Najważniejsze terminy dla przedsiębiorców – zmiany od 2022 roku

Opublikowano:

W 2022 roku weszły w życie przygotowywane od dłuższego czasu zmiany podatkowe, związane z tzw. Polskim Ładem. Nowe regulacje przez wielu przedsiębiorców uznawane są za swoistą rewolucję w systemie podatkowym. W wielu osobach budzą także mniej lub bardziej uzasadnione obawy, zwłaszcza w kontekście ewentualnych problemów z rozliczaniem składki zdrowotnej oraz rozmaitych zobowiązań podatkowych i przysługujących danym podatnikom ulg. Warto jednak mieć też świadomość, że wiele zmieniło się również w kwestii terminów realizacji poszczególnych zobowiązań. Dotyczy to np. kwestii opłacania składek ZUS-owskich, ale nie tylko. Jeśli prowadzisz własną działalność gospodarczą, koniecznie dowiedz się więcej na temat obowiązujących terminów realizacji konkretnych zobowiązań wynikających z posiadania własnej firmy.

Terminy związane ze zmianami na początku roku

Na dopełnienie wszystkich formalności związanych z chęcią płacenia ZUS-u od przychodu przedsiębiorca ma czas do 7 stycznia 2022 roku. Z kolei składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za grudzień 2021 roku powinny zostać opłacone 10 stycznia w przypadku osób fizycznych opłacających te ubezpieczenia tylko za siebie, a 15 stycznia w przypadku przedsiębiorców zatrudniających pracowników i płacących z tego tytułu ubezpieczenie. Z kolei do 31 stycznia należy PIT-4R do urzędu skarbowego za pracowników pracujących na umowę o pracę, a także zatrudnionych na zlecenie i o dzieło. W tym czasie trzeba także złożyć PIT 11 oraz przekazać do ZUS informacje potrzebne do ustalenia danych dotyczących ustalenia wysokości ubezpieczenia wypadkowego.

Do 21 lutego 2022 roku należy zadeklarować wybraną formę opodatkowania. Dotyczy to tych osób, które zdecydowały się na zmianę tej formy w obliczu nowopowstałych regulacji i osiągnęły pierwszy przychód z tego tytułu w styczniu bieżącego roku. W tym celu trzeba zaktualizować złożony wcześniej wniosek CEIDG.

Do 28 lutego 2022 trzeba złożyć deklarację roczną o przychodach PIT-28. Dotyczy to podatników opodatkowanych ryczałtem ewidencjonowanym. W tym czasie należy także przekazać pracownikom druk PIT-11, a także przekazać informację IFT1/1R zarówno zatrudnionym obcokrajowcom, jak i urzędowi skarbowemu. Należy także przekazać ubezpieczonym roczną informację ZUS IMIR.

Do 31 marca 2022 roku składa się deklarację i uiszcza opłatę środowiskową. Jest to też termin złożenia wniosku do ZUS wniosku o zwrot nadpłaty składek zapłaconych przez ryczałtowców. Składa się także deklarację IFTR do urzędu skarbowego właściwego dla podatnika.

30 kwietnia 2022 roku to ostateczny termin złożenia deklaracji rocznej o dochodach lub stratach osiągniętych w 2021 roku; odpowiednie druki składa się albo na formularzach PIT-36 albo PIT 36L (dla podatników liniowych). W ramach tego rozliczenia składa się również zawiadomienie o zmianie trybu rozliczania zaliczek na podatek dochodowy, a także o rozliczaniu zaliczek rejestrowanych na kasie fiskalnej.

31 maja 2022 roku mija termin złożenia do ZUS wniosku o zwrot nadpłaconego podatku przez podatnika rozliczającego się na zasadach ogólnych oraz podatkiem liniowy.

Terminy związane ze zmianami dokonywanymi w ciągu roku

Jeśli podatnik chce zmienić sposób płacenia zaliczek na podatek dochodowy z miesięcznego na kwartalny lub z kwartalnego na miesięczny, w takim przypadku musi do zrobić do 25 dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będzie po raz pierwszy rozliczać się kwartalnie (25 lutego, 25 maja, 25 sierpnia albo 25 listopada). Trzeba również obowiązkowo pamiętać o konieczności złożenia aktualizacyjnego formularza na druku VAT-R.

Składanie bieżących deklaracji

Trzeba też pamiętać o spełnianiu zobowiązań wynikających z konieczności składania określonych deklaracji bieżących. I tak do 15 dnia miesiąca następującego bezpośrednio poi każdym kwartale trzeba wnosić opłatę recyklingową. 20 dnia następnego miesiąca należy złożyć wszystkie niezbędne deklaracje ZUS, a także uiścić należności z tego wynikające. Termin ten dotyczy wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od tego, czy zatrudniają oni pracowników, czy też nie. Tego samego dnia upływa też termin zapłaty zaliczek na podatek dochodowy dla osób rozliczających się w systemie miesięcznym, a także kwartalnym.

25 dnia każdego miesiąca należy wpłacić podatek VAT oraz złożyć do urzędu skarbowego plik JPK_V7K i JPK_V7M z uzupełnioną częścią ewidencyjną i deklaracyjną; trzeba wówczas złożyć również deklarację VAT 8 i VAT 9M, a także VAT-UE w wersji elektronicznej za różne okresy miesięczne wówczas, gdy uczestniczy on w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów lub usług albo w wewnątrzwspólnotowym nabyciu. Jest to również termin złożenia deklaracji VAT przez podatników świadczących usługi taksówek osobowych, które wybrały opodatkowanie w formie ryczałtu.

Warto pamiętać o tym, że od początku 2020 roku wszystkie należności podatkowe wpłaca się nie na  indywidualny rachunek właściwego urzędu skarbowego, ale na wygenerowany dla każdego podatnika mikrorachunek podatkowy. Do jego generowania wykorzystuje się numer NIP lub PESEL.

 

Autor: Łukasz Stachurski

Źródła:

 

 

Podobne artykuły
Inne artykuły
Wersja DEMO - przetestuj za darmo! Załóż konto Systim w 15 sekund!