Jak zaksięgować wpłatę na kapitał zakładowy dla spółki z o.o. ?

Opublikowano:

Charakterystyka spółki z o.o.

Według kodeksu spółek handlowych spółka z o.o. może być utworzona przez jedną lub wiele osób i do jej powstania konieczne jest zawarcie umowy spółki, powołanie zarządu, wpłacenie kapitału zakładowego oraz wpis do rejestru przedsiębiorców. Minimalna wielkość wniesionego kapitału zakładowego wynosi 5000 zł, a minimalna, nominalna wartość udziału nie może być niższa niż 50 zł. Jeżeli wniesiony do spółki kapitał zakładowy w całości lub części stanowi wkład niepieniężny (tzw. aport), powinno to (oraz osoba wnosząca i wartość nominalna wkładu) być zawarte w umowie spółki.

Księgowanie kapitału zakładowego

Najważniejszym elementem rozpoczęcia działalności spółki, jest określenie pierwszych operacji finansowo - majątkowych i poprawne ich zapisanie w księdze handlowej. Według ustawy o rachunkowości istnieje konieczność otwarcia ksiąg i zaewidencjonowania takich operacji maksymalnie do 15 dni od ich zaistnienia. Wniesienie kapitału zakładowego przez wspólników, zarówno pieniężnego, jak i niepieniężnego (o wartości materialnej) zazwyczaj stanowi pierwszą operację mającą majątkowe skutki dla spółki. Ponieważ do zgłoszenia spółki do KRS konieczne jest złożenie oświadczenia wszystkich członków zarządu, że wkłady zostały wniesione w całości przez wszystkich wspólników. Wpisy do księgi handlowej przed i po rejestracji mogą być różne.

Zarówno wniesienie aportu, jaki i wpłaty pieniężne na kapitał zakładowy wnoszone przez wspólników lub udziałowców, najlepiej zaewidencjonować poprzez polecenie księgowania. W tym celu w module KSIĘGOWOŚĆ -> Księgi Handlowe -> KH należy dodać nowy zapis.

Jako rodzaj dokumentu, najlepiej wybrać „polecenie księgowania”. Należy uzupełnić numer dowodu oraz daty, pamiętając, że data wprowadzenia decyduje o ujęciu dokumentu w księgach. W tym przypadku nie wskazuje się kontrahenta ani nie uzupełnia się zapisów w rejestrze VAT. Kolejno należy uzupełnić kwoty i numery kont, na których mają być ujęte księgowania.

Zapis dotyczący utworzenia kapitału zakładowego zazwyczaj zapisuje się w księgach handlowych następująco (przed rejestracją i wpisem do KRS):

  • Wn – 130 rachunek bankowy lub 100 kasa (dla aportu mogą być to różne konta, w zależności od rodzaju wniesionego składnika np. 01x, 02x, 03x, 08x, 31x, 33x)
  • Ma – 242 – x rozrachunki z udziałowcami (w analityce konto imienne wspólnika)

 

Konto rozrachunki z udziałowcami pozostaje kontem nierozliczonym i stanowi zobowiązanie wobec wspólników do momentu rejestracji spółki.

Wniesienie kapitału zakładowego zazwyczaj zapisuje się w księgach handlowych następująco (po rejestracji i wpisie do KRS):

 

  • Wn – 242 – x rozrachunki z udziałowcami (w analityce konto imienne wspólnika)
  • Ma – 801 kapitał zakładowy

Po wprowadzeniu wszystkich danych formularz nowego księgowania trzeba zapisać. Zapisany dokument będzie widoczny na liście księgowań w zakładce Księgi handlowe -> KH.

 

Autor: Teresa Warska

 

Podobne artykuły
Inne artykuły
Wersja DEMO - przetestuj za darmo! Załóż konto Systim w 15 sekund!


Wykorzystujemy pliki "cookies" aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Możesz zablokować możliwość wykorzystywania tych plików poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej. ok