Elektroniczne sprawozdania finansowe

Od 1 października 2018 roku weszły w życie nowe przepisy, zgodnie z którymi na przedsiębiorcy spoczywa obowiązek składania rocznych sprawozdań finansowych tylko w formie elektronicznej do KRS i do Krajowej Administracji Skarbowej, zgodnie ze strukturą i formatem szczegółowo określonymi przez Ministerstwo Finansów. Oznacza to, że sprawozdania mają być prowadzone i wysyłane jedynie elektronicznie.

„Konieczne będzie właściwe podpisanie tak sporządzonego sprawozdania finansowego, to znaczy podpisanie przez co najmniej jedną osobę, której numer PESEL ujawniony jest w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, uprawnioną do reprezentacji podmiotu, przy pomocy podpisu kwalifikowanego albo profilu zaufanego ePUAP”.

Struktury logiczne sprawozdania

Ministerstwo Finansów informuje, iż struktury logiczne oraz format sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z MSR obecnie nie będą opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów.

Ministerstwo Finansów informuje, że struktury logiczne oraz format sprawozdań finansowych, sporządzane zgodnie z MSR, o których mowa w art. 45 ust. 1h ustawy o rachunkowości (wchodzi w życie 1 października 2018 r.), należy sporządzać w postaci elektronicznej nieustrukturyzowanej.

1f. Sprawozdanie finansowe sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. 1g. Sprawozdania finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. 1h. Sprawozdania finansowe sporządzane zgodnie z MSR sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie, jeżeli zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Struktury - do pobrania

W związku z powyższym, zostały już udostępnione przez Ministerstwo Finansów struktury logiczne sprawozdań finansowych, o których mowa w art. 45 ust. 1g ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 395, z późn. zm.).

Cała lista struktur do pobrania znajduje się >>TUTAJ<<


Elektroniczne sprawozdania finansowe w programie Systim

Aby sporządzić sprawozdanie elektroniczne zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów, należy użyć do tego odpowiedniego oprogramowania. Program Systim oczywiście umożliwia tworzenie sprawozdania finansowego elektronicznego w rozszerzeniu XML z możliwością pobrania dokumentu i przekazania dalej.

Więcej informacji na temat generowania sprawozdań finansowych w programie Systim, podpisywaniu dokumentu i samej jego wysyłce, znajduje się na stronie:


Wykorzystujemy pliki "cookies" aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Możesz zablokować możliwość wykorzystywania tych plików poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej. ok