewidują, że w przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą do ustalenia urzędu właściwego do rozpatrywania kwestii związanych z VAT bierze się pod uwagę miejsce ich zamieszkania. W praktyce oznacza to, że urzędem właściwym dla właścicieli jednoosobowych firm jest ten sam organ podatkowy, który rozpatruje także kwestie odnoszące się do PIT.

Zmiana miejsca zamieszkania a rozliczenia VAT


Jeśli podatnik VAT w trakcie trwania roku podatkowego zmienił miejsce zamieszkania, powinien o tym fakcie zawiadomić odpowiednie organy, dokonując stosownych zmian w formularzu elektronicznym CEIDG-1. To jednak nie wystarczy. Aby dopełnić wszelkich formalności z tym związanych, należy także w ciągu siedmiu dni od przeprowadzki złożyć do nowego urzędu skarbowego wniosek VAT-R. W przypadku, gdy do zmiany właściwości urzędu skarbowego dojdzie w trakcie trwania okresu rozliczeniowego, do dokonania rozliczeń VAT w przypadku danego podatnika upoważniony będzie urząd skarbowy właściwy w ostatnim dniu tego okresu rozliczeniowego. A zatem jeśli rozliczeń VAT dokonuje się co miesiąc, w takim wypadku bierze się pod uwagę ostatni dzień miesiąca. Natomiast w kwartalnym systemie rozliczeń analogicznym dniem stanie się ostatni dzień danego kwartału.

Adres zamieszkania a adres zameldowania


Trzeba mieć świadomość, że w systemach podatkowych, niezależnie od tego, czy chodzi o VAT czy też PIT, zwraca się uwagę na miejsce zamieszkania podatnika, a nie na adres jego faktycznego zameldowania. Co do zasady, uznaje się, że miejscem zamieszkania jest to miejsce, w którym podatnik przebywa z zamiarem stałego pobytu. Adres ten może oczywiście pokrywać się z miejscem zameldowania, jakkolwiek zdarzają się też przypadki, gdy są to dwa zupełnie różne miejsca. W takim wypadku dla urzędu skarbowego liczy się przede wszystkim to, gdzie płatnik podatku rzeczywiście mieszka, a nie gdzie jest aktualnie zameldowany.

Podsumowanie


Trzeba stwierdzić, że zgodnie z obecnie obowiązującym ustawodawstwem osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą rozliczają się ze swej działalności w jednym organie podatkowym, właściwym ze względu na miejsce ich zamieszkania. Właściwy urząd VAT oraz właściwy urząd PIT pokrywają się zatem ze sobą. W praktyce oznacza to pewne udogodnienia dla tych osób w postaci choćby minimum ciążących na nich formalności oraz oszczędności czasu w załatwianiu spraw urzędowych.Wykorzystujemy pliki "cookies" aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Możesz zablokować możliwość wykorzystywania tych plików poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej. ok