Lista wspólników z podaniem imienia i nazwiska lub firmy (nazwy) oraz liczby i wartości nominalnej udziałów każdego z nich

Opublikowano:

Składając wniosek o rejestrację spółki do KRS musimy przedstawić kilka załączników, na których wskażemy informacje niezbędne do założenia spółki. Dotyczy to oczywiście nie tylko spółki, ale również innych osób prawnych takich jak stowarzyszenia czy fundacje.

 

Obowiązek ten wynika z art. 167 Kodeksu Spółek Handlowych. Brak jest narzuconej odgórnie formy takich oświadczeń. Muszą zatem zostać przygotowane i przesłane jako zwykłe pismo.

Jednym z takich dokumentów jest lista wspólników z podaniem imienia i nazwiska lub firmy (nazwy) oraz liczby i wartości nominalnej udziałów każdego z nich

Jest to lista, na której wskażemy wszystkich wspólników nowo utworzonej spółki, wraz z podaniem ich imion i nazwisk, zaś w przypadku, gdy właścicielem jest osoba prawna jej nazwę. Dla każdego z wspólników wskażemy ile udziałów posiada i jaka jest ich wartość nominalna.

 

Pamiętać należy, iż pod tą listą muszą podpisać się wszyscy członkowie zarządu nowo tworzonej spółki. Warto zaznaczyć, że tutaj nie ma znaczenia sposób reprezentacji w spółce. Nawet gdy reprezentacja jest jednoosobowa, to to oświadczenie mają obowiązek podpisać wszyscy członkowie zarządu.

 

Wzór takiego oświadczenia znajdziesz tutaj:

Lista wspólników spółki

 

 

Więcej informacji na temat załączników do wniosku o wpis spółki do KRS znaleźć można:

Jak przygotować załączniki do wniosku o wpis spółki do KRS?

Podobne artykuły
Inne artykuły
Wersja DEMO - przetestuj za darmo! Załóż konto Systim w 15 sekund!