Indywidualny mikrorachunek podatkowy

Opublikowano:

Indywidualny mikrorachunek podatkowy obowiązuje już od stycznia 2020r. W ciągu kolejnych lat dodano kolejne tytuły zapłat podatków.

Jakie zmiany na przestrzeni ostatnich lat objęły mikrorachunek podatkowy?
Jakie dokładnie podatki można wpłacić na mikrorachunek podatkowy?
Jak zostaną zaliczone wpłaty podatnika na mikrorachunek podatkowy, gdy posiada on zaległości podatkowe? Na te i wiele innych pytań odpowiedziano w niniejszej publikacji.


Co to jest mikrorachunek podatkowy?
Mikrorachunek podatkowy jest kontem bankowym przypisanym indywidualnie dla podatnika w celu regulowania przez niego płatności niektórych podatków.
Mikrorachunek jest rachunkiem bankowym przynależnym do jednego podatnika albo płatnika podatków. Bardzo ważne jest to, że mikrorachunek służy do wpłacania niektórych podatków. Za jego pomocą podatnik nie otrzyma zwrotu z podatków.

 

 

UWAGA:
Zwroty z podatku PIT, CIT, VAT są realizowane na dotychczasowych zasadach, a więc są realizowane na rachunki firmowe zgłoszone przy rejestracji działalności albo aktualizacji danych o działalności.

 

 

Mikrorachunek podatkowy ma 26 cyfr, a więc dokładnie tyle ile konto bankowe prowadzone przez podatnika prowadzącego działalność w Polsce. Zatem struktura mikrorachunku podatkowego jest zgodna z formatem NRB (Numeru Rachunku Bankowego) i składa się z:
1)    liczby kontrolnej – pierwsze 2 cyfry,
2)    numer rozliczeniowy jednostki organizacyjnej banku -
3)    numer porządkowy rachunku bankowego, w skład, którego wchodzi identyfikator podatkowy podatnika lub płatnika albo kod urzędu skarbowego.

Przykład schematu mikrorachunku podatkowego, gdy identyfikatorem jest nr NIP:
LK RRRR RRRR RRRI XXXX XXXX XXXX
23 1070 9999 9992 6166 1661 1600
Wyjaśnienie przykładu:
•    23 – liczba kontrolna,
•    1070 9999 – stała wartość oznaczająca numer rozliczeniowy banku w NRB,
•    999 – stała wartość oznaczająca numer uzupełniający banku w NRB,
•    1 – oznacza użycie numeru PESEL (pojawi się cyfra 2 gdy użyto nr NIP),
•    6166 1661 1600 – pierwsze 9 cyfr to NIP (jeśli użyto PESEL to 10 cyfr) a cyfry po czyli zera to uzupełnienie numeru mikrorachunku podatkowego.

 

NIP czy PESEL?
Każdy podatnik podając numer NIP albo PESEL może w każdej chwili sprawdzić jaki posiada numer mikrorachunku podatkowego.
Strona do generatora mikrorachunku jest następująca:
https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego
Co ważne generator jest udostępniony przez Resort Finansów (Szefa KAS) 24 godziny na dobę. To jest jedyne źródło, poprzez które podatnik wygeneruje numer mikrorachunku podatkowego. Żadna inna strona do generowania mikrorachunku nie powinna być używana przez podatnika z uwagi na to, iż poprzez nią ktoś może próbować wyłudzić dane podatnika. Wygenerowanie mikrorachunku podatkowego jest bezpłatne. Po kliknięciu w link do generatora podatnikowi pokaże się ekran z możliwością wyboru NIP albo PESEL.

 

NIP czy PESEL dla mikrorachunku podatkowego
Kto wybiera NIP Kto wybiera PESEL
Podatnik prowadzący działalność gospodarczą w każdej postaci (każdy status VAT) Osoba fizyczna nieprowadząca żadnej działalności gospodarczej a uzyskująca dochody spoza działalności
Podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT (czynny, zwolniony) nawet jeśli nie prowadzi działalności Osoba fizyczna nieprowadząca żadnej działalności gospodarczej i nie zarejestrowana do VAT
Płatnik podatków  
Płatnik składek ZUS  

 

 

Kto może dokonywać wpłat na konto mikrorachunku podatkowego?
Uwzględniając art. 62b § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651) wpłat na mikrorachunek podatkowy mogą dokonywać:
1)    małżonek podatnika, jego zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha,
2)    aktualny właściciel przedmiotu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego, jeżeli podatek zabezpieczony jest hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym,
3)    inny podmiot, w przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 1000 zł.

 

UWAGA:
Podatnicy, którzy wpłacili podatek na mikrorachunek podatkowy, wygenerowany przy użyciu nieprawidłowego identyfikatora (NIP zamiast PESEL albo PESEL zamiast NIP) powinni udać się do właściwego urzędu skarbowego z potwierdzeniem wpłaty w celu przedstawienia zapłaty podatku (Urząd dokona stosowanego przeksięgowania danej wpłaty).
W przypadku braku reakcji podatnika - urząd wezwie podatnika do złożenia wyjaśnień w sprawie nieprawidłowo dokonanej wpłaty podatku.

 

 

Co podatnik wpłaca na konto mikrorachunku podatkowego?
Nawiązując do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26.10.2022 r. w sprawie rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego - na konto mikrorachunku podatkowego podatnicy wpłacają następujące podatki.

 

 

Rodzaje podatków, które podatnicy obowiązkowo wpłacają na mikrorachunek podatkowy
Rodzaj podatku Symbole (formularza) płatności
CIT CIT-6AR, CIT-6R, CIT-8, CIT-8A, CIT-8AB,
CIT-8B, CIT-8E, CIT-9R, CIT-10Z, CIT-11R,
CIT-14, CIT-CFC, CIT-ISN, CIT-NZ, TWPOD
PIT PIT-4R, PIT-7, PIT-8AR, PIT-28, PIT-28S, PIT-36,
PIT-36L, PIT-36LS, PIT-36S, PIT-37, PIT-38,
PIT-39, PIT-CFC, PIT-ISN, PIT-NZ, PIT-NZS,
PIT-STD, PPD, PPE, PPL, PPW, TWPOD
VAT VAT-7, VAT-7D, VAT-7K, VAT-8, VAT-9M,
VAT-10, VAT-12, VAT-In, VAT-Z, TWPOD
Danina solidarnościowa DSF-1, TWPOD
Opłata od napojów alkoholowych w opakowaniach do 300 ml ALK-1, TWPOD
Opłata od środków spożywczych CUK-1, TWPOD
Opłata wnoszona przez podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych DRA-2, DRA-2
Podatek od sprzedaży detalicznej PSD-1, TWPOD
Podatek od wydobycia niektórych kopalin KOP-MS, KOP-RG, P-KOP/MS, P-KOP/RG, TWPOD
Opłata za udzielenie informacji komornikom sądowym WRO, TWPOD
Opłata za wydanie wypisu z rejestru zastawów skarbowych lub zaświadczenia WRO
Zaległości podatkowe wraz odsetkami od powyżej wymienionych rodzajów podatków

 

 

Warto zwrócić uwagę, że poniżej wymienionych (niektórych) popularnych podatków nie można wpłacać na mikrorachunek podatkowy:
•    Karta podatkowa,
•    VAT OSS, VAT IOSS,
•    Akcyza,
•    Cło,
•    Opłaty gminne (podatek rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportu, inne podatki, inne opłaty skarbowe),
•    PCC,
•    Podatek pod spadków i darowizn.


Funkcjonowanie potrąceń na mikrorachunku podatkowym w aspekcie istnienia zaległości podatkowych
Podatnicy wpłacając podatki na konto mikrorachunku podatkowego bardzo często zapominają o tym, iż urząd skarbowy potrąca otrzymane wpłaty według najstarszej zaległości we wszystkich podatkach, wobec których podlega podatnik. Mowa o tym w art. 62 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651).
Potrącenia te zaprezentowano w poniższej tabeli.

 

 

Potrącenia przez urząd wobec otrzymywanych wpłat
na konto mikrorachunku podatkowego
Zdarzenie Sposób potrącenia wpłaty dokonanej przez podatnika na mikrorachunek
Podatnik opłaca co najmniej dwa rodzaje podatków (np. PIT, VAT) i wskazuje dokładnie jakiego podatku dokonana przez niego wpłata dotyczy Dokonana przez podatnika wpłata zostaje zaliczona na poczet podatku, który wskaże poprzez symbol płatności
Podatnik opłaca co najmniej dwa rodzaje podatków (np. PIT, VAT) i nie wskazuje jakiego podatku dotyczy dokonana przez niego wpłata Dokonana przez podatnika wpłata zostaje zaliczona na poczet podatku z najwcześniejszym terminem płatności spośród wszystkich zobowiązań podatkowych podatnika
Podatnik posiada zaległości podatkowe i wskazał jakiego podatku dotyczy dokonana przez niego wpłata Dokonana przez podatnika wpłata zostaje zaliczona na poczet zaległości podatkowej o najwcześniejszym terminie płatności we wskazanym przez podatnika podatku

Podatnik posiada zaległości podatkowe i nie wskazał jakiego podatku dotyczy dokonana przez niego wpłata albo

Dokonana przez podatnika wpłata zostaje zaliczona na poczet zaległości podatkowej o najwcześniejszym terminie płatności spośród wszystkich zaległości podatkowych podatnika
Na podatniku ciążą koszty doręczonego upomnienia Dokonana przez podatnika zostaje zaliczona w pierwszej kolejności na poczet tych kosztów

 

 

 

 

Autor: Krzysztof Ulicki

Podobne artykuły
Inne artykuły
Wersja DEMO - przetestuj za darmo! Załóż konto Systim w 15 sekund!


Wykorzystujemy pliki "cookies" aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Możesz zablokować możliwość wykorzystywania tych plików poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej. ok