Lista obejmująca nazwisko i imię oraz adres do doręczeń albo firmę lub nazwę i siedzibę członków organów lub osób uprawnionych do powołania zarządu wskazanie pełnomocnika do doręczeń

Opublikowano:

Składając wniosek o rejestrację spółki do KRS musimy przedstawić kilka załączników, na których wskażemy informacje niezbędne do założenia spółki. Dotyczy to oczywiście nie tylko spółki, ale również innych osób prawnych takich jak stowarzyszenia czy fundacje.

 

Obowiązek ten wynika z art. 167 Kodeksu Spółek Handlowych. Brak jest narzuconej odgórnie formy takich oświadczeń. Muszą zatem zostać przygotowane i przesłane jako zwykłe pismo.

Jednym z takich dokumentów jest lista obejmująca nazwisko i imię oraz adres do doręczeń albo firmę lub nazwę i siedzibę członków organów lub osób uprawnionych do powołania zarządu wskazanie pełnomocnika do doręczeń w rzeczypospolitej polskiej.

W tym załączniku musimy sporządzić listę osób uprawnionych do powołania zarządu nowej spółki, wraz z ich adresami do doręczeń. Będzie to więc zwykle lista wspólników nowej spółki, gdyż to oni powołują zarząd, ewentualnie w większych firmach może to być rada nadzorcza czy inne osoby którym w umowie spółki przyznano takie uprawnienia.

 

Jako adres doręczeń powinniśmy podać faktyczny adres na terenie Unii Europejskiej, pod którym dana osoba może odebrać korespondencję, może to być więc zarówno adres zamieszkania, siedziby firmy czy też nawet adres skrytki pocztowej.

 

Listę podpisują osoby uprawnione do reprezentowania spółki zgodnie z ujawnionymi w KRS zasadami reprezentacji.

 

Lista osób uprawnionych do powołania zarządu

 

Więcej informacji na temat załączników do wniosku o wpis spółki do KRS znaleźć można:

Jak przygotować załączniki do wniosku o wpis spółki do KRS?

Podobne artykuły
Inne artykuły
Wersja DEMO - przetestuj za darmo! Załóż konto Systim w 15 sekund!