Księgowość i wysyłanie JPK w firmie online

Wysyłaj JPK elektronicznie jednym kliknięciem za pomocą programu Systim


Czym jest JPK?

Jednolity Plik Kontrolny (ang. Standard Audit File-Tax – SAF-T) jest zbiorem danych, tworzonym z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezpośredni eksport danych, zawierającym informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, posiadającym ustandaryzowany układ i format (schemat XML) umożliwiający jego łatwe przetwarzanie.

Kto powinien przesyłać JPK_VAT?

Obowiązek comiesięcznego przekazywania pliku JPK_VAT (ewidencja zakupu i sprzedaży VAT) będzie obowiązywał od:Systim w pełni obsługuje wysyłkę JPK w zakresie obecnie przewidzianym przepisami prawa dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców.


Jak przesłać JPK_VAT używając Systim?


Po instalacji programu SystimPlus i powyższych czynności należy przejść do modułu "Księgowość" (odpowiednio KPiR lub KH) na koncie Systim i wybrać zakładkę ''Deklaracje''. Po wejściu w opcje deklaracji wyświetli się lista możliwych do pobrania deklaracji podatkowych. Aby wygenerować plik JPK_VAT, należy kliknąć przycisk "Pobierz". To samo w przypadku generowania e-deklaracji.W ten sam sposób można równiez pobrać plik JPK. Jednakże w tym wypadku nie ma potrzeby dodawania ani wybierania Urzędu Skarbowego, ponieważ pliki JPK trafiają bezpośrednio do Ministerstwa Finansów.

Po wygenerowaniu deklaracji lub pliku JPK, dokumenty zostaną dodane do listy deklaracji w księgowości. Po najechaniu myszką na daną pozycję dokumentu, widoczne będą ikony z dodatkowymi opcjami m.in.: edycja, usunięcie, pobranie formatu XML, możliwość podpisania i wysłania dokumentu lub pliku bezpośrednio do Urzędu Skarbowego.Po wysłaniu deklaracji lub pliku JPK dodatkowo w ikonie "opcje" przy pozycji danego dokumentu, pojawi się ikona "status deklaracji", dzięki której można podejrzeć status weryfikacji przesłanego dokumentu do Urzędu Skarbowego i pobrać UPO.Na dole przeglądarki powinna być widoczna informacja: "Połączenie z SystimPlus zostało otwarte". Oczywiście nasz pobrany SystimPlus musi być włączony i powinien działać w tle, aby mógł połączyć się z naszym kontem Systim.


W programie SystimPlus pojawi się dodatkowo okienko proszące o wybór certyfikatu do podpisu. Z listy powinniśmy wybrać odpowiedni podpis i potwierdzić go przyciskiem "OK".


Na ekranie powinna być widoczna informacja: "Wysyłanie...Proszę nie zamykać strony.". Program informuje, że czeka na potwierdzenie i wybranie odpowiedniego podpisu. Dopiero po jego wybraniu nastąpi wysłanie dokumentów.


Po wybraniu odpowiedniego certyfikatu i kliknięciu przycisku "OK", pojawi się również dodatkowy komunikat (okienko) aplikacji podpisującej. Tam aplikacja poprosi o PIN do karty (zdarzy się to przy każdym podpisie, lub tylko raz - zależnie od ustawień w aplikacji dołączonej do podpisu). Po wpisaniu poprawnego PIN-u, w miejsce udanego połączenia pojawi się komunikat "Deklaracja została podpisana, i wysłana.". Teraz należy już tylko sprawdzać status danej deklaracji - ikonką "chmurki" na liście.


UWAGA!

Jak zarejestrować podpis kwalifikowany?

W razie wystąpienia problemów, prosze zapoznać się z dodatkowymi informacjami dostępnymi >> TUTAJ <<
Wysyłka deklaracji przez strony Ministerstwa Finansów

UWAGA: W razie jakichkolwiek problemów z wysyłką deklaracji, można skorzystać z zewnętrznych portali Ministerstwa Finansów.


Przy danej deklaracji wystarczy skorzystać z opcji pobrania jej w formacie .xml i zapisać ją na dysku.
Następnie, przejść do strony: Formularze elektroniczne dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Na ww. stronie należy wybrać deklarację, którą chcemy złożyć i postępować zgodnie z instrukcją Minsterstwa Finansów, wysyłając wcześniej pobraną z Systim deklarację.

Więcej informacji na temat składania deklaracji online można znaleźć na stronie: Jak złożyć e-Deklaracje (Ministerstwo Finansów)


Najczęściej występujące problemy:

Jeżeli po poprawnej instalacji, SystimPlus nie chce się uruchomić (nie pracuje w tle) może to oznaczać, że jakieś oprogramowanie blokuje dostęp do programu lub usuwa część zainstalowanych plików (najczęściej antywirus (Kaspersky), zapora firewall lub programy do czyszczenia dysku). Najlepiej w tym wypadku:
- sprawdzić czy w folderze zapisu programu C:/... znajdują się wszystkie pliki instalacyjne. Być może system oczyszczający komputer, antywirus lub inny program usuwa część ważnych danych instalacyjnych (polecana reinstalacja SystimPlus oraz czasowa dezaktywacja anytwirusa/firewalla itd.),
- lub sprawdzić, czy program jest instalowany (lub uruchamiany), jako administrator. Użytkowanik Windows musi mieć pełne uprawnienia do instalacji/uruchamiania danego programu.

Dodatkowo można sprawdzić działanie SystimPlus na innym komputerze(nie znajdującym się, np. w tej samej firmie czy w domu, ponieważ wszystkie te komputery mogą mieć identyczne dane zabezpieczeń lub to same oprogramowanie).

Nie mogę podpisać deklaracji, co zrobić?

Poniżej zostały opisane poszczególne kroki, jakie można wykonać, aby spróbować rozwiązać problem. Należy:

Brak uzupełnionego portu 9999, brak informacji o wersji programu lub inne komunikaty błędu:

Jeżeli po zainstalowaniu najnowszej wersji programu SystimPlus i próbie połączenia z portem 9999 pole "podaj port" pozostaje puste, nie jest widoczna wersja oprogramowania SystimPlus, albo wyskakuje inny, nieopisany wcześniej błąd, można dodatkowo:Uwaga!

Więcej informacji na temat wysyłki e-deklaracji z Systim znajdziesz w poradniku wideo:

← Sprawdź poradnik wideo
← Sprawdź podręcznik wysyłki e-deklaracji i JPK
← Sprawdź podręcznik wysyłki za pomocą ePUAP